Skip to content

Koulutukset alan mukaan

Meillä Oamkissa voit valita itsellesi parhaimman koulutuksen kuudelta eri alalta. Ammattikorkeakoulu- ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen lisäksi voit opiskella ammatillisen opettajan pedagogisen, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan pätevyyden.


Informaatioteknologia

Informaatioteknologian alalla voit opiskella muun muassa tieto- ja viestintätekniikkaa, tietojenkäsittelyä, painettua älykkyyttä sekä data-analytiikkaa ja tiedolla johtamista AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavissa koulutuksissamme. Pääset opiskelemaan informaatioteknologiaa myös avoimessa ammattikorkeakoulussamme. Nämä opinnot sopivat myös toisen asteen opiskelijoille. Alan erikoistumis- ja täydennyskoulutuksilla voit laajentaa jo olemassa olevaa osaamistasi.

Oamk Highway -opintojen (15 op) kautta tarjoamme toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden informaatioteknologia-alan opiskelupaikkaan.

...

Kulttuuriala

Kulttuurialalla voit opiskella viestinnän, musiikin tai tanssin ammattilaiseksi. Lisäksi voit laajentaa osaamistasi opiskelemalla YAMK-tutkinnon kulttuurituottamisen ja luovan talouden, palveluliiketoiminnan kehittämisen, kulttuurialan yrittäjyyden tai taiteen kehittämisen tutkinto-ohjelmissa. Jo olemassa olevaa osaamistasi voit täydentää tai laajentaa alan erikoistumis- ja täydennyskoulutuksilla.

...

Liiketalous

Liiketalouden alalta voit valmistua esimerkiksi johtamisen, myynnin, markkinoinnin, kansainvälisen kaupan ja yrittäjyyden asiantuntijaksi. Voit myös kehittää osaamistasi opiskelemalla liiketalouden YAMK-tutkinnon esimerkiksi liiketoiminnan tai taloushallinnon kehittämisen koulutuksissa. Tutkintoon johtavien koulutusten lisäksi tarjoamme liiketalouden polkuopintoja maahanmuuttajille sekä avoimen ammattikorkeakoulun opintojaksoja toisen asteen opiskelijoille.

...

Luonnonvara-ala

Luonnonvara-alalla voit opiskella AMK-tutkinnon maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa sekä YAMK-tutkinnon maaseudun ja palveluliiketoiminnan tutkinto-ohjelmissa. Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi voit kehittää ja täydentää osaamistasi opiskelemalla erikoistumisopintoja.

Oamk Highway -opintojen (15 op) kautta tarjoamme toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden luonnonvara-alan opiskelupaikkaan.

...

Sosiaali- ja terveysala

Sosiaali- ja terveysalalla voit opiskella sairaan- ja terveydenhoidon tai sosiaalihuollon ammattilaiseksi erilaisiin hoito- ja asiantuntijatehtäviin tai kehittämis- ja johtotehtäviin. AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi tarjoamme polkuopintoja maahanmuuttajille sekä laajan valikoiman täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia, mikäli haluat laajentaa jo hankkimaasi osaamistasi

...

Tekniikka

Tekniikan alalla voit opiskella asiantuntijaksi muun muassa energia-, ympäristö-, kone- ja rakennustekniikan sekä sähkö- ja automaatiotekniikan, auto- ja hitsausalan tai robotiikan tehtäviin. AMK- ja YAMK-tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi tarjoamme jo alalla toimiville ammattilaisille täydennys- ja muuntokoulutuksia.

Oamk Highway -opintojen (15 op) kautta tarjoamme toisen asteen opiskelijoille mahdollisuuden tekniikan alan opiskelupaikkaan.

...

Opettajankoulutus

Tarjoamme ammattikorkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten opettajille ja opettajiksi aikoville joustavan ja osaamisperusteisen koulutuksen. Ammatillisen opettajan, erityisopettajan tai opinto-ohjaajan ammattiin pätevyyden tarjoavien opintojen ohella tarjoamme laajan valikoiman alan täydennys- ja erikoistumiskoulutuksia.


Kysy lisää hakijapalveluistamme!

Suomenkielinen koulutus
029 448 9002
(ma–to klo 9–13) hakijapalvelut@oamk.fi

Englanninkielinen koulutus
029 448 9001
(ti–to klo 9–13) admissions@oamk.fi