Skip to content

Opiskeluoikeus

Läsnäolevana opiskelijana saat suorittaa opintoja ja sinulla on oikeus opinto- ja ateriatukeen.

Opiskeluoikeusaika

Tutkintojen tavoitteelliset suorittamisajat ovat: 

Ammattikorkeakoulututkinto Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 
210 opintopistettä 3,5 vuotta 
240 opintopistettä 4,0 vuotta 
270 opintopistettä 4,5 vuotta 
60 opintopistettä 1,0 vuotta 
90 opintopistettä 1,5 vuotta 

Lukuvuosi-ilmoittautuminen

Ilmoittaudut ammattikorkeakouluun vuosittain. Ilmoittautuminen tehdään koko lukuvuodeksi (1.8.–31.7.). Mikäli et ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi. Opiskeluoikeuden palauttamishakemuksen käsittelymaksu on 50 euroa.  

Kun ilmoittaudut läsnä olevaksi, olet velvollinen maksamaan terveydenhoitomaksun (YTHS).  Valmistuvan opiskelijan YTHS-maksusta on lisätietoa Valmistuvan muistilista -kohdassa. 

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi, huomioithan  

 • opintojen toteutusmuodot, opetussuunnitelmat ja uusien ryhmien aloitusajankohdat voivat muuttua poissaolosi aikana  
 • poissaolo voi vaikuttaa opintolainahyvitykseen. Lisätietoa opintolainahyvityksestä saat Kelasta.  

Ilmoittaudu ensimmäiselle lukuvuodelle opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. 

Ensimmäisen lukuvuoden poissaolo on mahdollista vain, jos  

 • suoritat asevelvollisuutta, siviilipalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta 
 • tarvitset vapaata opinnoista lapsesi hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä (raskaus- tai vanhempainvapaa) tai 
 • olet oman sairautesi tai vammasi vuoksi kykenemätön aloittamaan opinnot. 

Poissaolon edellytyksenä on, että toimitat asiakirjan poissaolosi lakisääteisestä syystä: 

 • Palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus 
 • Kelan todistus raskaus- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset hyväksytään. 
 • Sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Oma ilmoituksesi ei ole riittävä selvitys.  

Toimita todistus poissaolon syystä Hakijapalveluille suojatulla sähköpostilla opiskelupaikan vastaanottamisen määräaikaan mennessä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnäolevaksi opiskelijaksi.  

Jos ilmoittaudut poissa olevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, raskaus- tai vanhempainvapaan vuoksi ei kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. 

Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoa, käytä Läsnä- ja poissaolonmuutoshakemusta. Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta viimeistään 15.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.1. Kevään osalta voit muuttaa läsnäolon poissaoloksi sairauden tai vamman perusteella vain, jos syyslukukauden poissaolon perusteena ollut sairaus tai vamma jatkuu myös kevätlukukaudella. 

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää suojattua sähköpostia: 

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi luottamuksellisen sähköpostin lähetyspalveluun. 
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun. 
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi jokot.oamk@oulu.fi ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”. 
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus. 
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa. 

Ilmoittaudu 1.3. ja 31.5. välisenä aikana Pepissä (Opinnot -> Lukuvuosi-ilmoittautuminen). Mainittuna aikana voit tarvittaessa muuttaa läsnä-/poissaolotietoasi. Mikäli sinun ei ole mahdollista ilmoittautua sähköisesti, tee ilmoittautuminen Jatkavan opiskelijan ilmoittautuminen -lomakkeella.  


Voit ilmoittautua poissa olevaksi kahden lukukauden ajaksi mistä tahansa syystä ilman todistusta. Poissaolo-oikeuttasi ei kuluta todennettu 

 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalvelun suorittaminen tai  
 • vapaa lapsen hoitamiseksi syntymän tai adoption yhteydessä (raskaus- tai vanhempainvapaa). 

Todistukseksi hyväksytään 

 • palvelukseenastumismääräys tai voimassa oleva varusmieskortti   
 • Kelan todistus raskaus- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset hyväksytään.  

Toimita todistus 15.9. (syyslukukausi) / 15.1. (kevätlukukausi) mennessä opiskelijasähköpostistasi Koulutuspalveluihin study.oamk@oulu.fi tai käy näyttämässä se Koulutuspalveluissa. 

Jos haluat muuttaa ilmoittautumistietoa 31.5. jälkeen, käytä Läsnä- ja poissaolonmuutoshakemusta. Hakemus palautetaan syyslukukauden osalta viimeistään 15.9. ja kevätlukukauden osalta viimeistään 15.1.  

Jos sinut on hyväksytty opiskelijaksi ennen kevättä 2015, voit ilmoittautua poissaolevaksi yhteensä kahden lukuvuoden ajaksi. Kaikki poissaolot kuluttavat poissaolo-oikeuttasi.  

