Skip to content
Kuusi opiskelijaa kampuksen portaikossa kannattelee käsiensä yläpuolella kylttiä, jossa lukee #luota itseesi.

Valmistuminen

Saat tutkintotodistuksen sekä ammatillisen opettajankoulutuksen, erityisopettajankoulutuksen ja opinto-ohjaajankoulutuksen todistukset sekä suomeksi että englanniksi. Todistuksiin sisältyy kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite.


Tervetuloa mukaan alumnitoimintaan!

Sähköinen tutkintotodistus liitteineen on virallinen alkuperäinen todistus. Virallinen tutkintotodistus kannattaa ladata sellaiseen sijaintiin, josta se ei helpolla katoa tai joudu vääriin käsiin.  

Tutkinnon hakeminen

Voit hakea tutkintoa, kun kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu, rekisteröity ja mahdolliset arvosanan korottamiset sekä oikaisut on käsitelty. Voit täyttää tutkintotodistushakemuksen minä tahansa vuoden päivänä.

Tarkista Pepistä nimesi (etunimet sekä sukunimi) ja yhteystietosi oikeellisuus. Tutkintotodistus kirjoitetaan sillä nimellä kuin se on Pepissä.  

Tutkintotodistushakemus tehdään Pepissä (”Opinnot” -> ”Tutkintotodistushakemus (AMK/YAMK)”) ja se alkaa AVOP-kyselyyn (Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely) vastaamisella. Huomioi, että AVOP-kyselyyn voi kirjautua vain kerran.  

Hakemuksessasi voit esittää valmistumispäiväksi aikaisintaan hakemuksen jättöpäivää. Valmistumispäivä on arkipäivä. Mikäli esittämääsi päivää ei voida hyväksyä tutkintotodistuksen päiväksi, sinuun otetaan yhteyttä.  

Hakemukseen sisältyy Oamkin työllistymiskysely valmistuville opiskelijoille. Jos sinulla on tiedossasi työpaikka, mutta työt eivät ala heti valmistumisen jälkeen, kirjaa myös silloin työpaikan olemassaolo.  

Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa lukuun ottamatta seuraavia aikoja: 5.6.–4.8.2024 ja 10.12.2024–1.1.2025 Kun tutkintotodistuksesi on allekirjoitettu, saat siitä sähköpostiviestin ja ohjeet todistuksen omaan käyttöön lataamisesta. Sähköpostiviesti lähetetään aikaisintaan valmistumispäivänä. Lataaminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian. 

Tarvittaessa ota yhteyttä:  
study.oamk@oulu.fi (yleensä valmistumiseen liittyvät asiat) 
todistus-helpdesk@oamk.fi (tekniset asiat) 

Sähköinen tutkintotodistus on aito ja alkuperäinen. Sen voi toimittaa liitetiedostona viranomaisille tai työnantajalle. Sitä ei tarvitse todistaa oikeaksi erikseen. Tiedostosta voi ottaa kopioita. Jokainen muokkaamaton, tallennettu kopio on virallinen tutkintotodistus, jossa säilyy sähköinen allekirjoitus. Todistuksen aitouden voi tarkistaa verkkopalvelussa.

Sähköinen tutkintotodistus on luotettava, sillä sen väärentäminen on huomattavasti hankalampaa kuin paperisen todistuksen. Jos tutkintotodistusta muokataan allekirjoittamisen jälkeen, sähköinen varmenne eli allekirjoitus rikkoutuu, eikä tutkintotodistus ole enää aito. Sähköistä tutkintotodistusta ei siis kannata ikinä avata esimerkiksi Wordissä muokkaustilassa, sillä sähköinen varmenne rikkoutuu heti. 
Kun lataat sähköisen tutkintotodistuksen, siihen sisältyy automaattisesti liitteinä 

 • suomenkielisissä tutkinto-ohjelmissa: erittely opintosuorituksista suomeksi ja englanniksi, Diploma Supplement sekä englanninkielinen tutkintotodistus ja 
 • englanninkielisissä tutkinto-ohjelmissa: erittely opintosuorituksista, Diploma Supplement ja suomenkielinen tutkintotodistus. 

Sähköinen tutkintotodistus kannattaa ladata sellaiseen sijaintiin, josta se ei helpolla katoa tai joudu vääriin käsiin. Voit ladata tutkintotodistuksen omiin tiedostoihin esimerkiksi pilvipalveluun, tietokoneelle, ulkoiselle kiintolevylle tai muistitikulle. Todistus kannattaa tallentaa useampaan paikkaan, jotta siitä on olemassa varmuuskopio. 

Sähköinen tutkintotodistus on EU:n tasolla hyväksytty dokumentti, joka noudattaa EU:n standardeja ja on luokiteltu korkeimmalla EU:n turvallisuusluokituksella. 

