Skip to content

BBA, International Business

Agrologi (AMK)

Opettaja

Avoin ammattikorkeakoulu

Ensihoitaja (YAMK)

Insinööri (AMK), Talotekniikka

Sairaanhoitaja (AMK)

Opinto-ohjaaja

Erityisopettaja

Oamk Yrityshautomo

Autoala (YAMK)

Palveluliiketoiminnan kehittäminen (YAMK)

Insinööri (YAMK), autoala

Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka

Insinööri (AMK), Tieto- ja viestintätekniikka

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen (YAMK)

Bioanalyytikko (AMK)

Data Analytics and Project Management (YAMK)

Digital Performance (YAMK)

Education Entrepreneurship (YAMK)

Insinööri (AMK), energia- ja ympäristötekniikka

Ensihoitaja (AMK)

Suuhygienisti (AMK)

Rakennusmestari (AMK)

Liiketalouden kehittäminen (YAMK)

Taiteen tekijä ja kehittäjä (YAMK)

Insinööri (YAMK), hitsausala

Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija (YAMK)

  • Digitalisaatio muuttaa myös sosiaali- ja terveyspalveluita. Niiden kehittämisessä kaivataan osaajia, jotka ymmärtävät asiakkaan lisäksi sekä sosiaali- ja terveysalaa että tekniikan alaa.Terveys- ja hyvinvointiteknologia on kasvava ala. Digitalisaatiota hyödynnetään myös sosiaali- ja terveyspalveluissa koko ajan enemmän. Tämän myötä palveluiden kehittäjiltä tarvitaan sekä uusia että laaja-alaisempia taitoja.

Insinööri (YAMK), älykäs automaatio ja robotiikka

  • Heikki Kaisto on valmistunut Oulun ammattikorkeakoulusta aikanaan automaatiotekniikan insinööriksi. Alalla useamman vuoden työskenneltyään hän kuitenkin huomasi, että maailma ympärillä kehittyi, vaikka hänen työnkuvansa pysyi kutakuinkin samana. Se tarjosi hyvän syyn lähteä päivittämään omaa osaamista.
  • Tekniikan, informaatioteknologian sekä liiketalouden ylemmistä ammattikorkeakoulututkinnoista on tämän syksyn yhteishaussa haettavissa yhteensä kahdeksan tutkintoa-ohjelmaa. Ensimmäistä kertaa mukana ovat Älykäs automaatio ja robotiikka sekä englanninkielinen Modern Software and Computing Solutions.

Insinööri (YAMK), rakennusprojektin tehokas johtaminen

Tradenomi (YAMK), johtaminen ja työhyvinvointi

Musiikkipedagogi (AMK)

Insinööri (AMK), Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka

Medianomi (AMK)

Tradenomi (AMK), Liiketalous

BEng Information technology (eng)

Kliininen asiantuntija (YAMK)

Oamk Highway

  • Ville Niskanen suoritti toisen asteen opintojensa aikana Oulun ammattikorkeakoulun Highway-opinnot ja varmisti samalla itselleen jatko-opiskelupaikan tekniikan alalta. Opinnot antoivat Villelle myös hyviä eväitä tulevia ammattikorkeakouluopintoja varten.

Röntgenhoitaja (AMK)

Fysioterapeutti (AMK)

Optometristi (YAMK)

Tradenomi (AMK), Tietojenkäsittely

Insinööri (AMK), Konetekniikka

Kätilö (AMK)

Kulttuurituottaminen ja luova talous (YAMK)

Kuntoutuksen asiantuntija (YAMK)

Oamk LABs

Insinööri (YAMK), lean-johtaminen

Liiketoiminnan kehittäminen (YAMK)

Maahanmuuttajien koulutus- ja ohjauspalvelut

Agrologi (YAMK)

Sosiaali- ja terveysalan johtaminen (YAMK)

Optometristi (AMK)

Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut (YAMK)

Insinööri (YAMK), Modern Software and Computing Solutions

Tanssinopettaja (AMK)

Vuoden oamkilainen

Insinööri (ylempi AMK), Printed Intelligence

Palliatiivisen hoidon asiantuntija

Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen (YAMK)

Rakennusarkkitehti (AMK)

Insinööri (YAMK), robotiikka

Sonografian täydennyskoulutus

Sosionomi (AMK)

Talotekniikka (YAMK)

Tradenomi (YAMK), Taloushallinnon kehittäminen

Modern Software and Computing Solutions (YAMK)

Terveydenhoitaja (AMK)

Avanto-yrittäjyysohjelma

  • Yritysten omistajavaihdoksia tehdään Suomessa noin 2 000 vuosittain. Valtaosa näistä on osto/myyntejä ja noin kolmannes sukupolvenvaihdoksia. Vuonna 2014 Ville-Antti Jaakkola osti Tuiran Fysion opiskellessaan vielä ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Uudistava ja hyvinvointia edistävä johtaminen (YAMK)

Insinööri (YAMK), Water and Environmental Management

Vuoden opettaja

#Vuoden opiskelija