Skip to content

Saavutettavuusseloste

Sivusto on julkaistu 6/2019 ja lain saavutettavuusvaatimukset koskevat sivustoa 23.9.2019 alkaen.

Tämä saavutettavuusseloste on laadittu 15.09.2021. Selosteen tiedot perustuvat itsearvioon.

Sivustolla noudatetaan eurooppalaisen EN 301 549 -standardin teknisiä saavutettavuusvaatimuksia, jotka perustuvat soveltuvin osin WCAG 2.1 -ohjeistukseen (Web Content Accessibility Guidelines). Sivusto noudattaa WCAG 2.1 kriteeristön AA-tasoa. Sivusto vastaa suurelta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Tutustu Oamkin saavutettavuussuunnitelmaan.

Mitkä verkkosivuston sisällöt eivät vastaa kaikkia vaatimuksia

  • Linkit on boldattuja ja leipätekstin kanssa liian samanvärisiä, joka ei ole WCAG 2.1 AA-tason mukainen.
  • Linkkivärit eivät noudata kaikiltaosin WCAG 2.1 AA-tasoa.
  • Navigaatiorakenne ei ole kaikilta osin saavutettava.
  • Sivuston rakenne ei paikoin toimi saavutettavasti suurikontrastisella tilalla tai suurennetuilla fonteilla.
  • Sivuilla esiintyy myös muutamia vanhentuneita lomakkeita jotka eivät ole kaikilta osin saavutettavia.
  • Sivustolla esiintyvistä liitteistä kaikki eivät ole saavutettavia.

Saavutettavuuspalaute

Mikäli havaitset sivustolla saavutettavuuteen liittyviä puutteita, voit raportoida tästä sähköpostitse alla olevalla lomakkeella.

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.

Val­von­ta­vi­ran­omai­nen

Mikäli huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta sivuston ylläpitäjälle yllä olevalla lomakkeella. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten valituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Val­von­ta­vi­ran­omai­sen yh­teys­tie­dot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Tukea saavutettavuudessa

Tarjoamme tukea käyt­tä­jil­le, joille kaikki di­gi­pal­ve­lumme eivät ole saa­vu­tet­ta­vis­sa. Yhteystiedot eri toimijoille löytyy osoitteesta oamk.fi/oamk/yhteystiedot