Skip to content

Palveluliiketoiminnan kehittämisen opintoihin verkostoitumaan ja osaamista lisäämään

Palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa opiskeleva Esa Jalonen kokee saavansa opinnoista ennen kaikkea hyviä verkostoja. Hänen mielestään opintojen paras anti on ollut se, kun on päässyt keskustelemaan monialaisesti muiden opiskelijoiden kanssa ja sitä kautta oppimaan uutta.

Aiemmin tietojenkäsittelyn tradenomiksi valmistunut Esa Jalonen halusi lähteä opiskelemaan palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkintoa kehittääkseen omaa osaamistaan lisää ja saadakseen uusia verkostoja. Esaa kiehtoi myös koulutuksen monialaisuus, sillä sitä kautta voi saada paljon uusia ja hyödyllisiä näkökulmia.

– Saan siitä todella paljon, kun pääsen katsomaan vähän oman laatikon ulkopuolelle ja keskustelemaan eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.

Nokialla asuva Esa valitsi koulutuksen Oulun ammattikorkeakoulusta, sillä kaikille kursseille pystyy osallistumaan etänä ja opinnot painottuvat verkkoon. Esa tekee töitä opintojen ohella, joten mahdollisuus etäopiskeluun oli hänelle plussaa.

– Työn ja opiskelun yhteensovittaminen onnistuu hyvin, kun lähipäiviä on yleensä vain kerran kuussa. Välillä on kyllä ollut kalenteri kovillakin, mutta olen aina saanut aikataulut soviteltua.

Vaikka Esalle etänä tapahtuva opiskelu onkin merkittävä hyöty, pitää hän myös lähiopetukseen osallistumista tärkeänä osana opintoja.

– Lähipäivillä pääsee kaikista parhaiten keskustelemaan ja oppimaan yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Erilaisten kokemusten ja näkemysten jakaminen tuo paljon lisäarvoa teoriaopiskelulle.

Esan mukaan noin puolet opintoihin liittyvistä tehtävistä tehdään itsenäisesti ja puolet ryhmissä. Esan mielestä ryhmätyöskentely pelittää hyvin myös etänä, vaikka se vaatiikin aikataulujen yhteensovittamista.

– Kaikki kanssaopiskelijat ovat olleet niin hyvää porukkaa, että olemme aina saaneet jaettua vastuut hyvin ja vietyä tehtäviä yhdessä eteenpäin.

Töitä hyvinvointiteknologian parissa

Esa on luonut uraansa pääasiassa tietotekniikkaan liittyvien työtehtävien parissa. Opintojen ohella hän työskentelee Istekki Oy:n kehityspäällikkönä ja kehittää hyvinvointiteknologiaan liittyviä palveluita. Esa on saanut opinnoista paljon uusia työkaluja, joita hän voi hyödyntää työssään.

–  Olen saanut esimerkiksi palvelumuotoilun kurssilta hyviä eväitä palvelupolkujen tekemiseen liittyen. Myös asiantuntijuuteen ja esihenkilötyöhön liittyvä kurssi on ollut todella mielenkiintoinen ja hyödyllinen.

Kiinnostavista opintosisällöistä huolimatta Esa haluaa painottaa saavansa kaikista merkittävimmät hyödyt koulutuksen kautta tulevista verkostoista.

– Minulle tärkeintä koulutuksessa on se, että opitaan tekemään työtä verkostoissa ja sitä kautta saadaan uusia työkaluja. Kaikki uudet opit työelämään eivät tule opinnoista, vaan merkittävä osa tulee myös toisten jakamista kokemuksista.

Tulevaisuudessa Esa haluaa tehdä samantyyppisiä työtehtäviä kuin hänen työhönsä kehityspäällikkönä kuuluu. Hän nauttii siitä, että pääsee tekemään töitä terveyden ja hyvinvoinnin palveluiden kehittämiseksi.

– Haluan pyrkiä työssäni siihen, että terveyden ja hyvinvoinnin parissa työskentelevien olisi helpompi tehdä työtehtävänsä. Esimerkiksi sairaalamaailmassa on paljon sellaisia palveluita, joiden kehittäminen helpottaisi työntekijöiden arkea ja samalla sujuvoittaisi potilaiden hoitoa.

Tutkinnosta hyötyä laaja-alaisesti

Esan mielestä palveluliiketoiminnan kehittämisen YAMK-tutkinnot edellyttävät opiskelijalta joustavuutta ja opintoihin sitoutumista.

– Opintojen läpivetäminen vaatii sitä, että ottaa aikaa tehtävien tekemiselle ja löytää yhteisiä aikatauluja ryhmätyöskentelyyn. Tämä on kuitenkin kaikille vain lyhyt projekti elämästä, jos opinnot suorittaa aikataulussa.

Esa haluaa rohkaista kaikkia palveluiden kehittämisestä kiinnostuneita hakemaan opintoihin ammatista riippumatta.

– Palveluiden kehittämistä voi tulla vastaan niin monessa eri tehtävässä, että tutkinnosta hyötyy todella laaja-alaisesti.

Tulevia opiskelijoita hän kannustaa avoimuuteen opintojen aikana.

– Kannattaa olla avoin ja lähteä keskusteluihin rohkeasti mukaan, sillä silloin opinnoista saa kaikkein eniten irti.