Skip to content

Insinööri (AMK), tieto- ja viestintätekniikka

Tieto- ja viestintätekniikan osaajia tarvitaan ICT-alan yritysten lisäksi muilla aloilla, mediassa sekä yritysten ja valtion asiantuntijatehtävissä. Alan insinöörin töihin pääset tutustumaan jo opiskeluaikana projektimuotoisissa opinnoissa. Tervetuloa opiskelemaan tieto- ja viestintätekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun!

  Katso opiskeluinfo, jossa on mukana tieto- ja viestintätekniikan opiskelija (Instagram)

Tieto- ja viestintätekniikan opintojen sisältö

Oulun ammattikorkeakoulussa suuntaudut joko laiteläheiseen ohjelmistokehitykseen tai ohjelmistokehitykseen.

Laiteläheisessä ohjelmistokehityksessä opiskelet mikroprosessoriohjattujen laitteiden suunnittelua ja ohjelmointia. Opinnoissasi keskityt elektroniikkaan, tietoliikenteeseen, sulautettuihin järjestelmiin sekä laiteläheiseen ohjelmointiin. Näitä opintoja sovelletaan käytännön IoT-järjestelmien kuten etäohjattavan kodin toteuttamiseen. Tuotekehitysprojekteissa voit hakeutua mukaan esimerkiksi terveysteknologian sovellusten suunnitteluun.

Ohjelmistokehityksessä opiskelet työasemien, mobiilien ja sulautettujen laitteiden ohjelmistojen kehittämistä sekä ohjelmistoprosessien hallintaa. Kohteenasi voivat olla esimerkiksi ohjelmistojen suunnittelu, kehittäminen, verkkokaupat, nettisivustot ja mobiilit käyttöliittymät. Sinulla on mahdollisuus opiskella myös pelien kehittämistä. Olemme esimerkiksi suunnitelleet viestinnän opiskelijoiden kanssa mobiilipelejä yhteisprojektina.

Insinöörinä tarvitset työssäsi teknisen osaamisen lisäksi myös matematiikan ja fysiikan, viestinnän ja vieraiden kielten sekä yritystalouden perusteiden tietoja ja taitoja. Valinnaisissa opinnoissa voit perehtyä esimerkiksi robotiikkaan ja tekoälyyn tai peliohjelmointiin. Koulutuksen aikana tulevat tutuksi myös työelämä sekä projektinhallinnan ja tuotekehityksen menetelmät ja työkalut.

Opiskelusta suuri osa tehdään ryhmissä, mutta menestyminen vaatii sinulta myös omatoimista opiskelua ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn.

Projektiosaamista ja yritysyhteistyötä opintojen aikana

Oamkin tietotekniikan koulutuksen vahvuus on harjaantuminen projektityöskentelyyn ja tuotekehitykseen. Joka toisella periodilla opiskelet ammattialan aineita ja joka toisella vuorossa on käytännönläheinen tuotekehitysprojekti. Heti ensimmäisen syksyn projektissa tulevat tutuiksi esimerkiksi robottialustat, Arduino, sensorit, C-ohjelmointi sekä tiimityö ja viestintä projekteissa.

Kolmannen vuoden syksyn robottiprojektista jäi erityisesti mieleen kokemus siitä, miten työryhmien hyvin suunnittelemat osaprojektit loksahtavat yhdeksi toimivaksi järjestelmäksi.

Lue blogistamme lisää Jaakon ja Teemun projektikokemuksista

Kolmantena opiskeluvuotena pääset mukaan alueen yritysten tai hankkeiden tuotekehitysprojekteihin, joiden aiheet hankimme koulun puolesta. Ohjatuissa yritysprojekteissa opiskelet tekemällä esimerkiksi ohjelmistoja, laitteita tai selvityksiä yrityksen tarpeisiin ja perehdyt samalla yritysten vaihteleviin tehtäviin ja osaamistarpeisiin. Yritysprojektien jatkoksi moni tekee samassa yrityksessä vielä opinnäytetyön ja työllistyy ensimmäiseen työpaikkaansa.

Oamkissa tehdään laajasti ICT-alaan liittyviä hankkeita, joissa on tarjolla myös opiskelijoille harjoitustöitä, harjoittelua ja opinnäytetyöaiheita. Päivän sanoja ja nousevia trendejä ovat muun muassa tekoäly, esineiden internet eli IoT, robotit ja pilvipalvelut. 

Harjoittelu-, kesätyö- ja projektipaikkoja on hyvin tarjolla Oulun alueen yrityksissä, mutta paikka voi löytyä myös muualta Suomesta tai ulkomailta.

