Skip to content
Kuusi nuorta opiskelijaa seisoo ryhmässä vaalean verhokankaan edessä hymyillen.

Opintojen ohjaus

Opintojen ohjauksen tavoitteena on tukea ja auttaa sinua suorittamaan mielekäs ja laadukas ammattikorkeakoulututkinto.

Opiskelijanamme et ole yksin, vaan voit saada tukea opintoihisi ohjauksen kautta. Kampus-opon vastuulla ovat kokonaisvaltaiset ohjaus-, neuvonta- ja tukipalvelut. Henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassasi ja urasuunnittelussa sinua auttavat opettajatuutorit, vastuuopettajat ja opintovastaava.  

Ohjauksen toimijat 

Opettajatuutorit 

Opettajatuutori on ryhmänsä lähiohjaaja. Hän tukee ammatillista kasvuasi ja ohjaa henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) laadintaa.  

Opintovastaavat ja opettajat 

Opintovastaava hyväksyy HOPSit ja laajat hyväksilukemiset.  Opettaja ohjaa opintojaksonsa sisällöllisissä asioissa, sen suorittamisessa ja erilaisten opiskelu- ja oppimismenetelmien käytössä huomioiden vaihtoehtoiset suoritustavat. Hän hyväksyy myös yksittäisen opintojakson hyväksilukemisen. 

Tutkinto-ohjelmaOpintovastaava
ICT ja viestintä
Information Technology, AMKKaisa Orajärvi
Tietojenkäsittely, AMKTuula Harju
Tietotekniikka, AMKKaisa Orajärvi
Viestintä, AMKNina Patrikka
Data analytics and project management, Master of Business AdministrationJukka Jauhiainen
Data analytics and project management, Master of EngineeringJukka Jauhiainen
Education Entrepreneurship, YAMKJukka Jauhiainen
Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut, YAMKJukka Jauhiainen
Modern Software and Computing Solutions, Master of Business AdministrationJukka Jauhiainen
Modern Software and Computing Solutions, Master of EngineeringJukka Jauhiainen
Printed Intelligence, YAMKJukka Jauhiainen
Liiketoiminta ja luonnonvara
International Business, AMKEija Rajakangas
Liiketalous, AMKEija Rajakangas
Maaseutuelinkeinot, AMKHanna Laurell
Johtaminen ja työhyvinvointi, YAMKPäivi Aro
Liiketoiminnan kehittäminen, YAMKPäivi Aro
Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMKPäivi Aro
Taloushallinnon kehittäminen, YAMKPäivi Aro
Maaseudun kehittäminen, YAMKOuti Virkkula

Tutkinto-ohjelmaOpintovastaava
Sosiaali-, kuntoutus- ja kulttuuriala
Fysioterapia, AMKMarika Tuiskunen
Sosiaaliala, AMKLiisa Seppänen
Toimintaterapia, AMKKaija Nevalainen
Musiikkipedagogi, AMKJanne Mikkonen
Tanssinopettaja, AMKNiina Sassali
Digital Performance, YAMKMika Paldanius
Kulttuurituottaminen ja luova talous, YAMKMika Paldanius
Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMKMika Paldanius
Taiteen tekijä ja kehittäjä, YAMKMika Paldanius
Terveysala
Nursing, AMKFloro Cubelo
Bioanalytiikka, AMKKatja Nummilinna
Ensihoito, AMKRaija Rajala
Hoitotyö, kätilö, AMKMinna Manninen
Hoitotyö, sairaanhoitaja, AMK (Oulainen)Maarit Kaskela
Hoitotyö, sairaanhoitaja, AMK (Oulu)Maarit Kaskela
Hoitotyö, terveydenhoitaja, AMKSanna Sandström
Optometria, AMKLeila Kemppainen
Radiografia- ja sädehoito, AMKKaisa Marttila-Tornio
Suun terveydenhuolto, AMKAnna-Leena Keinänen
Clinical Optometry, YAMKMika Paldanius
Akuutti- ja ensihoidon kehittäminen ja johtaminen, YAMKMika Paldanius
Hyvinvoinnin digitaaliset ratkaisut, YAMKMika Paldanius
Kliininen asiantuntija, YAMKMika Paldanius
Kuntoutuksen asiantuntija, YAMKMika Paldanius
Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMKMika Paldanius
Sosiaali- ja terveysalan johtaminen ja kehittäminen, YAMKMika Paldanius
Uudistava ja hyvinvointia edistävä johtaminen, YAMKMika Paldanius

