Skip to content
Nuori naisopiskelija piirtää valkotaululle tussilla ja toinen nuori nainen katsoo häntä kohti.

Opiskelumahdollisuudet

Yksilöllisen osaamispolun suunnittelussa voit huomioida alla mainittuja opiskelumahdollisuuksia.

CampusOnline

CampusOnline on Suomen ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen opintotarjontaportaali, josta sinun on mahdollista valita maksuttomasti verkko-opintojaksoja muista ammattikorkeakouluista ja sisällyttää opinnot omaan tutkintoosi. CampusOnline-opintoja on tarjolla ympäri lukuvuoden. Tarjonta julkaistaan kevät-, kesä- ja syyslukukausille. Lisäksi tarjolla on nonstop-opintoja. 

Opintojaksot ovat ilmaisia ammattikorkeakoulujen läsnä oleville tutkinto-opiskelijoille, vaihto-opiskelijoille, avoimen ammattikorkeakoulun polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille. Varmista opintojakson sopivuus tutkintoosi ennen ilmoittautumista omasta tutkinto-ohjelmastasi. Voit suorittaa CampusOnlinen kautta vain sellaisia opintojaksoja, jotka saat hyväksiluettua tutkintoosi. 

Tarjonta ja ilmoittautuminen 

CampusOnlinen opintojaksot julkaistaan jatkossa porrastetusti ja samalla myös yksi yhteinen ilmoittautumispäivä poistuu. Voit tutustua päivitettyyn aikatauluun CampusOnlinen sivulla. Muutos on askel kohti joustavampaa ristiinopiskelua ammattikorkeakoulujen välillä ja tarjoaa entistä paremmin opiskelumahdollisuuksia juuri silloin ja siellä missä sinulle parhaiten sopii! Nonstop-opintojaksot pyörivät tuttuun tapaan ympäri vuoden. 

Syksyn 2024 opintojaksot julkaistaan ja ilmoittautumiset alkavat opintojaksokohtaisesti touko-elokuussa. Tarkemmat ilmoittautumistiedot löydät aina kunkin opintojakson tiedoista. Oamkin syksyn 2024 CampusOnline-opintojaksot julkaistaan ja ilmoittautumiset alkavat elokuussa. 

Portaalissa on perustiedot opintojaksoista. Opintojakson tiedoissa olevasta linkistä ”Opintojakson toteutussuunnitelma” pääset kyseessä olevan ammattikorkeakoulun sivuille, joilta löydät tarkemmat toteutustiedot.  

Ilmoittautumiset CampusOnline-portaalin opintojaksoille tapahtuvat kunkin ammattikorkeakoulun omien ilmoittautumiskäytäntöjen mukaan ammattikorkeakoulujen omissa ilmoittautumisjärjestelmissä. Löydät ilmoittautumislinkit opintojakson tiedoista.  

Suoritettuasi toisen ammattikorkeakoulun tarjoaman CampusOnline-opintojakson, tutustu alla olevaan osioon ”Oma Opintopolku”. 

Hyväksilukuhakemukseen tulee aina liittää liite, jolla suoritetut opinnot todennetaan. Muissa ammattikorkeakouluissa suorittamistasi CampusOnline-opintojaksoista ei lähetetä erillistä opintosuoritusotetta, vaan todennat suorittamasi CampusOnline-opinnot Oma Opintopolku -palvelun kautta. 

Kirjaudu Oma Opintopolku -palveluun ja kirjaudu sisään oikeasta yläkulmasta. Kirjautumisessa käytetään suomi.fi-tunnistautumista. Tee siellä ”Omat opintosuoritukseni” -osiossa jakolinkki haluamastasi opintojaksosta (”Jaa suoritustietoja” – ”Jaa valitsemasi opinnot”- ”Kopioi linkki”).
 
Tallenna linkki esim. word-tiedostoon ja liitä tiedosto hyväksilukuhakemukseesi. 

Hyväksilukuhakemukseesi tarvitset suorittamasi opintojakson englanninkielisen nimen. Taulukon CampusOnline-opintojen englanninkielisistä nimistä löydät Oivasta ja tarvittaessa voit olla yhteydessä campusonline@oulu.fi

Ristiinopiskelu

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijat voivat hakea ristiinopiskeluopintoihin Oulun yliopistoon. Oulun yliopiston ristiinopiskelutarjonta ja hakulomake Oamkin opiskelijoille löytyvät yliopiston verkkosivuilta.

