Skip to content
Varjoliitoa jäällä

Tutkimus ja kehitys

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiilisyys, digitaaliset ratkaisut ja liiketoiminnan kehitys.


Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen!


Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöllämme (TKI) rakennamme elinvoimaa Oulun seudulle ja koko Pohjois-Suomeen. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintamme avulla jalostamme osaamista ja innovaatioita, jotka vahvistavat alueen kilpailukykyä. Viime vuosina olemme panostaneet erityisesti vähähiilisten työkonetekniikoiden (Nuve-Lab), droonitekniikoiden sekä digitaalisten kulttuurituotantojen aihealueille.  Taiteellinen toimintamme kehittää kulttuurielämää ja tuo positiivista näkyvyyttä koko seudulle. TKI-työmme integroituu koulutukseen ja oppimiseen, ja sitä tehdään tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Puhallamme pohjoiseen elinvoimaa, jolla on merkitystä myös kansainvälisillä kentillä. 

TKI-toimintamme vahvuuksia ovat innovatiivisuus, huippuluokan laboratoriot ja kehitys- ja tutkimusympäristöt, korkea asiantuntijuus sekä laajat yhteistyöverkostot.


Ajankohtaista


Tutustu tutkimusohjelmiimme!

Energiatehokkuus ja matala hiilijalanjälki ovat nousseet tärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työkoneiden fossiilisia…

Taiteen innovaatiokeskus yhdistää taiteen, innovaation ja uudet teknologiat. Keskitymme monitieteelliseen…

Arctic Drone Labs on miehittämättömän ilmailun ja droonien käytön tutkimuskeskus,…

Painoalojemme kautta olemme mukana ratkaisemassa globaaleja haasteita ja rakentamassa kestävää yhteiskuntaa

Painoalamme ovat Digitaaliset ratkaisut, Vähähiilisyys ja Liiketoiminnan kehitys. Tutustu painoaloihimme!

Hankkeidemme kirjo on laaja

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla kehitämme uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä tuotamme soveltavaa tietoa. Myös tulevaisuuden asiantuntijat eli opiskelijamme ovat mukana, sillä tki-toiminta on vahvasti osa koulutustamme. Tutustu hankeportfolioomme!

Vaikutamme yhteiskuntaan mm. julkaisemalla

Korkeakoulujen asiantuntijat ja opiskelijat vaikuttavat merkittävästi yhteiskuntaan julkaisujensa kautta. Näiden julkaisujen kautta he jakavat uusinta tutkimustietoa, innovaatioita ja asiantuntemusta eri aloilta. Julkaisut toimivat ikkunana korkeakoulujen tehtävään tutkimus-, kehittämis- ja asiantuntijatyöhön, tarjoten tietoa ja näkemyksiä, jotka voivat edistää yhteiskunnan kehitystä ja ratkaista ajankohtaisia haasteita. Lisäksi julkaisut voivat innostaa vuoropuheluun ja yhteistyöhön eri sidosryhmien välillä, edistäen tiedonvaihtoa ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista.