Skip to content

Aiempien opintojen perusteella myönnettävä opiskeluoikeus

Jäikö ammattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen kesken? Meillä Oamkissa voit hakea opiskeluoikeutta aiempien opintojen perusteella tutkinnon suorittamiseksi ilman osallistumista normaaliin opiskelijavalintaan.

Voidaksesi saada aiempien opintojen perusteella myönnettävän opiskeluoikeuden Oulun ammattikorkeakouluun tulee seuraavien valintaperusteiden täyttyä:

 1. Olet maksanut hakemuksen käsittelymaksun. Hakemusta ei käsitellä, mikäli maksua ei ole maksettu.
 2. Jatkat suomalaisessa ammattikorkeakoulussa aloittamaasi tutkintoa samassa tai vastaavassa tutkinto-ohjelmassa tarkoituksena suorittaa tutkinto loppuun.
 3. Sinulla ei ole voimassa olevaa tutkinnonsuoritusoikeutta missään ammattikorkeakoulussa hakemaasi tutkinto-ohjelmaan.
 4. Olet menettänyt opiskeluoikeutesi jostakin seuraavasta syystä:
  • olet eronnut tutkinto-ohjelmasta
  • opiskeluoikeusaikasi on päättynyt
  • sinut on kirjattu eronneeksi, koska olet laiminlyönyt ilmoittautumisen ja opiskeluoikeusaikasi on päättynyt.
 5. Tutkinnostasi puuttuvia opintoja on hakuhetkellä seuraavasti
  • ammattikorkeakoulututkinnosta enintään 60 opintopistettä
  • 60 opintopisteen laajuisesta ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta enintään 45 opintopistettä
  • 90 opintopisteen laajuisesta ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta enintään 60 opintopistettä
  • edellä esitetyt opintopistemäärät voivat olla myös kokonaan tai osittain avoimessa ammattikorkeakoulussa suoritettuja.
 6. Osoitat riittävän kielitaidon (YKI 3-4 –tasoinen), mikäli kesken jääneen korkeakoulututkinnon opetuskieli tai aiempi koulusivistyskielesi on eri kuin haettavan tutkinto-ohjelman opetuskieli. Koulusivistyskielellä (A 481/2003 § 20) tarkoitetaan peruskoulussa tai lukiossa opetuskielenä ollutta kieltä, josta hakijalla on todistuksessaan äidinkielen arvosana. Koulusivistyskieleksi katsotaan myös:
  • kieli, jolla hakija on ylioppilastutkinnossa suorittanut hyväksytyn kokeen äidinkielessä
  • kieli, josta hakija on saanut ylioppilastutkinnossa vähintään arvosanan magna cum laude approbatur suomi toisena kielenä -kokeessa.
 7. Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnoissa on terveydellisiä vaatimuksia. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa terveydellisiä tekijöitä, jotka saattavat olla esteenä opinnoille. Lisäksi opiskelijavalinnan esteenä voi olla aiempi päätös opiskeluoikeuden peruuttamisesta. Hakijoilta kysytään hakulomakkeessa aiemmasta opiskeluoikeuden peruutuksesta terveydentilan tai muiden henkilöiden turvallisuuden vaarantamisen vuoksi. (L 932/2014 § 26 ja L 537/2017 § 26.)
 8. Olet toimittanut valinnan perusteena olevat liitteet määräaikana.
 9. Suoriudut hyväksytysti mahdollisesta haastattelusta tai valintakokeesta.
 10. Tutkinto-ohjelman resurssit ja voimassa olevat opetussuunnitelmat mahdollistavat opiskelijan ottamisen tutkinto-ohjelmaan/suuntautumisvaihtoehtoon.

Hakuaika syksyllä aloitettaviin opintoihin on 1.4.–15.5. (tai seuraavina arkipäivinä), jolloin opiskeluoikeus alkaa 1.8. Hakuaika keväällä aloitettaviin opintoihin on 1.10.–15.11. (tai seuraavina arkipäivinä), jolloin opiskeluoikeus alkaa 1.1. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 15.00, jolloin hakemus liitteineen tulee olla tallennettu tietokantaan.

Aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta haetaan Opintopolku-palvelussa sähköisellä hakulomakkeella ja hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksettuja maksuja ei palauteta. 