Tutkinto-ohjelmaOpintovastaava
Sähkö-, automaatio- ja konetekniikka
Konetekniikka, AMKTimo Väyrynen
Sähkö- ja automaatiotekniikka, AMKSatu Vähänikkilä
Mechanical Engineering, Sustainable Product Development, AMKTimo Väyrynen
Autoala,YAMKTero Hietanen
Hitsausala, YAMKTero Hietanen
Lean johtaminen, YAMKTero Hietanen
Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMKTero Hietanen
Älykäs automaatio ja Robotiikka, YAMKTero Hietanen
Rakennus-, energia- ja talotekniikka
Energiatekniikka ja kiertotalous, AMKAntti Kemppainen
Rakennusalan työnjohto, AMKPekka Kilpinen
Rakennusarkkitehti, AMKPekka Kilpinen
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, AMKPekka Kilpinen
Talotekniikka, AMKAntti Kemppainen
Rakennusprojektin tehokas johtaminen, YAMKTero Hietanen
Talotekniikka, YAMKTero Hietanen

Tutkinto-ohjelmaOpintovastaava
Sähkö-, automaatio- ja konetekniikka
Konetekniikka, AMKTimo Väyrynen
Sähkö- ja automaatiotekniikka, AMKSatu Vähänikkilä
Mechanical Engineering, Sustainable Product Development, AMKTimo Väyrynen
Autoala,YAMKTero Hietanen
Hitsausala, YAMKTero Hietanen
Lean johtaminen, YAMKTero Hietanen
Palveluliiketoiminnan kehittäminen, YAMKTero Hietanen
Älykäs automaatio ja Robotiikka, YAMKTero Hietanen
Rakennus-, energia- ja talotekniikka
Energiatekniikka ja kiertotalous, AMKAntti Kemppainen
Rakennusalan työnjohto, AMKPekka Kilpinen
Rakennusarkkitehti, AMKPekka Kilpinen
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, AMKPekka Kilpinen
Talotekniikka, AMKAntti Kemppainen
Rakennusprojektin tehokas johtaminen, YAMKTero Hietanen
Talotekniikka, YAMKTero Hietanen

Kampus-opot 

Kampus-opot ohjaavat opiskeluasi ja oppimistasi opintopolun kaikissa vaiheissa sekä tukevat persoonallista kasvuasi ja kehitystäsi. Kampus-opojen erityisenä vastuualueena ovat erityisohjausta tarvitsevat opiskelijat, jotka eivät jostain syystä pysy opintoaikataulussa ja opinnot uhkaavat pitkittyä tai keskeytyä kokonaan. Lisäksi vastuualueena on ohjata ensimmäisen vuoden opiskelijoiden perehdyttäminen opiskeluun ja opiskeluympäristöön. 

Voit varata etä- tai lähiohjausajan kampus-opolle sähköpostilla, puhelimitse tai kalenterikutsulla. Aikoja on varattavissa pääsääntöisesti arkisin klo 8:00-16:00 välillä. 

Maria Andersen 
+358 50 4610057 
maria.andersen@oamk.fi 
Degree Programme in Mechanical Engineering, Option of Sustainable Product Development, 
energia- ja talotekniikka, 
rakentamistekniikka 

Heli Huttunen 
+358 50 3814065 
heli.huttunen@oamk.fi konetekniikka, 
sähkö- ja automaatiotekniikka, 
viestintä vuonna 2022 tai sitä ennen aloittaneet opiskelijat 

Leila Karjalainen 
+358 40 1415349 
leila.karjalainen@oamk.fi 
Information Technology, 
tieto- ja viestintätekniikka, 
tietojenkäsittely 

