Skip to content

Monimuoto-opiskelu antaa hyvät työelämävalmiudet ohjelmistoalalle

Annika Kivelä ja Mikko Jokipelto opiskelevat Oamkin tietotekniikan tutkinto-ohjelman monimuotoryhmässä ohjelmistokehityksen insinööriksi (AMK). Mikko valmistuu kesäkuussa ja jatkaa OP:llä Reliability Engineerinä osana web-kehitystiimiä. Annikalla on menossa kolmas vuosi, ja hän työskentelee opintojen ohessa Bittiumilla terveysteknologian parissa, jossa aiempi terveysalan tutkinto on osoittautunut hyödylliseksi.Monimuoto-opiskelijoilla on usein aiempaa koulutusta, osaamista ja työkokemusta. Mikko toteaa niiden helpottavan opintoja, sillä melkein kaikki opiskeluasiat yhdistyvät jotenkin aiemmin opittuun. Opiskelussa on kertynyt ohjelmointiosaamisen lisäksi todella tarpeellisia työelämätaitoja.

– Monimuoto opettaa siihen, että tällä alalla kehitys on nopeaa ja on pakko koko ajan opiskella jotakin, mikä on vasta tulossa. Siihen pitää tottua, että mikä on tänään ok, voi olla huomenna vanhaa ja surkeaa.

 

Opintoihin kiinni ryhmän tuella ja säännöllisellä tekemisellä

Annikan mukaan ensimmäinen vuosi kuluu opiskeluun totutteluun.

– Itse aloitin aivan nollasta ohjelmistokehittäjänä. Aivot olivat kovasti töissä, sillä asiaa tulee alussa paljon, mutta sen jälkeen opiskelu helpottuu. Tosin itsellä on ollut kaikkea muutakin, kuten vauva tässä opintojen aikana, ja teen edelleen keikkaa hoitoalallekin.

Mikollakin opintojen aikaan sijoittuivat opiskelualan vaihto sähkö- ja automaatioalalta ohjelmistokehitykseen, muutto Ouluun, kahden lapsen syntymät ja töissä olo opintojen rinnalla.

– Tavallisesti kai tuoreet vanhemmat nukkuvat vauvan nukkuessa. Itse tein opinnäytetyötä!

Sekä Mikon että Annikan kokemuksen mukaan monimuoto-opiskelu onnistuu, kun on kurinalainen ja osaa ottaa niin sanotusti norsun pieninä palasina. Annikan puoliso opiskelee samassa ryhmässä ja opintoja on viety eteenpäin yhdessä. Annika on huomannut, että ohjelmointia jo harrastaneilla aloitus oli helpompi.

– Heillä tulee alussa vähemmän uutta. Itse koin valtavaa onnistumista alussa, kun sain valmiiksi laskimen ilman aiempaa kokemusta Kotlinilla ohjelmoinnista. Alalla on hyötyä siitäkin, että osaa etsiä malliratkaisuja netistä. Joka kerta ei tarvitse itse keksiä pyörää uudelleen.

Mikko muistuttaa, että opintoja kannattaa tehdä koko ajan eteenpäin, sillä jos jää jälkeen, kiinni ottaminen voi olla haastavaa. Opiskeluryhmä auttaa monessa, sillä aikuisopiskelijoilla on laajasti osaamista eri aloilta ja sitä osataan myös jakaa. Pitää myös osata kysyä, kun tarvitsee apua, ja ryhmän Discordista vastauksen saa nopeasti.

Tammikuussa alkavassa ohjelmistokehityksen monimuotokoulutuksessa etäopetusta ja -ohjausta on arki-iltaisin kello 17–21 ja luennot ovat katsottavissa myös tallenteina. Läsnäoloa vaativia opiskelupäiviä on vain muutamia ensimmäisten lukuvuosien aikana. Usein ryhmästä löytyy samalla suunnalla asuvia, jotka voivat kokoontua tekemään tehtäviä ja projekteja. Linnanmaan kampuksellakin voi työskennellä jopa 24/7-periaatteella.

Työtehtävät osoittautuivat vielä monipuolisemmiksi kuin osasi ennakoida

Annika on tällä hetkellä töissä Bittiumilla testausinsinöörinä. Käsitys alasta on muuttunut opintojen aikana.

– Työ ei olekaan vain devaamista, vaan tarjolla on tosi laaja kirjo eri rooleja työelämässä. Testauksesta ei ole kovin paljon puhuttu ja nyt se tulee koko ajan esille. Testaus on etenkin medikaalipuolella olennaista. Senkin on huomannut, että ei tarvitse olla niin rautaista ohjelmisto-osaamista ja kokemusta, että voi työllistyä, vaan tärkeää on esimerkiksi projektinhallinta ja laadun hallinta.

Mikko teki opintojen aikana yritysprojekteja Piimegalle ja työskenteli service deskissä. Aiempi työkokemus metsäkonevalmistajan kouluttajana tarjosi mahdollisuuden loikata ohjelmistoalalle, sillä yritys tekee metsäalan ohjelmistoja ja järjestelmiä. Nykyisessä työssään OP Osuuskunnassa hän kehittää OP-yhtymän web-palveluja. Opinnot ovat avanneet hyvin alan yleisiä periaatteita, sillä niissä ei keskitytty esimerkiksi yksittäisiin kieliin tai vain web-ohjelmointiin, joka nykyisessä työssä on keskiössä.

– Isossa IT-talossa on enemmän kyse työtaidoista kuin yksittäisen kielen osaamisesta.

Ohjelmistoala kannustaa jatkuvaan oppimiseen ja ajan hermolla pysymiseen

Kumpikin on opiskellut myös omaehtoisesti työn ja projektien takia.

– Yritys ei odota, että osaa jo kaiken. Esimerkiksi testaajaksi ei oikein voi valmistua, vaan pitää vain uskaltaa ottaa homma ja kysyä sitten tarvittaessa. Kannattaa opiskella myös omalla ajalla ja ottaa vaikka online-kursseja. Itse teen tällä hetkellä työn takia avoimen yliopiston medikaaliregulaatioon liittyvää koulutusta, kertoo Annika.

– Alalla kannattaa seurailla, mitä on tulossa, ja päivittää sen mukaisesti osaamistaan. Avoimet verkkokurssit tarjoavat oivan mahdollisuuden syventää omaa osaamista ja perehtyä kulloisiinkin kiinnostuksen kohteisiin. Esimerkiksi opinnäytetyössä käytetyn Kubernetesin opiskelin itse ja tälläkin hetkellä suoritan tekoälyyn liittyvää kurssia.  Omia projekteja minulla on ollut jatkuvasti, sillä omat viritykset pitävät kiinnostuksen yllä alaa kohtaan, Mikko kertoo.

Jatko-opinnotkin kiinnostavat kumpaakin. Mahdollisuudet ovat esimerkiksi DI- tai maisteritutkintoon.

– Nyt pitää kuitenkin vähän hillitä pari vuotta ja ottaa töissä kiinni uudesta vastuullisesta tehtävästä, Mikko toteaa.