Kevään 2024 haku on 2.4.– 15.5.2024 (elokuussa alkava koulutus)

Sähköinen hakulomake täytetään Opintopolku-palvelussa hakuaikana. 

Haussa mukana olevat koulutukset:

Informaatioteknologia 
Insinööri (AMK) tieto- ja viestintätekniikka
Bachelor of Engineering, Information Technology
Tradenomi (AMK) tietojenkäsittely 
Master of Business Administration, Data Analytics and Project Management
Master of Engineering, Data Analytics and Project Management
Master of Business Administration, Modern Software and Computing Solutions
Master of Engineering, Modern Software and Computing Solutions

Kulttuuriala
Musiikkipedagogi (AMK): Valintakoe sisältää etähaastattelun. Ajankohta sovitaan hakuajan jälkeen.
Tanssinopettaja (AMK): Valintakoe sisältää etähaastattelun. Ajankohta sovitaan hakuajan jälkeen.
Medianomi (AMK)
– Journalismin suuntautumisvaihtoehto, valintakoetehtävä: Hakija laatii vapaamuotoisen motivaatiokirjeen ja palauttaa sen Opintopolkuun 15.5. klo 15 mennessä.
– Visuaalisen suunnittelun suuntautumisvaihtoehto, valintakoetehtävä: Hakija laatii portfolion ja motivaatiokirjeen. Valintakoetehtävä palautetaan Opintopolkuun 15.5. klo 15 mennessä. Lue valintakoetehtävän ohjeet.
Kulttuurialan ylempi AMK, kulttuurituottaminen ja luova talous 
Kulttuurialan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Kulttuurialan ylempi AMK, taiteen tekijä ja kehittäjä
Master of Culture and Arts, Education Entrepreneurship
– Kulttuurialan YAMK-tutkinto-ohjelmiin hakevien tulee tehdä ennakkotehtävä ellei ole jo sitä aiemmin suorittanut. Ennakkotehtävä liitetään sähköiseen hakemukseen 15.5. klo 15.00 mennessä. Hakijat myös haastatellaan. Lue tarkemmat ohjeet ylempien AMK-tutkintojen ennakkotehtävästä sen tutkinto-ohjelman mukaan, johon olet hakemassa.

Liiketalous
 
Bachelor of Business Administration, International Business
Tradenomi (AMK) liiketalous 
Tradenomi ylempi AMK, johtaminen ja työhyvinvointi
Tradenomi ylempi AMK, liiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Tradenomi ylempi AMK, taloushallinnon kehittäminen

Luonnonvara-ala
Agrologi (AMK) maaseutuelinkeinot 
Agrologi ylempi AMK, maaseudun kehittäminen
Agrologi ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen 

Sosiaali- ja terveysala
Bioanalyytikko (AMK)
Bachelor of Health Care, Nursing
Ensihoitaja (AMK)
Fysioterapeutti (AMK)
Kätilö (AMK)
Sairaanhoitaja (AMK), Oulu
Sairaanhoitaja (AMK), Oulainen 
Terveydenhoitaja (AMK)
Optometristi (AMK)
Röntgenhoitaja (AMK)
Sosionomi (AMK)
Suuhygienisti (AMK)
Toimintaterapeutti (AMK)
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kliininen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, kuntoutuksen asiantuntija
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen

Tekniikka
Insinööri (AMK) energia- ja ympäristötekniikka
Insinööri (AMK) konetekniikka 
Insinööri (AMK) rakennus- ja yhdyskuntatekniikka 
Insinööri (AMK) sähkö- ja automaatiotekniikka 
Insinööri (AMK) talotekniikka
Rakennusarkkitehti (AMK): Rakennusarkkitehtien soveltuvuuskoe tulee olla hyväksytysti suoritettu 
Rakennusmestari (AMK)
Insinööri ylempi AMK, autoala
Insinööri ylempi AMK, hitsausala
Insinööri ylempi AMK Lean johtaminen
Insinööri ylempi AMK, palveluliiketoiminnan kehittäminen
Insinööri ylempi AMK, rakennusprojektin tehokas johtaminen
Insinööri ylempi AMK, talotekniikka
Insinööri ylempi AMK, älykäs automaatio ja robotiikka 