Mikäli lataamasi sähköinen tutkintotodistus katoaa, alkuperäistä vastaava tutkintotodistus on maksullinen. Lähetä pyyntö siitä osoitteeseen study.oamk@oulu.fi

Kaikki opiskelijamme saavat tutkintoon valmistuessaan automaattisesti maksutta tutkintotodistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun englanninkielisen liitteen, Diploma Supplementin, jossa annetaan tiedot ammattikorkeakoulusta ja todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta suomalaisessa koulutusjärjestelmässä. Diploma Supplementiin liitetään englanninkielinen opintosuoritusrekisteriote eli Transcript of Records, josta käyvät ilmi suorittamasi opintojaksot ja arvosanat. 

Diploma Supplement ei ole käännös tutkintotodistuksesta eikä korvaa alkuperäistä tutkintotodistusta, vaan se on tarkoitettu täydentämään sitä. Se on apuväline tutkinnon suorittaneille, jotka haluavat esimerkiksi hakeutua jatko-opintoihin ulkomaille tai kansainvälisiin työtehtäviin. Diploma Supplementin avulla oppilaitos tai työnantaja saa käsityksen tutkinnon suorittaneen valmiuksista ja kelpoisuudesta jatko-opintoihin. Diploma Supplement ei kuitenkaan takaa automaattisesti, että tutkinto tunnustetaan ulkomailla, mutta sen avulla eri maissa ja korkeakoulujärjestelmissä suoritettuja tutkintoja ja niiden antamaa kelpoisuutta voidaan verrata toisiinsa. 

Diploma Supplementissa tutkinnon laajuus ilmoitetaan sekä opintopisteinä että ECTS crediteinä (European Credit Transfer System), jolloin tutkintojen laajuudet ovat samat opintopisteinä ja ECTS crediteinä: 210 opintopisteen laajuinen tutkinto vastaa 210 ECTS creditiä, 240 op = 240 ECTS cr ja 270 op = 270 ECTS cr. 

Lisätietoja Diploma Supplementista Euroopan Komission internetsivuilla.

Tee tutkintotodistushakemus. Hakemuksen tarkistamisen jälkeen saat sähköpostiviestin. Saat uuden sähköpostiviestin, kun tutkintotodistuksesi on allekirjoitettu. Lataa sähköinen tutkintotodistus. 

 • Opiskelijan tuet: Jos valmistut 1.–17. päivä, et ole oikeutettu kyseisen kuukauden opintotukeen. Tarkista Kelan sivuilta, miten valmistumisvuoden tulot otetaan huomioon tulovalvonnassa. 
 • Opiskelijan YTHS-maksut: Jos valmistut syyslukukaudella, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua kevätlukukaudelta. Tällöin et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella. Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistumispäivä on kevätlukukaudella, maksat kevätlukukauden terveydenhoitomaksun ja saat käyttää YTHS:n palveluja lukukauden loppuun asti. 
 • Oamkin käyttäjätunnuksen voimassaolo 
 • Lainattujen opiskelumateriaalien ja -välineiden sekä avaimien palauttaminen 
 • Pysäköintisopimuksen irtisanominen kampukselta 
 • Tervetuloa valmistujaisjuhlaan!
 • Tervetuloa avoimen ammattikorkeakoulun maksuttomiin opintoihin! 
 • Tervetuloa alumnitoimintaan! 

Terveydenhuollon ammattioikeudet

Laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joille lain nojalla myönnetään ammatinharjoittamisoikeus, ovat lääkäri, hammaslääkäri, proviisori, psykologi, puheterapeutti, ravitsemusterapeutti, farmaseutti, sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, fysioterapeutti, laboratoriohoitaja, röntgenhoitaja, suuhygienisti, toimintaterapeutti, optikko ja hammasteknikko. Edellä mainittuja ammatteja saa harjoittaa vain ao. laillistettu ammattihenkilö. 

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksesta laillistuksen toimia laillistettuna/nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. 

Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna terveydenhuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta. 

Terveydenhoitaja (AMK) tai kätilö (AMK) tulee tehdä kaksi sähköistä hakemusta (sairaanhoitajan laillistaminen ja terveydenhoitajan/kätilön laillistaminen), jos hän on saanut saman aikaisesti myös sairaanhoitaja (AMK) -tutkinnon. 

Optometristi (AMK) ja suuhygiesti (AMK) hakee ensin itse sähköisen asioinnin kautta ammattioikeuksia. Tämän jälkeen hän hakee erikseen rajattua lääkkeenmääräämisoikeutta. Ohje hakemiseen löytyy Valviran sivuilta. 

Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse. 

Sosiaalihuollon ammattioikeudet 

Laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi ja kuntoutuksen ohjaaja. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira) myöntää hakemuksen perusteella oikeuden harjoittaa sosiaalihuollon ammattia laillistettuna/nimikesuojattuna ammattihenkilönä. 

Opiskelijan tulee valmistumisen jälkeen hakea Valviralta oikeutta toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä. Hakemus Valviralle tehdään sähköisesti. Valviran sähköinen asiointi edellyttää vahvaa tunnistautumista. Oulun ammattikorkeakoulun uusimmat tutkintotiedot löytyvät automaattisesti VIRTA-opintotietopalvelusta. 

