Skip to content

Kielitaitovaatimus englanninkieliseen ylempään AMK-tutkintoon johtavaan koulutukseen

Englanninkieliseen ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan (Master’s degree) koulutukseen hyväksyttävältä edellytetään pohjakoulutus- ja työkokemusvaatimuksen lisäksi riittävää englannin kielen taitoa. Hakijan pohjakoulutuksen ja/tai työkokemuksen antamaa kelpoisuutta ei arvioida, mikäli hakija ei ole hakuvaiheessa osoittanut riittävää englannin kielen taitoa. Englannin kielen taidon osoittava dokumentti tulee liittää sähköiselle hakulomakkeelle määräaikaan mennessä.

Kielitaidon osoittavan dokumentin tulee olla voimassa vähintään yhden päivän ajan hakuaikana. Hakijan tulee itse tehdä vaadittavat järjestelyt mahdollista kielitaitotestiä varten ja huomioida, että tulosten saamisessa voi kestää useita viikkoja. Kielitaitotestien tulosten aitous tarkistetaan testin järjestäjältä.

Hakijan tulee osoittaa riittävä englannin kielen taito jollakin seuraavista vaihtoehdoista: 

 • Vähimmäispistemäärä: 92 (Writing-osiosta vähintään 20 pistettä)
 • Testitulos on voimassa kaksi vuotta.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Vähimmäisvaatimus: Yleisarvosana 6.5, mutta jokaisesta osiosta vähintään 5.5
 • Testitulos on voimassa kaksi vuotta.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Vähimmäisvaatimus: Yleisarvosana 62 (Writing-osiosta vähintään 52)
 • Testitulos on voimassa kaksi vuotta.
 • Testitulos tulee lähettää Oulun ammattikorkeakouluun PTE:n tilin kautta.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Vähimmäisvaatimus: Level A, B, C tai level C1 certificate
 • Testituloksella ei vanhenemisaikaa.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Vähimmäisvaatimus: Level A, B, C
 • Testituloksella ei vanhenemisaikaa.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Vähimmäisvaatimus: Taitotaso 5 seuraavissa osa-alueissa: tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen.
 • Testituloksella ei vanhenemisaikaa.
 • Tämä testi on saatavilla vain Suomessa.
 • Vain kopio lopullisesta tulosraportista hyväksytään (ei väliaikaisia tulosraportteja tai hakijan ottamia kuvakaappauksia online-palvelusta).

 • Poislukien verkossa suoritetut tutkinnot ja offshore-kampukset.
 • Tutkintotodistuksessa tulee olla maininta, että opetuskielenä on ollut englanti.

 • Myös harjoittelujakso ja kieliopinnot voidaan huomioida, jos niiden opetuskieli on ollut englanti.
 • Opintosuoritusotteesta tulee käydä ilmi opetuskieli.
 • Suomen ulkopuolella suoritettuja opintoja (esim. opiskelijavaihto) ei hyväksytä.

 • Suomessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa suoritettu korkeakoulututkinto, joka sisältää englannin kielen opintoja siten, että se täyttää Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004 § 6) tai Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 1129/2014 (1129/2014 § 7) määritellyn kielitaidon.