 1. Ammattikorkeakoulun erotodistus
  Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama todistus eroajankohdasta. Myös sähköisesti allekirjoitettu erotodistus hyväksytään. Mikäli olet suorittanut opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, erotodistusta ei tarvita.
 2. Todistukset aiemmista ammattikorkeakouluopinnoista
  Liitä hakemukseen korkeakoulun allekirjoittama opintosuoritusote. Myös sähköisesti allekirjoitettu opintosuoritusote hyväksytään. Mikäli mahdollista, liitä mukaan myös englanninkielinen opintosuoritusote. Jos olet suorittanut opintoja myös avoimessa ammattikorkeakoulussa, liitä opintosuoritusote myös näistä opinnoista. Mikäli olet suorittanut opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa, liitteitä ei tarvita.
 3. Suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi
  Liitä hakemukseen vapaamuotoinen suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi aikatauluineen.
 4. Maksukuitti käsittelymaksusta
  Liitä hakemukseen maksukuitti käsittelymaksusta.
 5. Ennakkotehtävä. Tämä koskee kulttuurialan yamk-koulutukseen hakevia.
  Liitä hakemukselle laatimasi ennakkotehtävä yhtenä pdf-dokumenttina. Vain ennakkotehtävän palauttaneet kutsutaan haastatteluun. Jos haet opiskeluoikeutta Oulun ammattikorkeakouluun ja olet osallistunut jo aiemmin Oamkissa kyseisen tutkintoohjelman valintakokeeseen ja suorittanut sen hyväksytysti, sinun ei tarvitse toimittaa ennakkotehtävää eikä osallistua valintakokeeseen.

Aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta koskevan hakemuksen käsittelystä peritään 50 euron maksu (Valtioneuvoston asetus 1461/2015 § 3). Maksukuitti toimitetaan samanaikaisesti hakemuksen ja muiden liitteiden kanssa. Maksettuja maksuja ei palauteta.

Maksun tiedot

Maksun saaja: Oulun ammattikorkeakoulu
Pankki: Osuuspankki
Tilinumero (IBAN): FI32 5741 4020 0600 54
BIC: OKOYFIHH

Viestikentässä ehdottomasti maininta: Oamk 43000020

Opiskelijavalintapäätöksen jälkeen opiskelijavalin­nasta ilmoitetaan kevään haussa 30.6. ja syksyn haussa 15.12. mennessä. Opis­kelupaikka tulee ottaa vastaan hyväksymisen yhteydessä ilmoitettuun päivämäärään mennessä tai hakija menettää opiskelupaikkansa. 

Opiskeluoikeus myönnetään seuraavan lukukauden alusta lähtien enintään kolmeksi lukukaudeksi. Opiskeluoikeusaika määräytyy suoritettavana olevien opintojen perusteella. Opiskeluoikeuden saaneella ei ole poissaolo-oikeutta.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö koskee myös aiempien opintojen perusteella myönnettävää opiskeluoikeutta. Hakija voi ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 

Lain 257/2015 mukaan opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammattikorkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Jos hakija katsoo, ettei opiskelijavalintaa ole tehty valintaperusteiden mukaisesti tai että opiskelijavalintamenettelyssä on toimittu virheellisesti, hänen on otettava yhteys ammattikorkeakoulun hakijapalveluihin. Jos asia ei tällöin selviä, hakija voi pyytää siihen kirjallista oikaisua Oulun ammattikorkeakoulun rehtorilta 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Oikaisuvaatimus, joka osoitetaan ammattikorkeakoulun rehtorille ja on hakijan allekirjoittama, tulee toimittaa hakijapalveluihin ensisijaisesti sähköpostitse (hakijapalvelut@oamk.fi). Vaihtoehtoisesti oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse osoitteeseen Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405, 90101 OULU. 

Oamk perii lukuvuosimaksun englanninkielisessä tutkinto-ohjelmissa opiskelevilta opiskelijoilta, jotka eivät ole EU- tai ETA-alueen eikä Sveitsin kansalaisia. Maksua ei peritä henkilöiltä, jotka rinnastetaan EU-maiden kansalaisiin eikä näiden perheenjäseniltä. Maksua ei peritä myöskään henkilöiltä, joilla on ulkomaalaislaissa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäseniltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia.

Lisätietoa lukuvuosimaksuista englanninkielisillä Bachelor ja Master sivuilla.

Jos opintosi ovat jääneet kesken ammatillisissa opettajankoulutuksissa, lisätietoa valintaperusteista ja hakemisesta löydät täältä.