Jos sähköisessä asioinnissa jotain hakemuksen käsittelyn kannalta oleellista tietoa et voi lähettää sähköisesti, joudut toimittamaan puuttuvat asiakirjat edelleen postitse. Tällöin voit pyytää kampuksen koulutuspalveluista yhdet oikeaksi todistetut kopiot todistuksista hakemusta varten. 

Valvira lähettää todistuksen valmistuneelle kotiosoitteeseen. Valviran päätös (myös kielteinen) on maksullinen. Valvira lähettää laskun suoraan opiskelijalle. 

”Opintojakson ja toteutuksen osan arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kolmen työviikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Mikäli opiskelija ei toimita suorituksiaan sovitusti, arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kuuden työviikon kuluessa.” (Rehtorin päätös 20.4.2021 § 35.) Huomioithan aikataulussa myös opettajien vapaajaksot. 
 
Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa, jos teet hakemuksen viimeistään 9.12.2024. Hakemuksen tekeminen ja käsittely edellyttävät, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu ja rekisteröity sekä mahdolliset arvosanan korottamiset ja oikaisut on käsitelty 9.12.2024 mennessä

10.12.2024-1.1.2025 välisenä aikana jätettyjen tai varhemmin puutteellisesti jätettyjen hakemusten kolmesta neljään viikon käsittelyajan laskenta alkaa 2.1.2025 päivästä. 
 
Erityistilanne: Suoritusmerkintä vuonna 2024 palautetusta opintosuorituksesta tulee olla Pepissä viimeistään 13.1.2025, jotta opiskelija voi esittää valmistumispäiväksi vuoden 2024 päivämäärää. 

 • Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy 31.12.2024: Opiskelijalla tulee olla tieto, että hänelle merkitään puuttuvat opintosuoritusmerkinnät viimeistään 13.1.2025. Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 30.12.2024 (huom! kuukauden toiseksiviimeinen päivä). Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu vuoden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä. 
 • Opiskelijalla on opiskeluoikeutta vuonna 2025: Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 14.1.2025. Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu vuoden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä. 

”Opintojakson ja toteutuksen osan arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kolmen työviikon kuluessa arviointitilaisuudesta tai sovitusta suorituksen palautuspäivämäärästä. Mikäli opiskelija ei toimita suorituksiaan sovitusti, arvioinnin tulokset ilmoitetaan ja kirjataan viimeistään kuuden työviikon kuluessa.” (Rehtorin päätös 20.4.2021 § 35.) Huomioithan aikataulussa myös opettajien vapaajaksot. 

 
Tutkintotodistushakemuksen käsittelyaika on kolmesta neljään viikkoa, jos teet hakemuksen viimeistään 4.6.2024. Hakemuksen tekeminen ja käsittely edellyttävät, että kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot on arvioitu ja rekisteröity sekä mahdolliset arvosanan korottamiset ja oikaisut on käsitelty 4.6.2024 mennessä

5.6.-4.8.2024 välisenä aikana jätettyjen tai varhemmin puutteellisesti jätettyjen hakemusten kolmesta neljään viikon käsittelyajan laskenta alkaa 5.8.2024 päivästä. 

 
Erityistilanne: Suoritusmerkintä 31.7.2024 mennessä palautetusta opintosuorituksesta tulee olla Pepissä viimeistään 19.8.2024, jotta opiskelija voi esittää valmistumispäiväksi kevätlukukauden 2024 päivämäärää. 

 • Opiskelijan opiskeluoikeus päättyy 31.7.2024: Opiskelijalla tulee olla tieto, että hänelle merkitään puuttuvat opintosuoritusmerkinnät viimeistään 19.8.2024. Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 30.7.2024 (huom! kuukauden toiseksi viimeinen päivä). Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu kevätlukukauden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä. 
 • Opiskelijalla on opiskeluoikeutta syyslukukaudella 2024: Opiskelijan tulee tehdä tutkintotodistushakemus viimeistään 20.8.2024. Esitän valmistumispäiväksi -kohdassa merkitään ensimmäinen valittavissa oleva päivä. Lisätieto-kenttään kirjataan toivottu kevätlukukauden 2024 valmistumispäivä, joka voi olla sama tai myöhempi kuin viimeisen opinnon suoritusmerkintä. 

Oamkissa järjestetään valmistujaisjuhla joulu- ja kesäkuussa. Kun haet tutkintotodistusta, voit antaa hakemuksessa yhteystietosi juhlakutsua varten. Ajantasainen tieto seuraavasta valmistujaisjuhlasta on Valmistujaiset-sivulla, jonka kautta pääset ilmoittautumaan juhlaan. 

Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat maksuttomia Oamkista 1.1.2022 jälkeen tutkintoon valmistuneille valmistumista seuraavien neljän lukukauden ajan.  

Tarjoamme valmistuneille opiskelijoille alumnitoiminnan kautta mahdollisuuden laajentaa verkostojaan sekä pitää yhteyttä entiseen opinahjoon, opettajiin ja opiskelutovereihin.