Skip to content

Taloushallinnon kehittäminen, YAMK

Opiskele taloushallinnon kehittämisen asiantuntijaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin. Uudesta taloushallinon kehittämisen tutkinto-ohjelmasta valmistuneena voit työskennellä taloushallintoalan johtotehtävissä, vaativissa asiantuntijatehtävissä ja palveluiden kehittämistehtävissä. Tutkinnon opiskelet verkko-opintoina. 

Taloushallinnon kehittämisen asiantuntijaksi 

Taloushallinnon ala on osa liike-elämän palveluja, ja sen rooli korostuu tulevina vuosina. Muuttuva työn luonne tuo haasteita ja uudistaa alan työtehtäviä. Uuden ajan taloushallinnon ammattilainen on ennen kaikkea konsultoiva palveluammattilainen. Sekä yksityinen että julkinen palvelusektori tarvitsevat koulutettuja asiantuntijoita taloushallinnon palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. 

Sekä yksityinen että julkinen palvelusektori tarvitsevat koulutettuja asiantuntijoita taloushallinnon palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen. Digitaalisuus luo uusia mahdollisuuksia palvelujen asiakaslähtöiseen kehittämiseen ja markkinoiden laajentamiseen.

Taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelmassa vahvistat taloushallinnon osaamista, syvennät liiketoimintaosaamista ja saat valmiuksia palveluiden kehittämiseen, hyödynnät digitaalisuutta sekä opit johtamaan asiakassuhteita ja -kokemusta. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneena osaat johtaa työelämän kehittämistarpeisiin perustuvaa tutkimus- ja kehitystyötä yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Minkälaista taloushallinnon osaamista tarvitset nyt ja tulevaisuudessa? Haluatko kehittyä esihenkilönä ja asiantuntijana, syventää taloushallinnon osaamista vai hankkia palvelujen kehittämisosaamista?

Opiskelet yhdessä taloushallinnon kehittämisen tutkinto-ohjelman ja muiden liiketalouden yamk-tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden kanssa. Lisäksi voit osallistua kaikille Oamkin yamk-opiskelijoille tarkoitetuille opintojaksoille. Pääset verkostoitumaan laajasti opintojen aikana. 

Tutkintosi laajuus on 90 opintopistettä.

Tutkintoon sisältyvät opinnot: 

 • Taloushallinnon syventäviä opintoja (35 op) 
 • Liiketalousalan opintoja (15 op) 
 • Vapaasti valittavia opintoja (10 op) 
 • Opinnäytetyö (30 op) 

Opiskele YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon verkko-opintoina. Kontaktiopetusta järjestetään verkon kautta 2–3 kertaa kuukaudessa. Kontaktiopetus on käytännönläheistä ja työpajatyöskentelyä.

Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta sekä valmiutta osaamisen jakamiseen ja ryhmätöihin.  

Opinnäytetyö eli Master-työ   

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen taloushallinnon alaan liittyvä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa omassa työpaikassasi, valitsemassasi yrityksessä tai organisaatiossa tai Oamkin hankkeessa.  

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja. 

Työllistyminen valmistumisen jälkeen  

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä taloushallinnon asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa.    

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi

 • kirjanpidon asiantuntija
 • palkkahallinnon asiantuntija
 • veroasiantuntija
 • tilintarkastaja
 • talouspäällikkö
 • taloushallinnon asiantuntija
 • controller
 • sisäinen tarkastaja
 • palvelupäällikkö tai -esihenkilö
 • tiimipäällikkö   
 • asiakaspalvelupäällikkö. 

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä, hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon tai osallistua Oamkin kansainväliseen hankkeeseen. 

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet  

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja ammatillisessa opettajankoulutuksessa.   

Miten haen opiskelemaan taloushallinnon kehittämistä?  

Onko sinulla jo AMK-tutkinto? Jotta voit hakea koulutuksiimme, tarvitset korkeakoulututkinnon, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 40 opintopistettä taloushallinnon tai laskentatoimen korkeakouluopintoja. Sinulla tulee olla lisäksi tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus taloushallinnon tai laskentatoimen alalta.

YAMK-tutkintoihin haetaan täyttämällä sähköinen hakemus hakuaikana Opintopolku-palvelussa. 

Avoin ammattikorkeakoulu  

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa.  Lisätietoja Avoimen  ammattikorkeakoulun opinnoista.