Tietotekniikan insinöörin työtehtävät

Tietotekniikan insinöörinä työsi voi olla sulautettujen järjestelmien, mobiilisovellusten, käyttöliittymien, www-palveluiden, elektroniikan tai mittaus- ja testausjärjestelmien suunnittelua ja toteuttamista. Voit vetää työpaikallasi tiimiä ja ratkoa asiakasprojekteja tai toimia asiantuntijana tuotekehitysprojekteissa.

Työpaikkailmoituksissa tunnistat tietotekniikan insinöörin työpaikat muun muassa näistä nimikkeistä:

 • ohjelmoija
 • koodari
 • ohjelmistosuunnittelija
 • Software Developer
 • Database Engineer
 • testaussuunnittelija, testausinsinööri
 • mobiilikehittäjä
 • Frontend tai Backend Developer
 • Linux-asiantuntija, tietoliikenneasiantuntija, tietoturva-asiantuntija
 • IT-asiantuntija, IT Solutions Manager
 • projektinjohtaja, projektipäällikkö, tiimipäällikkö.

Tieto- ja viestintätekniikan insinöörikoulutus antaa sinulle hyvät valmiudet päivittää ammattitaitoa ja opetella uusia taitoja nopeasti kehittyvällä alalla.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Opintoihin sisältyy yhden lukukauden verran englanninkielisiä opintojaksoja. Opintoja ja projekteja voit suorittaa myös meille tulevien vaihto-opiskelijoiden ja englanninkielisten tutkinto-opiskelijoiden kanssa. Osan opinnoista voit suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa. Vaihtojaksoille on valmiita paikkoja etenkin Euroopassa ja Aasiassa. Lyhyempiä opintomatkoja ja yhteistyötä tehdään hollantilaisiin ja belgialaisiin paikallisiin ammattikorkeakouluihin.

Nyt kun olen töissä Oulussa, puolet työkavereista on Saksassa. Englanniksi toimiminen ja kollegat eri kulttuurista ovat aivan tuttua. Vaihto valmisti siinä mielessä erittäin hyvin työelämään.

Lue blogistamme lisää Jounin ja Jannen vaihtokokemuksista

Voit myös suorittaa kansainvälisen EDDIT-kaksoistutkinnon Oamkissa ja Irlannin Dublinissa tai Saksan Neu-Ulmissa.

Päivä- vai monimuoto-opiskelu?

Päivätoteutuksessa pääosa opiskelusta etenee lukujärjestyksen mukaan koululla, mutta mukana on myös verkko-opetusta ja itsenäisiä tehtäviä. Loppuvaiheen yritysprojektit, harjoittelu ja opinnäytetyö tehdään useimmiten yrityksen tiloissa ja työaikana. Päivätoteutuksessa voit ensimmäisen vuoden lopussa valita suuntautumisvaihtoehdoksesi joko laiteläheisen ohjelmistokehityksen tai ohjelmistokehityksen. Opintojen sisältö muuttuu valintasi mukaan toiselle ja kolmannelle vuodelle.

Monimuoto-opiskelu sisältää etäluentoja ilta-aikaan ja itsenäistä opiskelua, lähiopiskelupäiviä koululla silloin tällöin, kotona tehtäviä harjoitustöitä ja projekteja. Monimuoto-opinnot suuntautuvat ohjelmistokehitykseen ja opinnot suoritetaan tiiviisti neljän vuoden aikana. Monimuoto-opinnot vaativat sinulta enemmän oman ajankäytön hallintaa sekä itseohjautuvuutta. Osa opiskelee monimuotona töiden ohessa. Kannattaa kuitenkin muistaa, että opintoja on saman verran kuin päiväopinnoissa.

Syksyn yhteishaussa on mukana monimuotototeutus. Opinnot monimuotototeutuksessa alkavat tammikuussa. Kevään yhteishaussa on mukana päivätoteutus. Päivätoteutuksen opinnot alkavat elokuussa.

Insinöörin jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistuttuasi voit jatkaa opintoja suorittamalla insinöörin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (YAMK). Voit myös jatkaa opintojasi suoraan yliopiston maisteriohjelmiin tai diplomi-insinöörikoulutukseen.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Tieto- ja viestintätekniikan opiskelijatarinoita

Tietotekniikan insinööriopiskelijat Johanna Pauna ja Kaisa Patanen kertovat, miksi valitsivat tietotekniikan omaksi alakseen ja mitä he odottavat tulevaisuuden työelämältä.