Tutkimus ja kehitys

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys. Tuemme tki-työllä Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta. Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä Oamkille.

Kärkihankkeitamme


Katso myös