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Mikäli et ilmoittaudu määräaikaan mennessä, menetät opiskeluoikeutesi.  

Opiskeluoikeus voidaan palauttaa hakemuksesta aikaisintaan hakemuskuukauden alusta. Ilmoittautumattoman opiskeluoikeushakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksettuja hakemuksen käsittelymaksuja ei palauteta. Palauta hakemus koulutuspalveluihin. Hakemuksia ei käsitellä heinäkuussa. 

Jos olet hakenut opiskeluoikeuden palautusta ja hakemustasi ei hyväksytty, voit hakea rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Palauta oikaisupyyntö koulutuspalveluihin.

Opiskeluoikeuden jatkaminen 

Opiskeluoikeusaika sisältää tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan ja yhden lisävuoden. Opiskelija hakee lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi ennen opiskeluoikeuden päättymistä. Esimerkiksi 240 opintopisteen laajuisessa tutkinto-ohjelmassa lisäaikaa haetaan ennen viidennen lukuvuoden päättymistä. 

Tarkista Pepistä, että opiskeluoikeusaikasi on päättymässä ennen kuin teet hakemuksen. Hae lisäaikaa opiskeluoikeuden päättymiseen mennessä 

 • viikosta 18 alkaen, jos opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.7. 
 • viikosta 46 alkaen, jos opiskeluoikeusaikasi päättyy 31.12. 

Lisäajan hakemuksessa esität tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman (HOPS) opintojen loppuun saattamiseksi ja keskustelet siitä opintovastaavan tai kampus-opon kanssa. Ohjaava henkilö hyväksyy henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa lisäajan myöntämisen edellytyksenä on, että tutkinnosta puuttuu enintään 60 opintopistettä. Erittäin painavasta syystä tutkinnosta voi puuttua enemmän kuin 60 opintopistettä. 

Opiskeluoikeuden jatkamista voidaan harkita, jos opintojen viivästyminen on aiheutunut 

 • omasta tai läheisen sairaudesta 
 • oppimisvaikeudesta 
 • vastuullisesta tehtävästä yhteiskunnallisessa osallistumisessa 
 • oleskeluluvan saamisen viivästymisestä ensimmäisenä lukuvuonna 
 • kansainväliseen opiskelija- tai harjoitteluvaihtoon osallistumisen ajankohdan haasteellisuudesta Oamkin opintoihin 
 • systemaattisesta huippu-urheiluun valmentautumisesta 
 • vaikeasta elämäntilanteesta tai 
 • muusta perustellusta syystä. 

Opiskeluoikeuden jatkamista arvioitaessa huomioidaan viimeisimmän lukuvuoden opintopistekertymä, sujuvasti edenneiden opiskelulukukausien määrä ja ohjauspalveluiden käyttö opintojen etenemisen tukena. 

Jos olet hyväksytty opiskelijaksi keväällä 2015 tai sen jälkeen, huomioidaan myös opintojen viivästyminen osa-aikaisen opiskelun vuoksi, kun syynä on ollut 

 • asevelvollisuuden, siviilipalveluksen tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen tai 
 • vapaa opinnoista lapsen hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä. 

Olet ollut tällöin läsnä oleva, etkä käyttänyt poissaolo-oikeutta. 

Lisäajan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Se maksetaan Paytrail-maksuna hakemuksen täyttämisen yhteydessä. Hakemuksen käsittely edellyttää, että maksu on suoritettu. Maksettuja hakemuksen käsittelymaksuja ei palauteta. 

Saat lisäajan päätöksen opiskelijasähköpostiin. 

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa lisäaikaa myönnetään enintään vuodeksi. Mikäli saat lisäaikaa, sinulle määritellään ohjaustaho ja aikataulu opintojen edistymisen seurannalle. Lisäajalla opiskelevan ei ole mahdollista ilmoittautua poissa olevaksi. 

Opiskeluoikeuden menettäminen ja oikaisu 

Jos et ole suorittanut opintojasi yhtä vuotta niiden tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa, lisäajassa tai sinulle ei ole myönnetty lisäaikaa, menetät opiskeluoikeuden. Näissä tilanteissa sinut kirjataan eronneeksi ja saat erotodistuksen. 

Voit hakea rehtorilta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 

Jos haluat myöhemmin jatkaa opintojasi, sinun tulee hakea aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta tai osallistua yhteishakuun.

Oamkista eroaminen

Täytä eroilmoitus, allekirjoita ja palauta se Koulutuspalveluihin. Sinut katsotaan eronneeksi siitä päivästä lähtien, kun olet jättänyt päivätyn ja allekirjoitetun eroilmoituksen Koulutuspalveluihin. Saat erotodistuksen.  