Ristiinopiskeluopintojen sisällyttäminen opintoihin 

Kun olet osallistunut ristiinopiskeluopintoihin ja saanut opinnoista arvioinnin sekä opintosuoritusotteen, voit hakea opintojen hyväksilukua Pepissä. Hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (HOT) kautta saat ristiinopiskeluopinnot osaksi tutkintoasi. Huomioi, että opintojakson tulee olla kirjattuna HOPSissasi ennen hyväksiluvun hakemista. 

Lisätietoa ristiinopiskelusta Koulutuspalveluiden Oamk-lähitiimistä study.oamk@oulu.fi .

Ristiinopiskelulla tarkoitetaan korkeakouluopiskelijalle tarjottua mahdollisuutta suorittaa opintoja toisessa korkeakoulussa. Ristiinopiskelua kuvaavat tarkemmin seuraavat piirteet.

 • Opiskelijalla on kotikorkeakoulussa voimassa oleva opiskeluoikeus, jonka perusteella hän voi suorittaa opintoja kohdekorkeakouluissa. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva omassa korkeakoulussaan.
 • Opiskelija voi valita opintoja toisen korkeakoulun tarjonnasta korkeakoulujen sopimalla tavalla.
 • Opiskelijalle rekisteröidään kohdekorkeakouluun määräaikainen opiskeluoikeus opintojen suorittamista varten.
 • Opiskelussa noudatetaan opetuksen järjestävän korkeakoulun sääntöjä.
 • Kohdekorkeakoulu arvioi opintosuoritukset ja rekisteröi ne omaan rekisteriinsä. Kotikorkeakoulun rekisteriin opintosuoritus viedään muualla suoritettuna opintona

Lisätietoa ristiinopiskelusta: study.oamk@oulu.fi

Yrittäjyys 

Kehitämme yrittäjyyttä ja uuden liiketoiminnan syntymistä sekä tuemme alueen yritystoiminnan uudistumista. Osallistumme ja vaikutamme Pohjois-Suomen tulevaisuuden luomiseen kehittämällä aktiivisesti ja tarvelähtöisesti alueen työ- ja elinkeinoelämää. 

Teemme aktiivista yhteistyötä yrittäjyyden kehittämisessä Oulun innovaatioallianssin toimijoiden kanssa.

Oamk yrityshautomo 

Oamk yrityshautomossa opiskelijamme voivat hyödyntää osaamistaan ja työllistää itsensä tai selvittää ideansa bisnespotentiaalin. Ohjelmaan voi hakea mukaan silloin, kun se sopii itselle parhaiten. Pääsyvaatimuksena on ainoastaan halu työllistää itsesi. 

Akraamo 

Akraamo on alkutuottajien sekä maaseutuyrittäjien ja -kehittäjien monipuolinen oppimis- ja palvelukeskus Pohjois-Pohjanmaalla. Akraamossa luonnonvara-alan opiskelijoiden tuottamia palveluita voidaan toteuttaa harjoitteluna, opinnäytetöinä tai työelämälähtöisinä opiskelijaprojekteina. 

Opiskelijoiden osuuskunnat 

Trapesti ja Kulttuuriosuuskunta Osuma tuottavat liiketalouden ja kulttuurialan palveluita alueen yrityksille.

Urheilu-ura ja opiskelu 

Oulun ammattikorkeakoulu on mukana Ouluseutu Urheiluakatemiassa (OSUA), joka tukee opintojen ja urheilu-uran yhdistämistä. OSUA on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat pääsääntöisesti ikäluokkiensa SM-mitalisteja tai sinne suuntaavia urheilijoita. Oulun ammattikorkeakoulussa opiskelevan urheilijan opintoja tuetaan opinto- ja valmennussuunnitelmalla (HOVS), joka tarvittaessa laaditaan yhdessä valmentajien, opintojen ohjaajan ja opettajatutorin kanssa. Henkilökohtaisen suunnitelman avulla etsitään aikaa urheilijan arkeen sekä vältetään opiskelujen ja urheilun päällekkäisyyksiä. 

Aasia-opinnot

Yliopistojen Aasia-verkosto järjestää MOOC-kursseja, jotka Oamkin tutkinto-opiskelijat  ja vaihto-opiskelijat voivat suorittaa ilmaiseksi.

