Skip to content
Kuusi nuorta opiskelijaa istuvat yhdessä pöydän ääressä luokkahuoneessa. Osa katsoo kohti läppäriä ja osa kohti kännykkää.

Opintoihin vaikuttaminen

Opiskelijana voit vaikuttaa opintoihisi ja koulutuksen kehittämiseen monella eri tapaa. Oamkin opiskelijapalautejärjestelmä antaa jokaiselle opiskelijalle tasaveroiset mahdollisuudet palautteen antamiseen.

Opiskelijana voit vaikuttaa opintoihisi ja koulutuksen kehittämiseen monella eri tapaa. Oamkin opiskelijapalautejärjestelmä antaa jokaiselle opiskelijalle tasaveroiset mahdollisuudet palautteen antamiseen.  

Näemme tärkeäksi tuoda esille opiskelijoita keskeisesti koskettavat asiat ja vahvistaa käsitystä opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksista. Kehitämme opiskelijoidemme kanssa erityisesti yhteistä palautekulttuuria. 

Opiskelijapalautejärjestelmä 

Opiskelijapalautejärjestelmä koostuu opintojaksoilta kerättävästä palautteesta, vuosittaisesta opiskelijakyselystä ja valtakunnallisista kyselyistä. Opiskelijana olet tärkeässä roolissa koulutuksen kehittämisessä myös palautteen antamisen kautta.

Opintojaksopalaute

Opintojaksopalautetta keräämme Pepin kautta jokaiselta opintojaksolta. Opiskelijana voit antaa järjestelmän kautta 

  • jatkuvaa palautetta 
  • välipalautetta 
  • loppupalautetta. 

Opettajat voivat tehdä myös omia kyselyitä järjestelmän kautta. Opettajat hyödyntävät saamansa palautteen opintojakson kehittämisessä. Palautetta hyödynnämme myös kehityskeskusteluissa ja osaamisalatasoisesti. 

Vuosittainen opiskelijakysely 

Järjestämme vuosittaisen opiskelijakyselyn tammi–helmikuussa. Sen tavoitteena on selvittää opiskelijoiden näkemyksiä siitä, mitkä asiat toimivat ja mitä on tarpeen kehittää. Näitä ovat muun muassa opintojen eteneminen ja toteuttaminen sekä opiskelijatyytyväisyys. 

Kyselyn tulokset käsittelemme osaamisaloilla, jossa nostetaan kehittämiskohteet yhteisen käsittelyn perusteella. Oamk-tason koostetta käsittelemme Koulutuksen kehittämisryhmässä. 

Valtakunnalliset kyselyt 

Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely (AVOP-kysely) on valtakunnallinen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely, jossa opiskelijana arvioit ja annat palautetta toteutuneesta koulutuksesta ja opiskelusta kokonaisuudessaan.

Kyselyyn vastaat viimeistään tutkintotodistuksen hakemisen yhteydessä. Tuloksia hyödynnämme sekä Oamkin oman toiminnan kehittämisessä että valtakunnallisesti koulutuksen ohjauksessa ja rahoituksessa. Voit tutustua Oamkista valmistuneiden vastauksiin Vipunen-portaalissa.

Vuosittain toteutettava ammattikorkeakoulujen valtakunnalliseen uraseurantakyselyyn vastaavat viisi vuotta aikaisemmin valmistuneet. Sen tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa valmistuneiden työllistymisestä, koulutuksen tuottamista uramahdollisuuksista sekä opintojen työelämävastaavuudesta.