Skip to content

Suuhygienisti (AMK)

Tervetuloa opiskelemaan suuhygienistiksi Oulun ammattikorkeakouluun! Suun terveydenhuollon tutkinto-ohjelmassa opintojesi painopisteenä ovat eri-ikäisten terveyden edistämisen sekä hammas- ja suun sairauksien varhaishoidon teemat. Koulutuksessa tehdään tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston hammaslääketieteen koulutuksen kanssa. Terveyskeskusharjoittelun lisäksi harjoittelet ammattiin liittyviä taitoja modernissa suun terveydenhuollon osaamiskeskuksessa, Dentopoliksessa. 

Suun terveydenhuollon koulutus

Suuhygienistin koulutuksessa syvennyt eri-ikäisten terveyden edistämiseen, hammas- ja suun sairauksien syntyyn, ehkäisyyn ja sairauksien varhaishoitoon. Opintoihisi sisältyy myös kieliopintoja, yrittäjyys- sekä johtamis- ja kehittämisopintoja. Koulutuksessa käytät moderneja hoitolaitteita ja välineitä harjoitellessasi suuhygienistin työssä tarvittavia taitoja. Opiskelussasi painotetaan vahvasti käytännön harjoittelua, yhteensä 75 opintopisteen verran. Koulutuksen vahvuutena on monipuolisten terveydenedistämistilanteiden/-tapahtumien järjestäminen.

Kiinnostaako sinua kansainvälisyys? Halutessasi voit opiskella esimerkiksi Tromssassa, Veronassa, Ghentissä tai Lissabonissa ja perehtyä maan kulttuuriin ja toimintatapohin, erityisesti suun terveydenhoidon toimintaan ja suuhygienistin koulutukseen

Mitä suuhygienisti tekee?

Suuhygienistinä ohjaat asiakkaita terveellisiin elämäntapoihin ja suun terveyden ylläpitämiseen. Teet erityisesti ien- ja tukikudosten varhais-ja ylläpitohoidon toimenpiteitä kuten suun terveystarkastuksia, hammaskiven ja värjäymien poistoa ja fluorikäsittelyitä, hampaiden pinnoituksia sekä esteettisiä toimia kuten valkaisuja. Voit myös ottaa röntgenkuvia hampaista ja toimia myös osana oikomishoidon tiimiä. Osaat toimia myös suun terveydenhoidon ensiaputilanteissa ja soveltaa vastuualueesi lääkehuollon periaatteita työssäsi.

Missä suuhygienistit työskentelevät?

Koulutuksen jälkeen voit työskennellä terveyskeskuksessa, sairaalassa, yksityisellä hammaslääkäriasemalla sekä myynti- ja markkinointitehtävässä. Voit toimia myös yrittäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana. Suuhygienistin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet ammattioikeuksia sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.

Suuhygienistin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja kahden vuoden suuhygienistin työkokemuksen jälkeen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon (YAMK) ja kolmen vuoden työkokemuksen jälkeen ammatilliseen opettajakorkeakouluun. Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi hammaslääketiedettä ja terveystieteitä.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.