Skip to content
default

Avoin tiede ja tutkimus

Avoin tiede ja tutkimus pyrkii tutkimusetiikan ja juridiikan asettamissa rajoissa siihen, että tutkimusdata, tutkimuksessa käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset olisivat kaikkien halukkaiden käytettävissä. Tällä pyritään parantamaan tutkimuksen laatua, luotettavuutta ja näkyvyyttä sekä edistämään tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja uusien innovaatioiden syntyä.


Tutkimusoikeudet

Opiskelijoitamme tai henkilökuntaamme koskevaan tutkimukseen tarvitset luvan. Voit hakea tutkimusoikeutta sähköisellä lomakkeella.

Varaathan hakemuksen käsittelyyn vähintään kaksi viikkoa aikaa siitä lähtien, kun hakemus on saapunut meille. Joulun aikaan ja kesä-heinäkuussa käsittelyaika on pidempi. Opiskelijoiden tai henkilökunnan yhteystietoja ei lähetetä sähköpostin liitteenä, vaan pyyntö osallistua kyselyyn laitetaan opiskelijoiden- ja/tai henkilökunnan intraan.

Oulun ammattikorkeakoulun tutkimusluvista vastaa vararehtori Jyrki Laitinen. Tutkimuslupien käsittelyä koordinoi Sirpa Ahvenlampi.

Tutkimuslupaa haetaan sähköisellä tutkimuslupalomakkeella. Muistathan vahvistaa hakemuksen lähettämisen sähköpostiin saapuvasta linkistä. Vain vahvistetut hakemukset voivat edetä käsittelyyn.Lisätietoja tutkimusluvista: tutkimusluvat@oamk.fi.

Huom! Tutkimuslupia ei voi hakea 1.7.-14.8.2024 välisellä ajanjaksolla järjestelmäpäivityksestä johtuen. Ilmoitamme tällä sivulla, kun luvan hakeminen on jälleen mahdollista.


Hyvä tieteellinen käytäntö ja tutkimusetiikka

Oulun ammattikorkeakoulussa noudatetaan Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) ohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausepäilyjen käsittelemisestä sekä ihmiseen kohdistuvan tutkimukseneettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko korkeakouluyhteisölle ja jokaiselle tutkimus- ja kehitystyötä tekeville sekä opettajille.


Tutkimusetiikan tukihenkilötoiminta

Tutkimusetiikan tukihenkilöjärjestelmä käynnistyi vuonna 2017 Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) aloitteesta. Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on vahvistaa kansainvälistyvän tutkijakunnan tietoisuutta suomalaisesta hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja lisätä matalan kynnyksen henkilökohtaista tutkimuseettistä neuvontaa korkeakouluissa.


Yhteystiedot

Laitinen Jyrki
Vararehtori, Hallinto
050 3441733

Aro Päivi
Tutkintovastaava, Yliopettaja, Liiketoiminta ja luonnonvara-alat
050 5298364

Saarnio Reetta
Yliopettaja, Terveysala
040 1440341

Tutkimuslupa-asioissa ole yhteydessä Jyrki Laitiseen, tutkimusetiikan osalta Päivi Aroon ja Reetta Saarnioon.