RageStop

RageStop-toimintamallia kehitetään yhdessä nuorten kanssa

 

Toimintamallin kehittämistyön ensimmäinen vaihe toteutuu Pohjankartanon koulun lisäopetusluokkien Minun projektini -oppitunneilla syyslukukaudella 2020. Tunneilla yhdistetään teoria- ja kokemustietoa toiminnallisten menetelmien avulla. Työskentelyssä esiin nousseet ideat ohjaavat työpajan jatkoa. Toimintamallia kehitetään yhteistyössä nuorten ja oppilaiden kanssa toimivien ammattilaisten kanssa. Ensimmäinen kehittäjäryhmä aloittaa lukuvuoden alusta ja jatkaa toimintaansa syyslukukauden ajan. Toinen kierros toisen ryhmän kanssa toteutuu seuraavana lukukautena.

Ensimmäisen vaiheen kehittämisryhmien kokemuksista muokataan pilottimalli, josta käynnistyy uusia RageStop-työpajoja. Pilotoinnin osana RageStop-toimintamalli jalkautetaan kohteena oleviin oppilaitoksiin. Lisäksi hankkeessa pilotoidaan oppilaitosten asiantuntijoille suunnattu työpajasarja. RageStop-toimintamallia jalkautetaan myöhemmin sosiaali-, terveys- ja opetusalan toimijoille lyhyinä täsmäkoulutuksina.