Tradenomi (ylempi AMK), liiketoiminnan kehittäminen

Tutkinto

Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Tradenomi (ylempi AMK)

Laajuus/kesto

90 op / 1–2,5 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Liiketoiminnan kehittämisen tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

25

Opetusjärjestelyt

Opiskelu tapahtuu verkko-opintoina ja kaikki opetus tarjotaan verkon kautta. Kontaktiopetuksesta tehdään yleensä myös tallenne. Osa opetuksesta järjestetään yhdessä muiden Oamkin Master-tutkinto-ohjelmien kanssa, jossa keskeistä on monialainen opiskelu.

Opinnot ovat ylempiä korkeakouluopintoja, mikä edellyttää opiskelijalta sitoutumista ja aktiivista itsenäistä työskentelyä.

Oamkin yamk-tutkintojen yhteiset verkossa pidettävät aloituspäivät ja lukuvuoden 2024–2025 kontaktiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin.

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Syksy 2024


Valintaperusteet

Hakukelpoisuus

Pohjakoulutusvaatimuksena on

  • tradenomi (AMK)
  • korkeakoulututkinto, joka sisältää tai jonka lisäksi on suoritettu 40 opintopistettä liiketalouden korkeakouluopintoja
  • Suomessa suoritettu opistoasteen merkonomin tutkinto.

Harjoittelua ja opinnäytetyötä ei huomioida 40 opintopisteen vaatimuksessa.

Pohjakoulutuksen lisäksi hakijalla tulee olla tutkinnon suorittamisen jälkeen hankittu vähintään kahden (2) vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Asianomaiseksi alaksi katsotaan ala, jolle nyt ollaan hakemassa sekä ala, jolta pohjakoulutus on.

Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu työkokemus. Työkokemusta huomioidessa opistoasteen/ammatillisen korkea-asteen tutkinto voi olla miltä alalta tahansa.

Haussa käytettävä tutkinto tulee olla suoritettu 11.7.2024 mennessä. Hakukelpoisuuteen edellytettävä kahden vuoden työkokemus tulee olla hankittu 31.7.2024 mennessä.

Käsi- ja taideteollisuusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työkokemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen taiteellinen toiminta, joka osoitetaan esim. portfoliolla.

Yrittäjyys hyväksytään työkokemukseksi, jos siitä on todistus, joka osoittaa, että hakija on tai on ollut YEL- tai MYEL-vakuutettu. (YEL= yrittäjäeläkevakuutus, MYEL=viljelijöiden, metsätilallisten, kalastajien ja poronhoitajien sekä heidän perheenjäsentensä työeläkevakuutus). Ulkomainen yrittäjyys todistetaan vastaavin virallisin dokumentein.

Työkokemus ilmoitetaan täysinä kuukausina. Hakijan tulee muuntaa osa-aikatyön tunnit kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 vähintään 7 tunnin työpäivää vastaa yhtä kuukautta. Työkokemuksen ei tarvitse olla yhtäjaksoista eikä saman työnantajan palveluksessa hankittua. Rinnakkaisista työsuhteista voi saada työkokemuspisteitä vain päätoimista työskentelyä vastaavan määrän. Varusmiespalvelusta, naisten vapaaehtoista asepalvelusta, siviilipalvelusta tai hoitovapaata ei lasketa työkokemukseksi.

Huom. Opistoasteen ja ammatillisen korkea-asteen tutkintoja voivat olla ennen vuotta 2001 aloitetut tutkinnot, joiden tutkintotodistuksessa mainitaan kyseinen tutkintoaste (esim. teknillisessä oppilaitoksessa suoritetut insinöörin ja teknikon tutkinnot, opistoasteen sairaanhoitaja, opistoasteen merkonomi). Ammattiopistoissa suoritettavat ammatilliset perustutkinnot eivät ole opistoasteen tutkintoja. Myöskään ammatti- tai erikoisammattitutkinnot eivät ole opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkintoja.

