Skip to content

Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMK

Opiskele palveluliiketoiminnan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Palveluliiketoiminnan kehittäminen on uusi korkeakoulututkintomme (YAMK), joka sopii niin liiketalouden, luonnonvara-alan, kulttuurin, tekniikan kuin sosiaali- ja terveysalan asiantuntijoille. Koulutus antaa sinulle valmiudet kehittää palveluja sekä palveluliiketoimintaa. Voit edetä urallasi palvelusektorin johtotehtäviin, vaativiin asiantuntijatehtäviin tai perustaa oman yrityksen. Tutkinto tehdään verkko-opintoina.

Palveluliiketoiminnan kehittämisen asiantuntijaksi   

Palvelujen osuus bruttokansantuotteesta on yli 70 prosenttia ja bruttoviennistä yli 30 prosenttia. Sekä yksityinen että julkinen palvelusektori tarvitsevat koulutettuja asiantuntijoita palvelujen kehittämiseen ja tuottamiseen. Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja markkinoiden laajentamiseen. 

Palveluliiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelmassa vahvistat palvelujen kehittämisen osaamista, sovellat palveluliiketoiminnan kehittämisen teorioita, saat välineitä digitaalisten palvelujen kehittämiseen, osaat fasilitoida palvelujen kehittämisen työpajoja ja palvelumuotoilla sekä opit johtamaan asiakassuhteita- ja kokemusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa.  

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto.  Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Opiskelet yhdessä sellaisten liiketalouden alan, kulttuuri-, luonnonvara, sosiaali- ja terveysalan, sekä tekniikan alan Master-opiskelijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita palveluiden ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Lisäksi teet osan opinnoista yhdessä oman alasi tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Pääset verkostoitumaan laajasti opintojen aikana.  

Tutkintosi laajuus on 60 tai 90 op koulutusalasta riippuen. Tutustu valitsemasi koulutusalan opetussuunnitelmaan.

Tutkintoon sisältyvät opinnot koulutusalasta riippuen: 

 • Palveluliiketoiminnan opintoja (20–30 op)
 • Koulutusalakohtaisia opintoja (5–20 op) 
 • Vapaasti valittavia opintoja (5-10 op)
 • Opinnäytetyö (30 op)   

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa 

Opiskelet tutkinnon verkko-opintoina. Kontaktiopetusta järjestetään verkon kautta 2–3 kertaa kuukaudessa. Kontaktiopetus on käytännönläheistä ja työpajatyöskentelyä.  Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista,  aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.      

Opinnäytetyö  eli Master-työ    

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.  Opinnäytetyön voi tehdä yksin, parityönä tai muutaman opiskelijan ryhmänä. Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.  

Työllistyminen valmistumisen jälkeen   

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä palvelualan asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.  

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:    

 • palvelupäällikkö tai -esihenkilö   
 • kehittämispäällikkö   
 • tiimipäällikkö   
 • asiakaspalvelupäällikkö
 • projektipäällikkö tai -koordinaattori   
 • palvelumuotoilija
 • suunnittelija
 • erityisasiantuntija  

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla. Lue PT:n tiedote tutkimuksesta.  

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu 

Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä, hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua Oamkin kansainväliseen hankkeeseen.  

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet   

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7).  Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.    

Avoin ammattikorkeakoulu   

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen amkin opinnoista.