Skip to content
Kaksi nuorta naista ylpeän ja itsevarman näköisinä pöydän ääressä

Opinnäytetyö

Opinnäytetyöt ovat kehittämis- tai tutkimustöitä. Sinulla on erilaisia vaihtoehtoja opinnäytetyön raportointiin.

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa valmiuksiasi soveltaa tietojasi ja taitojasi ammattiopintoihin liittyvässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö kehittää ja osoittaa kykyäsi soveltaa tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä valmiuttasi itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön.

Opinnäytetyöt ovat kehittämis- tai tutkimustöitä. Opinnäytetyö sisältää sekä kehittämis- että tutkimusnäkökulmat eri painotuksin. Kehittämisnäkökulmassa tuotetta, palvelua, prosessia tai teosta kehitetään tai/ja toteutetaan sekä arvioidaan tutkimuksellisin menetelmin. Tutkimusnäkökulmassa tehdään esimerkiksi laadullinen tai määrällinen soveltava tutkimus.

Ammattikorkeakouluissa tehtyihin opinnäytetöihin voit tutustua Theseuksessa.

Oranssi lamppu-ikoni

Noudata eettisesti vastuullisia toimintatapoja

Oranssi lamppu-ikoni

Tutustu opinnäytetyön ohjeisiin

Oranssi lamppu-ikoni

Keskustele opinnäytetyön ohjaajien kanssa

Oranssi lamppu-ikoni

Kirjaa opinnäytetyöhösi liittyvät asiakirjan Pulmuun

  1. Ideoi aihe
  2. Laadi ja hyväksytä suunnitelma
  3. Tee opinnäytetyösi suunnitelman pohjalta
  4. Raportoi mallipohjaa ja viittausohjeita hyödyntäen
  5. Arvioi opinnäytetyösi ja hanki toimeksiantajan arviointi
  6. Tee kypsyysnäyte
  7. Tallenna opinnäytetyösi Theseukseen