Skip to content

Education Entrepreneurship, YAMK

Tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa uusien innovaatioiden suunnitteluun, testaukseen ja käyttöönottoon. Tällaisia uusia innovaatioita voivat olla esimerkiksi koulutusteknologia-alan startup-hankkeet tai sosiaaliseen vaikuttavuuteen tähtäävät hankkeet.

Tutkinto-ohjelma yhdistää koulutuksen, yrittäjyyden sekä palvelumuotoilun ja innovoinnin. Opiskelija vastaa reaalimaailman ongelmiin perustuvan kehittämishankkeen suunnittelusta, testauksesta sekä toteutuksesta ja kasvaa näin itsenäisenä innovoijana.

Opinnoissa perehdytään mm. seuraaviin aiheisiin

  • koulutuksen innovaatiot
  • palvelumuotoilu
  • projektinhallinta
  • käyttäjä- ja asiakaskokemus
  • yrittäjyys.

Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan monialainen ja kansainvälinen. Opetuskielenä on englanti. Koulutus antaa valmiudet työskentelyyn mm. koulutusviennin ja eri maiden koulutusjärjestelmien kehityksen parissa.

Valmistuttuasi kykenet:

  • monialaisen lähestymistavan avulla tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia koulutusalalla
  • suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan innovatiivisen tuotteen tai palvelun toimimaan aktiivisesti monialaisissa ja -kulttuurisissa kehitystiimeissä ja verkostoissa
  • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Lue lisää englanninkielisiltä sivuilta.