Skip to content

Nuorten henkisen hyvinvoinnin tueksi

 

RageStop-hankkeessa rakennetaan uudenlaista toimintakulttuuria koulutusorganisaatioiden monialaisessa yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena on, että ohjelmaan osallistuneiden nuorten sisäiset itsesäätely- ja vuorovaikutustaidot sekä henkinen hyvinvointi ovat vahvistuneet. Tavoitteena on ennaltaehkäistä nuorten nivelvaiheen haasteita peruskoulutuksesta toiselle asteelle siirryttäessä. Hankkeessa pyritään myös ennaltaehkäisemään ammatillisen kouluttautumisen alkuvaiheessa tapahtuvia keskeyttämisiä. Hankkeen avulla saatu tietotaito auttaa nuoren menestymistä jatko-opinnoissa ja heidän omassa sisäisessä kehittymisessään ja kasvamisessaan.

Toimintamalli otetaan käyttöön hankkeessa mukana olevissa organisaatioissa. Tavoitteena on, että toimintamalli saadaan kiinnitettyä pilotointiin osallistuvien tahojen perustoimintaan hankkeen aikana ja sen jälkeen. Koulutukseen osallistuneet ammattilaiset levittävät toimivia käytänteitä omissa työyhteisöissään. Hankkeen aikana ja heti sen jälkeen järjestetään täsmä- ja täydennyskoulutuksia RageStop -toimintamallista.