Eron jälkeen opintojen jatkaminen edellyttää osallistumista ja hyväksytyksi tulemista uudessa opiskelijavalinnassa. Korkeakoulujen on lain mukaan varattava osa yhteishaun opiskelupaikoista ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten kiintiöön eivät kuulu ne, jotka ovat vastaanottaneet ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkintoon johtavan opiskelupaikan koulutuksesta, joka on alkanut syksyllä 2014 tai sen jälkeen. Lisätietoa opiskelijavalinnasta saat hakijapalveluista (hakijapalvelut@oamk.fi)  

Eroaminen vaikuttaa opintorahaan ja -lainaan myöhemmin.

Opiskeluun soveltuvuus 

Niin kutsutun soralainsäädännön tavoitteena on opiskeluympäristön ja sen jälkeisen työelämän turvallisuuden parantaminen. Oamkissa on soralainsäädännön soveltamisohje. Ennen mahdollisia päätöksiä hakijaa, opiskelijaa ja muita tarvittavia osapuolia kuullaan asiassa. 

Kaikki koulutukset 

Meillä on lain mukaan oikeus määrätä opiskelija huumausainetestiin, jos epäilemme hänen olevan huumausaineiden vaikutuksen alaisena käytännön tehtävissä tai harjoittelussa sekä jos hänellä on huumeriippuvuus.  

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 36 

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opiskelijan esittämään huumausainetestiä koskevan todistuksen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että opiskelija on huumausainelain (373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettujen huumausaineiden vaikutuksen alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön tehtävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla on riippuvuus huumausaineista. Edellytyksenä on lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena toimiminen: 

 • vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä tai toisen henkeä tai terveyttä; 
 • vakavasti vaarantaa liikenteen turvallisuutta; 
 • vakavasti vaarantaa salassapitosäännöksin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai 
 • merkittävästi lisää ammattikorkeakoulun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan hallussa olevien huumausaineiden laittoman kaupan ja leviämisen riskiä. 

Kaikilla opiskelijoillamme on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Voimme antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen tai erottaa määräaikaisesti opetusta häiritsevästä, väkivaltaisesta tai uhkaavasta käytöksestä tai jos hän toimii vilpillisesti, rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä tai kieltäytyy huumausainetestistä.  

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 31 ja 38 

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. 

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän: 

 • häiritsee opetusta 
 • käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti 
 • menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä 
 • kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä; taikka 
 • on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt. 

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa ammattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi. 

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä tilaisuudesta. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.  

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnot sekä ammatillinen opettajankoulutus  

Edellytämme hakijoilta ja opiskelijoilta hyvää terveydentilaa. 

Kysymme hakijalta hakuvaiheessa mahdollisista terveydellisistä ongelmista, jotka voivat olla esteenä opinnoissa ja myöhemmin työelämässä. Sosiaali- ja terveysalan terveydelliset vaatimukset perustuvat soralainsäädäntöön.  

Soralainsäädännön mukaan ammattikorkeakouluilla on oikeus perua opiskelijan opiskeluoikeus, jos opiskelija on ammattikorkeakouluun hakiessaan jättänyt tietoisesti kertomatta oleellisen opintoja ja työllistymistä haittaavan terveydellisen esteen, jonka vuoksi hän ei olisi alun perinkään voinut tulla valituksi koulutukseen. 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26 ja 33 

Hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun, jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.  

… ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos … on ilmeistä, että opiskelija ei terveydentilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n 1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen edellytyksiä. 

Kysymme hakijoilta mahdollisen aiemman opiskelupaikan peruuttamisesta. Voimme perua opiskelijan opiskeluoikeuden aikaisemman opiskeluoikeuden peruuttamispäätöksen perusteella, jos sitä on tiedusteltu opiskelijavalinnassa. 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 26 ja 33 

… ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos … opiskelija on hakuvaiheessa salannut sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää hänen valintansa opiskelijaksi. 

Opiskelijaksi ottamisen esteenä 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoihin on myös ammatillisesta koulutuksesta annetun lain 81 §:n, tämän lain 33 §:n tai yliopistolain 43 a §:n mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista koskeva päätös, jos toisten terveyden ja turvallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyttävät.   

Voimme perua opiskelijan opiskeluoikeuden, jos hän vaarantaa toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyttä tai turvallisuutta. 

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33 

… ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos 1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön terveyden tai turvallisuuden osoittautunut ilmeisen soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai harjoittelussa… 

Selvitämme kaikilta olennaisesti alaikäisten parissa työskenteleviltä opiskelijoiltamme opintojen aikana rikostaustan. Jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksesta, joka estää työskentelyn alaikäisten parissa, voimme peruuttaa opiskelijan opiskeluoikeuden. Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa myös, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi.  

Ammattikorkeakoululaki 932/2014 § 33 

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoittelu edellyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889) 17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1–3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.