kuvakorkeus:

Tutkimus ja kehitys

Opetuksen lisäksi toinen perustehtävämme on tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyö, jonka painoaloja ovat vähähiiliset ratkaisut, digitaaliset ratkaisut ja digipedagogiikka. Tki-työllä tuemme Oulun seudun ja koko Pohjois-Suomen kehitystä. Koulutamme osaavia ammattilaisia, tuemme yritystoimintaa, kehitämme innovaatiotoimintaa sekä lisäämme kansainvälistä vuorovaikutusta.