Erja Korhonen 
+358 50 5213733 
erja.korhonen@oamk.fi 
liiketalous, 
luonnonvara-ala, 
viestintä vuonna 2023 aloittaneet opiskelijat 

Ullamaija Niskanen 
+358 50 3307105 
ullamaija.niskanen@oamk.fi 
International Business, 
musiikkipedagogit ja tanssinopettajat, 
sosiaaliala ja kuntoutus 

Katri Kosonen 
+358 40 1415374 
katri.kosonen@oamk.fi 
Maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaus, 
SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) 

Susanna Saarinen 
050 5293936 
susanna.saarinen@oamk.fi 
terveysala 

Ullamaija Niskanen 
050 3307105 
ullamaija.niskanen@oamk.fi 
Degree Programme in Nursing 

Mari Vihelä 
040 6309132 
mari.vihela@oamk.fi 
terveysala 

Elina Penger 
050 4352323 
elina.penger@oamk.fi 
psyykkinen hyvinvointi, riippuvuus- ja kriisiohjaus

Kampus-opojen yhteinen sähköpostiosoite on 
kampus-opot@oamk.fi  

Valtti-ryhmät 

Suosituista opintoryhmistä potkua opintoihin! 

Järjestämme suosittuja Valtti-ryhmiä lukuvuosittain. Ryhmissä keskustellaan opiskelijan elämään ja opintoihin liittyvistä asioista, haasteista ja onnistumisista. Tarjoamme myös yksilöohjausta. Käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi: 

  • ajankäyttö ja motivaatio 
  • opinnäytetyön jumit ja niiden purkaminen 
  • rästiin jääneiden opintojen suorittaminen 
  • itsetuntemus ja oman osaamisen tunnistaminen 
  • valmistuminen ja työelämään siirtyminen. 

Opiskelijakokemuksia ryhmistä: 

Tiedot ryhmistä ja ajanvaraus yksilöohjaukseen ovat opiskelijaintra Oivassa. 

Opintojen ohjauksen palvelut 

Opiskelun ohjaus 

Oppimisen ja opiskelun ohjauksessa keskitymme opiskeluprosessiin. Ohjaamme sinut tunnistamaan vahvuutesi ja kehittämishaasteesi opiskelijana ja tuemme sinua opintojen eri vaiheissa suoriutumaan niiden asettamista haasteista muun muassa henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) avulla. 

Uraohjaus 

Urasuunnittelun ja ammatillisen kasvun ohjaus käynnistyy heti opintojen alussa ja sen tehtävänä on auttaa sinua kehittämään urasuunnittelutaitojasi sekä rakentamaan siltaa työelämään. Tuemme ammatillista kasvuasi, osaamisidentiteettisi muodostumista ja tietoisuutta siitä, miten voit hyödyntää osaamistasi tulevassa työssäsi. Olet aktiivinen toimija oman elämäsi ja urasi suunnittelijana. Pohdit omaa osaamistasi, kiinnostuksen kohteita ja tavoitteita, jotta löydät itsellesi mieluisan paikan työelämästä. Urasuunnitelmaa laatiessasi hyödynnät muun muassa urasuunnittelun työkalua ja päivität henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi vastaamaan urasuunnitelmaasi. Optimum: uravalmennusta, rekrytointiosaamista, työmarkkinatietoutta ja digitaitoja Pohjois-Suomen korkeakouluopiskelijolle, korkeakoulutetuille sekä yrittäjille 

Hyvinvoinnin tukeminen 

Persoonallisen kasvun ja hyvinvoinnin tukemisella tarkoitamme yksilön koko elämäntilanteen ja elämänhistorian huomioimista ohjaustilanteessa. Erityisesti vaativissa elämäntilanteissa kuten terveysongelmat, taloudelliset vaikeudet, perheeseen liittyvät tilanteet, päihdeongelmat ja erilaiset kriisitilanteet tarvitaan psykososiaalista kehittymistä tukevaa ohjausta.Opiskeluhyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat osa tätä ohjauksen osa-aluetta.