Skip to content

Autonomisten työkoneiden kehittäminen

Energiatehokkuus ja matala hiilijalanjälki ovat nousseet tärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työkoneiden fossiilisia polttoaineita voimanlähteenä käyttävät polttomoottorit ja hydrauliset voimansiirtoratkaisut korvataan pian energiatehokkaammilla sähkö- ja hybriditeknologioilla. Kilpailu, nopeasti tiukentuvat päästönormit ja asiakkaiden ympäristötietoisuus varmistavat alan nopean kehityksen.

Kohti energiatehokkaita, nollapäästöisiä, autonomisia työkoneita

Me Oulun ammattikorkeakoulussa tutkimme ja kehitämme nollapäästöisiä, autonomisia työkoneita. Kehitämme tapoja korvata perinteinen, fossiilisia polttoaineita käyttävä polttomoottori ekologisemmilla vaihtoehtoilla, kuten sähköisillä ja vetykäyttöisillä voimalinjoilla.

Samalla tutkimme menetelmiä, joiden avulla laitteiden energiatehokkuutta voi edelleen parantaa esimerkiksi edistämällä niiden autonomisuutta. Autonomisuudella tarkoitetaan ajoneuvon kykyä liikkua ilman kuljettajaa.

Merkittävimpiä hankkeitamme

NUVE-LABin valvomotilaa
01.1.2024 – 31.12.2025 / Tekniikan alat

Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) kehittää nopeat menetelmät olemassa olevien maanalaisten kaivosten…

Yleiskuvaa NUVE-LABissa
01.1.2023 – 31.12.2023

PWR ON -hankkeessa NUVE-LABiin hankitaan kattava mittausrajapinta testattaviin työkoneisiin, josta…

Työkone kiinni NUVE-LABin laitteissa
01.1.2023 – 31.12.2025 / Tekniikan alat

Arktisella alueella on useita tärkeitä arvoketjuja, jotka hyödyntävät luonnonvaroja, kuten…

Oamkin NUVE-LABin valvomotilassa kaksi miestä työskentelemässä ruutujen äärellä, joissa näkyy kuvaa laboratoriotilassa olevasta työkoneesta sekä sen digitaalisesta kaksosesta.
01.1.2023 – 31.12.2024 / Tekniikan alat

AutoWork projektilla luodaan valmiudet tukea autonomisen työkoneen toimilaitteiden ohjauskehitystä Autonomisten…

Kuvassa kolme miestä tarkastelee laitteita NUVE-LAB-tutkimusympäristössä
01.1.2023 – 31.12.2025 / Tekniikan alat

GO! RI -projektilla parannetaan valmiuksia tukea ympäristöystävällisen työkoneteknologian kehittämistä GO!-RI…

Kuvassa puimuri sekä käsi, jossa dataa sisältävä, läpinäkyvä esine
01.9.2021 – 31.12.2024 / Tekniikan alat

Ilmastonmuutoksen myötä maa- ja metsätalouden käyttämien työkoneiden toimintaolosuhteet kantavan tieverkon…


Asiantuntijamme

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi. Ota yhteyttä!

Jukka Säkkinen
Kehittämispäällikkö
050 5957951

Timo Niinikoski
Projektipäällikkö
050 4419276

Pekka Seppänen
Projektipäällikkö
050 5236668

Aki Lamponen
Asiantuntija, mallintaminen
050 5235507

Petri Junttila
Projektipäällikkö
040 6713858

Aparajita Tripathy
Tutkija (ViL, reaaliaikainen simulointi)
050 4317725

Matti Huotari
Projektisuunnittelija
050 5697293

Ilkka Salmi
Asiantuntija, mallintaminen
050 4077895

Kalle Nuortimo
Projektipäällikkö, tutkija (data-analyysi)
050 4088893


Sähkökäyttöisyys ja autonomisuus edistävät vihreää siirtymää

Liikkuvien työkoneiden ja hyötyajoneuvojen kehitystä ohjaavat tavoite kohti nollapäästöjä ja koneiden lisääntyvä autonomia. Ilmastonmuutos johtaa kehityspolulle, jossa perinteiset polttomoottorit korvataan ympäristön kannalta kestävillä voimanlähteillä (esim. biokaasu, vety, sähkö, biodiesel ja näiden hybridimallit). Tämän vihreän siirtymän toteuttaminen vaatii intensiivistä tutkimusta ja uusien voimanlähteiden, varastointi- ja voimalinjakonseptien kehittämistä.

Sähköiset voimalinjat ovat energiatehokas vaihtoehto korvata perinteiset hydrostaattiset ja hydrodynaamiset voimansiirrot raskaissa työkoneissa. Sähköjärjestelmät parantavat koneiden ohjattavuutta ja ohjaustarkkuutta, mahdollistaen autonomisten työkoneiden kehitystä. Autonomisuus tukee myös hiilineutraalisuustavoitteita, sillä datan avulla laitteen kulkua voidaan paitsi ohjata myös optimoida entistä energiatehokkaammaksi ja taloudellisemmaksi.

Hymyilevä työmies NUVE-LABissa

Käytössämme on huippuluokan tutkimus- ja kehitysympäristö NUVE-LAB

NUVE-LAB -tutkimus- ja kehitysympäristömme tarjoaa tutkimus-, kehitys- ja testausmahdollisuuksia henkilöautoista raskaisiin hyötyajoneuvoihin. Moderni laboratoriomme auttaa kehittämään ajoneuvoja, jotka vastaavat tulevaisuuden markkinavaatimuksia.

Tutustu NUVE-LAB-ympäristöön!

Palvelemme pohjoista teollisuutta

Pohjois-Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa metsätalous, maatalous, kaivosteollisuus ja logistiikka ovat keskeisiä teollisuudenaloja, jotka tarjoavat työmahdollisuuksia ja alueellista talouskasvua. Nämä teollisuudenalat tarvitsevat raskaita ajoneuvoja useissa prosessiensa vaiheissa, kuten korjuussa, lastauksessa, kuljetuksissa, aurauksessa ja kylvössä, ja niiden on jatkuvasti parannettava taloudellista, ekologista ja sosiaalista kestävyyttään pysyäkseen kilpailukykyisinä.

Oamkissa alalla tehtävä tutkimus- ja kehitystyö syventää tietämystä ja lisää kapasiteettia uuden teknologian soveltamisessa työkoneteknologian alalla. Samalla kehitämme yhteistyöverkostoa alan ympärille. Autamme yrityksiä kehittämään huipputeknologiaa ainutlaatuisessa laboratoriossamme.

Lue lisää tavoista, joilla autamme teollisuutta pienentämään hiilijalanjälkeään NUVE-LAB-laboratorion sivuilta