Kulttuurialan ylempi AMK / Master of Culture and Arts, Education Entrepreneurship

Tutkinto

Master of Culture and Arts / Kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Medianomi (ylempi AMK)

Musiikkipedagogi (ylempi AMK)

Tanssinopettaja (ylempi AMK)

Tutkintonimike määräytyy pohjakoulutuksen ja tutkintoon tehtävän kehittämistehtävän mukaan.

Laajuus/kesto

60 op / 1–2 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Degree programme in Education Entrepreneurship

Aloituspaikat

25

Opetusjärjestelyt

Opetus toteutetaan pääosin verkko- ja etäopetuksena. Lisäksi järjestetään 2-4 lähiopetusjaksoa Oulussa. Lähiopetusjaksot toteutetaan lukuvuoden aikana myöhemmin ilmoitettavina ajankohtina ja ne alkavat Oulussa kaikille tutkinto-ohjelman opiskelijoille pakollisella lähiopetusjaksolla kesällä.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

3.–17.1.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024

Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • korkeakoulututkinto 
  • Suomessa suoritettu opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto.

Hakijan tulee osoittaa hakuvaiheessa riittävä englannin kielen taito. 

Lisätietoa englannin kielen taidon osoittamisesta 

Lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa. 

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä. 

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla. 

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein. 

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi. 

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja. 

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta suoritetaan ennakkotehtävän ja haastattelun perusteella. Hakijalta edellytetään haastatteluun osallistumiseksi seuraavien ennakkotehtävien suorittamista:

  1. saatekirje
  2. ansioluettelo
  3. kehittämistehtävän alustava suunnitelma.

Ennakkotehtävät laaditaan englannin kielellä. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävät liitetään yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 24.1.2024 klo 15 mennessä. Tarvittaessa dokumentti voi sisältää linkkejä esimerkiksi videoihin tai kotisivulle. Linkkien toimivuus on hakijan vastuulla.

1. Saatekirje (min 600 sanaa)

Saatekirjeen tarkoitus on valottaa hakijan persoonaa ja kertoa hänen kiinnostuksen kohteistaan ja tavoitteistaan sekä valmiuksista yamk-tutkinnon opiskeluun. Käytännössä siinä kerrotaan perustelut, miksi juuri hakija tulisi hyväksyä opiskelijaksi. Hakija kertoo urastaan ja suunnitelmistaan ja miten opinnot liittyisivät siihen. Hakija esittelee myös, miten hän aikoo järjestää opiskelunsa ottaen huomioon työnsä ja elämäntilanteensa. Hakija arvioi myös nykyistä osaamistaan suhteessa haetun koulutuksen opetussuunnitelmaan.

2. Ansioluettelo

Ansioluettelossa asiat tulee esitellä tiiviissä muodossa. Siinä tulee näkyä mm. suoritetut opinnot, työhistoria sekä erityisansiot. Myös mahdollinen julkaisuluettelo, teosluettelo tai vastaava on hyvä liittää mukaan.

3. Kehittämistehtävän alustava suunnitelma (min 600 sanaa)

Hakija kuvaa kehittämistehtävän muodossa yhden tai useamman työhönsä liittyvän kehityskohteen, jota hän voi työstää opintojensa aikana. Kehittämistehtävä on myös opiskelijan tulevan opinnäytetyön alustava aihe (tai sen osa), jonka kuitenkin voi muuttaa opintojen aikana tarvittaessa. Kehityskohteen tulee liittyä innovatiiviseen koulutuksen kehittämiseen. Suunnitelmassa tulee olla tehtävän toteuttamiseen tarvittavien toimien kuvaus ja aikataulu. Lisäksi tulee kertoa jo toteutetut toimenpiteet, jos jotain on jo tehty. Suunnitelmalla mitataan opiskelijan taitoja lähestyä työelämälähtöistä kehittämistehtävää. Ylemmän AMK-tutkinnon opinnäytetyö on työelämää ja aluekehitystä edistävä tutkimus- ja kehittämistyö. Sillä on selkeä työ- ja/tai kulttuurielämän kehittämisen näkökulma.

Haastattelu

Haastatteluun kutsutaan enintään kaksi kertaa aloituspaikkojen mukainen määrä hakijoita. Kutsuttaville ilmoitetaan henkilökohtainen haastatteluaika maalis-huhtikuulle 2024. 

Haastattelun pisteytys on 0–100 pistettä (alin hyväksyttävä pistemäärä 20 pistettä).

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
admissions@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Patrikka Nina
Opintovastaava, lehtori, ICT ja liiketalous
040 3580230