Skip to content

Marjo Lehtimäki sai YAMK-tutkinnosta uutta potkua uraansa – ”Soveltuu lähes mille tahansa alalle"

Pitkän työuran tehnyt Marjo Lehtimäki päätti kehittää ammatillista osaamistaan kouluttautumalla palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkinnon. Hän suosittelee opintoja kaikille alaan katsomatta.

  • Marjo Lehtimäki haki opiskelemaan palveluliiketoiminnan kehittämistä, koska halusi lisätä ja vahvistaa osaamistaan asiakastyössä.
  • Espoossa asuvalle Marjolle verkkomuotoinen opetus sopi täydellisesti. Ensimmäisen puolen vuoden ajan hän opiskeli joustavasti töiden ohella, minkä jälkeen hän haki opintovapaata.
  • Opinnäytetyössä hän käsitteli etäohjausta palvelumuotoilun keinoin ja kehitti etäohjauspolun Rastor-instituutin käyttöön. Näin opinnot kehittävät työelämää laajemminkin.
  • Vaikka Marjo on ollut työelämässä pitkään, kokee hän saaneensa opinnoiltaan paljon. Ne antoivat ajan ja paikan pohtia aiheita ja kiinnittää arjen toimintoja alan teorioihin.
  • Palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa hän suosittelee kaikille alaan katsomatta. Tutkinto soveltuu lähes mille tahansa alalle, koska asiakkaita on kaikkialla, oli työssä suoraan heidän kanssa tekemisessä tai ei.
Henkilö seisoo fläppitaulun edessä, johon on piirtänyt kaavion asiakasarvosta.

Kun on utelias luonne, on rattaat pidettävä pyörimässä. Marjo Lehtimäellä on takanaan lähes 25 vuotta pitkä ja nousujohteinen ura koulutuspalveluita tarjoavalla Rastor-instituutilla, mutta työn ohella hän on aina kouluttautunut uran eri vaiheiden tarpeisiin. Arkistosta löytyy muun muassa aikuiskasvatustieteeseen, opiskelijoiden ohjaukseen, arvoitiin, vuorovaikutustaitoihin ja erityiseen tukeen liittyviä todistuksia. Viimeisimpänä Marjo päätyi opiskelemaan palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa.

– Hain opiskelemaan palveluliiketoiminnan kehittämistä, koska halusin lisätä ja vahvistaa omaa osaamistani asiakastyössä. Työhöni kuuluu muun muassa palvelumuotoilua opiskelevien asiakkaiden ohjausta, joten senkin vuoksi halusin oppia aiheesta lisää.

Espoossa asuva Marjolle verkkomuotoinen opetus sopi täydellisesti. Ensimmäisen puolen vuoden ajan hän opiskeli joustavasti töiden ohella, minkä jälkeen hän haki opintovapaata.

– En halunnut opintojen tuovan lisää harmaita hiuksia, vaan otin kerrankin vähän rennommin, Marjo kertoo.

Palveluliiketoiminta on palvelujen kehittämistä, prosesseja ja niiden johtamista. Tutkinto koostuu tämän lisäksi muun muassa asiakkuuksien johtamisesta, strategiasta ja esihenkilönä kehittymisestä. Marjolle opintopisteitä kertyi tekoälyä ja laadullisia tutkimusmenetelmiä käsitteleviltä valinnaisilta kursseilta. Eniten hän innostui palvelumuotoilusta, jonka keskiössä on asiakaskokemus.

– Opinnäytetyössäni käsittelin etäohjausta palvelumuotoilun keinoin ja kehitin etäohjauspolun Rastor-instituutin käyttöön. On mahtavaa, että saadaan oikeasti käyttöön, ja opinnot kehittävät työelämää laajemminkin, iloitsee Marjo.

Palveluliiketoiminta on kaikille

Vaikka Marjo on ollut työelämässä pitkään, kokee hän saaneensa opinnoiltaan paljon. Arjen kiireissä tutkinnossa käsiteltyjä aiheita pysähtyy harvoin miettimään, mutta nyt sille oli lupa ja paikka. Opinnot pakottivat mielekkäällä tavalla pohtimaan aiheita ja kiinnittämään arjen toimintoja alan teorioihin.

Monialaisuus rikastutti opintoja. Kursseilla oli opiskelijoita eri puolelta Suomea ja eri aloilta: edustettuna oli ainakin liiketalous, sosiaali- ja terveysala, kulttuuri ja tekniikka.

– Sain paljon uutta näkökulmaa, kun pääsi kuulemaan, miten muilla aloilla tehdään samoja asioita. Samalla luotiin uusia verkostoja, Marjo hehkuttaa

Palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa Marjo suositteleekin kaikille alaan katsomatta. Jos liiketalouden opintoja ei ole takana, saattaa käsitteistön opetteleminen vaatia lisäponnisteluja, mutta tutkinnosta saatu hyöty on sen arvoista.

– Tutkinto soveltuu lähes mille tahansa alalle, koska asiakkaita on kaikkialla. Vaikka ei työssään olisi suoraan asiakkaan kanssa tekemisessä, niin ketjun päässä on lopulta aina asiakas. Mikään yritys tai yhteisö ei lopulta toimi ilman heitä.

Tällä hetkellä Marjo jännittää jo seuraavaa opiskelupaikkaa. Haun kohteena oli tänä keväänä ammatillisen opettajan opinnot, joiden hän ajattelee olevan jälleen yksi hyvä lisä omaan ammatillisuuteen. Rattaat jatkavat pyörimistään.