Skip to content

Yrityksille

Yrittäjä, ota ammattikorkeakoulun TKI-toiminta tueksesi yrityksesi kehittämiseen ja kasvun rakentamiseen!

TKI-työn hyötyjä yritykselle

TKI-työstä on yritykselle monia etuja

  1. Osaamista ja tukea liiketoiminnan kasvuun, tehokkuuteen ja kannattavuuteen. Erityisosaamistamme on digitaalisuuden ja digitaalisten välineiden hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä.
  2. Osaamista ja tukea palveluiden ja tuotteiden kehitykseen. Osaava henkilökuntamme on korkeasti koulutettua ja kokenutta. TKI-työn kautta yritys voi saada ammattitaitoista tukea palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.
  3. Tulevaisuuden työvoima: TKI-työhön osallistuminen voi tarjota yritykselle reitin tutustua tulevaisuuden työvoimaansa.
  4. Laadukkaat kehitysalustat ja laboratoriotilat: Hyödynnä turvallisia laboratorioita tuotekehityksessä ja testeissä.
  5. Henkilöstökoulutus: Vahvista osaamista ja kilpailukykyä.
  6. Projektiosaaminen: Apua projektivalmisteluun ja -koordinointiin.

Olemme sitoutuneet luomaan kestävää ja pitkäaikaista kumppanuutta, joka hyödyttää molempia osapuolia.

Katso, mitä Polar Electron edustaja, opiskelija ja lehtorimme kertovat yritysyhteistyöstä ammattikorkeakoulun kanssa.

Yrityksenä hankkeessa

Yhteistyö TKI-hankkeissa ammattikorkeakoulun kanssa tarjoaa yritykselle kustannustehokkaan mahdollisuuden saada tukea esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen, tuotteiden, palveluiden tai tuoteideoiden testaukseen ja arviointiin. TKI-työmme tuottaa myös monipuolisia koulutuksia ja tapahtumia, joita yritys voi hyödyntää henkilöstönsä kouluttamisessa.

TKI-työssä käytössämme ovat laadukkaat tilojamme, kehitysalustamme ja laboratoriomme, joiden avulla testaus ja kehittäminen on yritykselle edullista ja turvallista.

Opiskelijamme voivat osallistua testaus- ja tutkimustyöhön osana opintojaan. Yritykselle TKI-hankkeet ovatkin oiva väylä löytää tulevaisuuden tekijöitä harjoittelijoiksi, opinnäytetyöntekijöiksi ja varsinaisiksi työntekijöiksi.

Projektiasiantuntemuksemme avulla yritys saa ensiluokkaista tukea hankerahoituksen hakuun. Varmistamme aina, että hankehakemusprosessimme hoituvat tietosuoja ja tietoturva huomioiden. Yhteistyöprojekteissa meille on tärkeää molemminpuolinen hyöty: on koko yhteiskunnan etu varmistaa, että yritysten ja tutkimus- ja kehittämistyömme tavoitteet ovat linjassa keskenään.

Tavoitteenamme on luoda kustannustehokas, pitkäaikainen ja molemminpuolisesti hyödyllinen yhteistyö.

Ota yhteyttä!

Löydät keskeiset yhteyshenkilömme kootusti yhteystietosivultamme.

Tutkimusohjelmamme

Energiatehokkuus ja matala hiilijalanjälki ovat nousseet tärkeiksi kilpailutekijöiksi. Työkoneiden fossiilisia…

Taiteen innovaatiokeskus yhdistää taiteen, innovaation ja uudet teknologiat. Keskitymme monitieteelliseen…

Arctic Drone Labs on miehittämättömän ilmailun ja droonien käytön tutkimuskeskus,…

Kehitysalustat ja laboratoriot

Tarjoamme yrityksille erinomaiset tilat tuotteiden ja palveluiden kehitystyöhön kehitysalustoillamme ja laboratorioissamme. Tutustu!

Hankkeet

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla kehitämme uutta osaamista ja liiketoimintaa sekä tuotamme soveltavaa tietoa. Myös tulevaisuuden asiantuntijat eli opiskelijamme ovat mukana, sillä tki-toiminta on vahvasti osa koulutustamme. Tutustu hankeportfolioomme!