Skip to content

Asiakaslähtöisten palveluiden kehittäjiä tarvitaan

Uudesta palveluliiketoiminnan kehittämisen ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta saa osaamista kehittää eri alojen palveluita digitaalisuuden mahdollisuudet huomioiden.

– Palveluilla ja palveluviennillä on tärkeä ja kasvava rooli. Tällä hetkellä yli 70 prosenttia bruttokansantuotteesta tuotetaan eri palveluissa. Digitaalisuus on jo nyt ja etenkin tulevaisuudessa mukana kaikissa palveluissa jollain tasolla, tutkintovastaava Päivi Aro kertoo.

Koulutus antaa valmiuksia kehittää palveluita ja palveluliiketoimintaa esimerkiksi työpajojen ja palvelumuotoilun avulla. Se opettaa myös johtamaan asiakassuhteita ja -kokemuksia.

– Valmius kohdata asiakas ja ymmärtää hänen tarpeensa ovat keskeistä palveluiden kehitystyössä.

Koulutus on suunniteltu yhdessä työelämän edustajien kanssa. Tavoitteena on ollut rakentaa se vastaamaan työelämän toiveita ja tarpeita.

Opiskelemaan voi hakea ilman aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä. Tutkinnosta saa lisää osaamista, mikä parantaa myös työllistymismahdollisuuksia.

– Tärkeintä on olla innostunut palveluiden ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä. Koska kyse on maisterin tasoa vastaavasta tutkinnosta, se vaatii myös sitoutumista ja itsenäistä työotetta.

Tukea johto- ja esimiestehtäviin

Yhtenä työelämän edustajana koulutuksen suunnittelussa on ollut Monetra Oy:n toimitusjohtaja Päivi Pitkänen. Talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita tarjoava Monetra hyödyntää jo nyt robotiikkaa.

– Meillä robotit tekevät noin sataa isoa ja pienempää prosessia. Jatkossa asiakaspalveluissa tekoäly, mobiilipalvelut ja digitalisoituminen vain lisääntyvät, Päivi kertoo.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto mahdollistaa myös etenemisen esimies- ja johtotehtäviin. Työelämän näkökulmasta Päivi on tuonut viestiä muun muassa esimiestyön merkityksestä.

– Toivon, että koulutuksesta saa ymmärrystä ja vertaistukea esimiestyöhön. Siinä on tärkeintä ymmärtää, että se on onnistumisen mahdollistamista, ei suorituksen johtamisesta.

Digitalisaatio on nostanut myös asiantuntijoiden osaamistason vaatimuksia. Asiakas on kuitenkin edelleen keskiössä.

– Työssä pitää sietää hektisyyttä. Samalla on tärkeää muistaa, että epäonnistuakin saa. Kukaan ei ole täydellinen.

Monetralla työntekijöiden kouluttautumista arvostetaan.

– Kannustamme työntekijöitämme kouluttautumaan ja ottamaan vastuuta omasta osaamisesta. Me palkitsemme osaamisestaan huolehtivia työntekijöitämme esimerkiksi vastuullisemmilla tehtävillä ja palkkioilla.

Päivi on tyytyväinen siihen, että koulutukset suunnitellaan oikeaan tarpeeseen.

– Mielestäni on hienoa, että työelämän ääni kuuluu Oamkissa sekä ammattikorkeakoulu- että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa.