Skip to content

Myski: Myynnin osaamispankki

Myynnin osaamispankista löydät Myyntiosaaminen kasvun keskiöön -hankkeen toiminta-aikana (1.4.2019–31.8.2022) tuotettujen valmennusten ja webinaarien tallenteet, esitysmateriaalit ja hyödyllisiä työkaluja myyntiosaamisen kehittämiseen. Myyntivalmennus- ja webinaarisarja käsittelee myyntiosaamista aina asiakasymmärryksestä, myyntistrategiaan ja sähköpostin hyödyntämiseen myynnin työkaluna. Valmennussarja nojautuu näiden teemojen lisäksi myynnin seitsemänportaiseen klassikkoon Seven Steps of Selling (Dubinsky 1980).

Lisäksi osaamispankissa perehdytään tämän päivän moderneihin myyntikanaviin, psykologisiin käytänteisiin sekä uudenlaisiin tapoihin tehdä myyntityötä ”out of the box” -ajattelulla. Valmennusten kouluttajina toimivat Myski-hankkeen asiantuntijatiimi. Aamukahvi-webinaareissa eri alojen yrittäjät syventyvät kunkin teeman äärelle jakamaan kokemuksiaan aiheisiin liittyen. Osaamispankista löydät myös muita hyödyllisiä myyntiosaamista kehittäviä tallenteita.

Osaamispankki on Myski-hankkeen lopputuotoksena syntynyt kokonaisuus, joka on tarkoitettu pk-yritysten myyntihenkilöstölle sekä korkeakoulujen ja toisen asteen myynnin opetushenkilöstölle opetusmateriaaliksi. Materiaalipankki on avoin kaikille myyntiosaamisen kehittämisestä kiinnostuneille. Myynti kuuluu kaikille!

Myyntivalmennus- ja webinaarisarja:

 

Tulevaisuudenkestävä B2B-myynti ja myyntiprosessi

 

Aamukahvi-webinaari: Tulevaisuudenkestävä B2B-myynti

Myyntivalmennus- ja webinaarisarjan aloitti sarjayrittäjä ja tietokirjailija Mikko Seppä. Puheenvuorossa Mikko kertoi, mitkä seikat vaikuttavat tulevaisuudessa myyntityöhön ja ostamiseen. Lisäksi Mikko kertoi, mitkä teknologiset muutokset mahdollistavat uudenlaisen myyntityön ja mihin tulisi nyt investoida, jotta olisi myös tulevaisuudessa kilpailukykyinen.

Aamukahvi-webinaari: Volyymi ratkaisee? Myyntiprosessin tehostaminen

Verkkoasiema Oy:n toimitusjohtaja Tiina Räisänen kertoi mitkä ovat olleet Verkkoaseman näkökulmasta onnistumisen olennaisimmat elementit myyntiprosessissa ja sen tehostamisessa. Tiina esitteli webinaarissa kokoamansa 7 kohdan muistilistan myyntiprosessin kehittämiseen.

Lataa materiaali

Asiakasymmärrys

 

Myyntivalmennus:  Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen

Myykö yrityksenne juuri sitä mitä asiakkaat tarvitsevat? Asiakasymmärrys on myynnin näkökulmasta katsottuna yksi yrityksen kriittisistä toiminnoista. Asiakasymmärryksen rakentuminen ja kohdeasiakkaan määrittäminen -valmennuksessa käytiin läpi käytännön työkaluja asiakasymmärryksen kehittämiseen.

Valmennuksen materiaalit

Aamukahvi-webinaari: Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen

Asiakkaan ostokäyttäytymisen ymmärtäminen -aamukahvi -webinaarissa asiantuntijavieraana yrittäjä ja UltraLeanBusiness Oy:n toimitusjohtaja Antti Leijala. Antti kertoi kuulijoille kuinka kerätä tietoa B2B-asiakkaan ostokriteereistä osana tarjousprosessia sekä kuinka hyödyntää kerättyä tietoa tarjousten voittoprosentin nostamisessa.

Webinaarin materiaalit

Myyntistrategia

 

Myyntivalmennus: Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä

Strategia lähtee liikkeelle asiakkaasta vai lähteekö? Onko yritykselläsi strategia ja selvä suunta, mihin tähdätä? Liikevaihdon kasvattamiseen ei ole olemassa yhtä ratkaisua, johtuen yritysten erilaisuudesta, siksi ratkaisu on suunniteltava yrityskohtaisesti. Myyntistrategiaa vai strategista myyntiä -valmennuksessa käytiin läpi strategisen suunnittelun prosessi ja erilaisia strategiamalleja.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Myyntistrategialla kasvua ja kannattavuutta

Aamukahvi-webinaarin asiantuntijavieras Axendin perustaja ja toimitusjohtaja Jan Ropponen kertoi kuulijoille, kuinka myyntistrategian avulla saadaan kasvua ja kannattavuutta yritystoimintaan. Webinaarissa käytiin läpi myyntistrategian kannalta merkittäviä tekijöitä: ajankäytön hallinnan ja myyjien roolitusten priorisointi etenkin myyntityössä, markkinoinnin merkittävä rooli modernissa myyntistrategiassa sekä toimintatapojen muutoksesta myynnin johtamisessa.

Webinaarin materiaali

Myyntisuunnitelma ja myyntibudjetti

 

Myyntivalmennus: Myyntisuunnitelma ja -budjetti

Mikä on myyntibudjetin ja -suunnitelman merkitys yrityksen kassavirralle? Miten voit kasvattaa hyvin laaditulla myyntisuunnitelmalla yrityksen kassavirtaa? Myyntisuunnitelma ja -budjetti- valmennuksessa käytiin läpi myyntistrategiasta johdetun myyntibudjetin ja myyntisuunnitelman malleja ja työkaluja.

Valmennuksen materiaalit

Aamukahvi-webinaari: Palveluyrityksen myyntityö

Webinaarissa vieraillut asiantuntija Hotelli Iso-Syötteen yrittäjä Juha Kuukasjärvi kertoi millä keinoilla kotimaan ja ulkomaan myyntiä on saatu tehtyä pitkäjänteisesti ja kuinka kauppa on saatu kasvamaan sekä miten markkinat ja välineet ovat muuttuneet vuosien saatossa.

Myynnin operatiivinen ohjaus

 

Myyntivalmennus:  Myynnin operatiivinen suunnittelu ja ohjaus

Miten johdat myyntiiimiä tehokkaasti? Miten ohjaat ja motivoit tiimejä ja myyjiä parempiin tuloksiin? Valmennuksessa käytiin läpi myyntitiimien rakentamisen erilaisia toteutusvaihtoehtoja. Lisäksi pohdittiin, missä vaiheessa myyntitiimiä kannattaa alkaa rakentaa ja laajentaa sekä tarkasteltiin, millaiset kannustimet ja kannustinmallit voisivat toimia parhaiten yrityksessä.

Valmennuksen materiaali

Uusasiakashankinta

 

Myyntivalmennus: Uusasiakashankinta ja potentiaaliset asiakkaat

Mitä on social selling ja mistä löytää potentiaaliset asiakkaat? Miten lähestyä ja houkutella uusia asiakkaita? Miten siirtyä push-ajattelusta pull-ajatteluun asiakkaiden hankinnassa? Entä mikä on yrityksesi asiakasviestin potentiaalinen toimittamiskanava? Vanhalle asiakkaalle on kannattavampaa myydä kuin uudelle. Uusia asiakkaita on kuitenkin hankittava liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Tekoälyn hyödyntäminen uusasiakashankinnassa

Webinaarissa asiantuntijavieraana Marianne Ylilehto, Oulun yliopiston markkinoinnin tohtoriopiskelija. Webinaarissa keskitytään siihen, miten tekoäly muokkaa sekä myyntiprosessia perustuen Seven Steps of Selling -teoriaan että työntekijän tietotaitoja.

Digitaaliset myyntikanavat

 

Myyntivalmennus: Digitaalisten myyntikanavien strateginen hallinta

Mitä digitaaliset myyntikanavat ovat ja mikä tarkoitus niillä on? Mitä myyntikanavia yrityksellä on käytössä? Yrityksen myyntistrategiassa tulisi huomioida digitaaliset myyntikanavat. Valmennuksessa tutustuttiin yrityksen digitaalisen myynnin hallinnan strategiseen näkökulmaan.

Valmennuksen materiaali

Ostajapersoona-työkirja

Aamukahvi-webinaari: 300 000 kuukausikäyttäjää Suomen suosituimmalla nettikirpputorilla

Webinaarissa asiantuntijavieraana Vähänkäytetty.fi nettikirpputoriyrityksen toimitusjohtaja Ossi Salo. Hän kertoi konkreettisia esimerkkejä asiakashankinnasta sekä asiakkaan arvon mittaamisesta ja sen vaikuttamisesta markkinoinnin toimenpiteisiin.

Sähköposti myyntikanavana

 

Myyntivalmennus: Sähköposti myyntikanavana ja osana asiakassuhteen hoitoa

Millainen myyntikanava sähköposti on? Miten hyödyntää tätä helppoa ja edullista digitaalista kanavaa? Millainen rooli sähköpostilla voi olla asiakassuhteen hoitamisessa tai asiakkuuden jälkihoidossa? Työpajassa käytiin läpi työkaluja sähköpostimyyntiin ja asiakaskirjeen laadintaan.

Valmennuksen materiaali

Aamukahvi-webinaari: Sähköposti myyntikanavana – käytännön esimerkkejä

Webinaarin asiantuntijavieraina Liana Technologiesin myynnin ja markkinoinnin johtaja Pia Kangas ja asiakkuusjohtaja Iina Mikkola. Pia ja Iina kertoivat millaiset uutiskirjeet houkuttelevat ja tuottavat parhaiten liidejä, miten kasvattaa uutiskirjeen tuottavuutta sekä mitä tulee ottaa huomioon, kun sähköpostia käytetään myyntikanavana.

Webinaarin materiaali 

Google myynnin vauhdittajana

 

Aamukahvi-webinaari: Myynnin kasvua pk-yrityksille Google-markkinoinnilla

Digizer Oy:n asiantuntijat Sinitta Ahonen ja Oskari Ilomäki kertoivat, miten yritykset voivat konkreettisilla toimenpiteillä edistää myyntiä Googlen avulla. Webinaarissa käytiin läpi myynnin kasvattamista esimerkkitapausten avulla ja kerrottiin, miten Googlen työkaluja hyödyntämällä voidaan tavoittaa asiakas eri ostoprosessien vaiheissa sekä maksettujen että maksamattomien kanavoiden avulla.

Webinaarin materiaali

Amazon myyntialustana

 

Myskin aamukahvi-webinaari: Mitä Amazonissa onnistuminen vaatii?

Vuodesta 2017 lähtien Amazon-kauppiaana toiminut Jari Tuovinen kertoo, mitä Amazonissa menestyminen vaatii ja mitä asioita yrityksen tulee tietää välttääkseen yleisimmät ”sudenkuopat” Amazonin maailmassa. Webinaarissa kuullaan mm. mikä merkitys kilpailutilanteella, asiakastyytyväisyydellä ja tuotelistauksen optimoinilla on Amazonissa pärjäämisen kannalta.

Webinaarin materiaali

Ostamisen psykologiaa

 

Aamukahvi-webinaari: Ostajan saappaissa

Yrittäjä ja strategia- ja palvelumuotoilija Johanna Laurinen kertoo, miten voit hypätä ostajan saappaisiin – kuinka ymmärtää paremmin asiakasta ja ostamisen tilanteita  ja miten voit kehittää palveluitasi ja tuotteitasi tähän ymmärrykseen pohjautuen. Webinaarissa tutustutaan palvelumuotoilun mahdollisuuksiin asiakaskokemuksen kehittämisessä sekä mm. ostajaprofiileihin ja ostopolkuun.

Webinaarin materiaali

Muut webinaarit:

Myynnin uudet tuulet-päätösseminaari

 

Myski-hankkeen päätösseminaari järjestettiin 12.5. verkkotapahtumana. 

Digitalisaation ja kuluttajakäyttäytymisen trendit -materiaalitAnalytiikka ja tekoäly myynnin tukena -materiaalitMyyntiä oikeaan tarpeeseen -materiaalit

Huomisen myynti -virtuaalitapahtuman puheenvuorot

 

Huomisen myynti -virtuaalitapahtuma järjestettiin tammikuussa 2021. Virtuaalitapahtumassa keskityttiin ihmistaitoihin ja jatkuvan oppimisen merkitykseen liitettynä myynnin kontekstiin. Puheenvuorot herättelevät ja haastavat osallistujia ajattelemaan tulevaisuutta jatkuvan oppimisen ja kehittymisen näkökulmasta. Jokaisen puheenvuoron yhteydessä puhujavieraamme jakoivat kuulijoille tehtävä/tarkistuslistan, joiden avulla voi peilata aiheita omaan työelämään ja viedä tärkeitä oppeja omaan arkeen.

Jaakko Sahimaa: Myynnin psykologiaa

Lataa materiaali

Lataa tarkistuslista

Niina Ratsula: Vastuullisuus myyntityössä

Lataa materiaali

Lataa tehtäväcanvas

Jonna Koponen: Vuorovaikutus myynnissä

Lataa materiaali

Lataa pohdintalista

Perttu Jämsén/Sitra: Tulevaisuuden työelämätaidot

Lataa muistilista

Miten myyn palveluitani julkisiin hankintoihin?

 

Julkisten hankintojen webinaari järjestettiin yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hankinta-asiantuntija Juha Väyrysen kanssa.

Lataa materiaali

Muotoilu osana digitaalisten palveluiden kehittämistä

 

Bitfactor Oy ja Myski järjestivät yhteistyössä webinaarin Muotoilu osana digitaalisten palveluiden kehittämistä. Asiantuntijavieraina Maaret Väisänen ja Elina Qvist.

Digitaalisten palveluiden myynti

 

Webinaarin asiantuntijavieraina Pekka Kantola Oulu Business Networks:ltä, Aino Toppi OP Labs:lta, Jorma Palo Vividworks:ltä ja Merja Suhonen KONE:lta.

Materiaalit:

Pekka Kantola: Digitalisaatio liiketoiminnassa

Aino Toppi: Palveluiden myynti digitaaliseksi

Jorma Palo: VividWorks Online Business

Merja Suhonen: From Product to Service Platform