Lukuvuonna 2023–2024 MOOC-kursseja tarjotaan seuraavasti: 

 • Johdatus Itä-Aasiaan (3 op) 2.10. – 17.12.2023, opetuskieli suomi 
 • Johdatus Kaakkois-Aasiaan (3 op) 2.10. – 17.12.2023, opetuskieli suomi 
 • Johdatus Etelä-Aasiaan (3 op) 5.2. – 5.5.2024, opetuskieli suomi 
 • Introduction to Business in East and Southeast Asia (3 op), 8.1. – 7.4.2023, opetuskieli englanti. 

Mikäli haluat sisällyttää Aasian opintoja Oamkissa suoritettavaan tutkintoon, ole yhteydessä omaan tutkintovastaavaasi. 

Kurssit perustuvat oppikirjoihin ja niihin kuuluu erilaisia harjoituksia kuten monivalintatehtäviä, tiivistelmiä ja vertaisarviointeja. Kurssit voi suorittaa itsenäisesti DigiCampus-ympäristössä kurssijaksojen ajan. Kurssin hyväksytystä suorittamisesta saa kurssin lopuksi todistuksen. Näiden kaikille avointen ja ilmaisten johdantokurssien lisäksi tarjolla on myös maksullisia verkkokursseja Aasiasta. 

Muille kuin MOOC-kursseille haetaan Aasia-verkoston kurssihaun kautta (3 kertaa vuodessa ennen lukukauden alkua) ja maksetaan erillisopintomaksu 250 €, joka oikeuttaa 25 op:n suorittamiseen. 

Turun yliopiston Itä-Aasia-keskus tarjoaa myös kahta seuraavaa Kiina-kurssia: 

 • Introduction to Chinese Politics and Society: First course start in January 15, 2024
 • Introduction to EU-China Relations: First course start in February 12, 2024  

Circumpolar Studies 

Circumpolar Studies -ohjelma on Arktisen yliopiston (University of the Arctic, UArctic) jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille tarjolla oleva mielenkiintoinen tapa oppia pohjoisesta ja pohjoisuudesta. Opintoja voi suorittaa virtuaalisesti tai vaikkapa paikanpäällä jossain toisessa UArcticin jäsenkorkeakoulussa. 

Circumpolar Studies -ohjelmassa opiskellaan pohjoisen napa-alueen maihin, ihmisiin ja ilmiöihin liittyviä asioita ja aiheita. Opinnot valmentavat esimerkiksi alan jatko-opintoihin tai kestävän kehityksen hallintaan, itsehallintoon, arktiseen teknologiaan ja pohjoisten alueiden matkailuun liittyviin työtehtäviin. Erityistä huomiota ja painoarvoa on annettu pohjoisten alkuperäiskansoja koskettaville aiheille. Circumpolar Studies -ohjelman opinnot koostuvat yhdestä johdantokurssista ja kuudesta monialaisesta syventävästä kurssista. Opinnot tarjoavat opiskelijoille laajat tiedot ja ymmärryksen pohjoisten napa-alueiden maista, ihmisistä ja kriittisistä tekijöistä. 

Oamkin opiskelijat voivat sisällyttää Circumpolar Studies -opintoja esimerkiksi vapaavalintaisiin opintoihin, tai opintovastaavan kanssa asiasta sovittaessa niillä voi myös täydentää tutkintoaan tai korvata tutkinto-ohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja. Circumpolar Studies -opintoja suorittavilla opiskelijoilla on etusija valittaessa opiskelijoita north2north-vaihto-ohjelmaan, joka tarjoaa mahdollisuuden suorittaa osan opinnoista paikanpäällä toisessa north2north-jäsenkorkeakoulussa. 

Lisätietoja Circumpolar Studies -ohjelmasta on University of the Arcticin Circumpolar Studies -sivustolla. Opinnot ovat maksuttomia UArcticin jäsenkorkeakoulujen opiskelijoille. Opintoihin täytyy ilmoittautua UArcticin International Academic Office -toimistoon Kanadaan. Syyslukukauden opintoihin ilmoittautuminen täytyy tehdä syyskuun alkuun mennessä, kevätlukukaudelle tammikuun alussa.  Jos olet kiinnostunut osallistumaan Circumpolar Studies-kursseille, ole yhteydessä Oulun ammattikorkeakoulun north2north-yhteyshenkilö Satu Lohinivaan (satu.lohiniva@oulu.fi).