Ennakkotehtävä

Opiskelijavalinta tehdään ennakkotehtävän perusteella. Hakukohteeseen ei ole erillistä valintakoetta, vaan ennakkotehtävä korvaa sen. Ennakkotehtävästä voi saada enintään 100 pistettä. Alin hyväksyttävä pistemäärä on 20 pistettä. Jokainen ennakkotehtävän osio on suoritettava hyväksytysti. Tasapistetilanteessa hakijoiden hakutoivejärjestys ratkaisee.

Ennakkotehtävä tulee liittää yhtenä pdf-muotoisena tiedostona sähköiseen hakulomakkeeseen Opintopolku-palveluun 3.4.2024 klo 15 mennessä. Ennakkotehtävä hyväksytään vain tähän Oulun ammattikorkeakoulun hakukohteeseen.

Ennakkotehtävän ohjeistus

Laadi suomenkielinen, 600–700 sanan laajuinen, esseemuotoinen suunnitelma opinnäytetyönä toteutettavasta liiketalouden alan kehittämistehtävästä. Käytä riviväliä 2, kirjasinkokoa 12, kirjasinta ja reunamarginaalia 3 cm. Merkitse käyttämäsi lähteet tekstiin ja laadi lähdeluettelo. Kaikki sanat lasketaan tehtävän laajuuteen. Kirjoita ylä- tai alatunnisteeseen nimesi.

Opinnäytetyö toteutetaan hakijan työpaikassa, hänen valitsemassaan kohdeorganisaatiossa tai oman yritystoiminnan aloittamissuunnitelmana. Opinnäytetyö voidaan tehdä myös osana Oamkin kehittämishankkeita.  

Hyödynnä suunnitelman laatimisessa teosta Ojasalo, Katri, Moilanen, Teemu & Ritalahti, Jarmo 2014 tai uudempi. Kehittämistyön menetelmät. Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Helsinki: Sanoma Pro. Käytä lisäksi vähintään kahta aiheeseesi liittyvää lähdettä, kuten artikkelia ja/tai kirjaa.  

Ohjeet esseen kirjoittamista varten: 

  1. Rajaa ja otsikoi vastauksesi osuvasti. 
  2. Kuvaa, mitä asiaa haluaisit opinnäytetyönäsi kehittää. Perustele, miksi valitsemasi asian kehittäminen on sopiva opinnäytetyön aihe ja miksi se on tärkeää sinulle ja kohdeorganisaatiollesi tai hankkeelle. Opinnäytetyönä on mahdollista kuvata myös omaan yritysideaan perustuvaa liiketoiminnan aloittamista. Perustele, miksi valitset tämän kehittämistehtävän opinnäytetyösi aiheeksi. 
  3. Miten aiot toteuttaa kehittämistehtävän? Kuvaa lähestymistapaa, kehittämismenetelmää, hankkeeseen osallistujia ja aikataulua. Miten työnantajasi tai toimeksiantajasi on sitoutunut hankkeen toteuttamiseen?

Esseestä saatava maksimipistemäärä on 100 pistettä. Kokonaispituuden ylityksestä vähennetään 15 pistettä. Arvioinnissa otetaan huomioon: 

  • kehittämiskohteen rajaus ja sen määrittely käsitteellisesti, hakijan perehtyneisyys kehitettävään alueeseen kirjallisuuden avulla ja kehittämistehtävän hyödyllisyys organisaation kannalta (maksimi 25 pistettä) 
  • lähestymistavan ja menetelmien kuvaaminen sekä kehittämistehtävän toteuttamiskelpoisuus (maksimi 35 pistettä) 
  • hakijan motivoituneisuus (maksimi 10 pistettä) 
  • esseen rakenne ja oikeakielisyys (maksimi 30 pistettä).


Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä


Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
P. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

 

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Aro Päivi
Opintovastaava, liiketalouden yamk-tutkinto-ohjelmat
050 5298364