Autoala, YAMK

Opiskele autoalan huippuosaajaksi Oulun ammattikorkeakoulussa! Ylempi korkeakoulututkinto (YAMK) auttaa sinua etenemään urallasi esihenkilö- ja asiantuntijatehtäviin tai perustamaan oman yrityksen. Insinööri (YAMK) voi työskennellä johtotehtävissä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa.  Tutkinto tehdään pääosin verkko-opintoina.

Opiskele autoalan huippuosaajaksi

Autoalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto (Insinööri ylempi AMK) on suunniteltu ensisijaisesti alan asiantuntijatehtävissä, keskijohdossa, myynnissä tai opetuksessa toimiville ammattilaisille. Koulutuksemme rakentuu osaamisperustaisuudelle, jossa voit rakentaa osaamistasi ja urakehitystäsi tukevan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman. Jos sinulla on jo aiemmin hankittua osaamista, esimerkiksi ajoneuvojen katsastajana, osaamisesi tunnistetaan ja tunnustetaan.

Nopeasti muuttuva työelämä tarvitsee uudenlaista osaamista. Digitaalisuus, palvelusektorin ja yrittäjyyden kasvu sekä kansainvälinen kilpailu haastavat liike- ja työelämän. Autoalan tutkinto-ohjelman ytimenä on käytännönläheinen lähestymistapa autoalan tarkastustyön kehittämiseksi. Opinnot antavat sinulle autoalan uusinta ja syvällisintä tietoa sekä valmiuksia toimia kehittämis- ja johtotehtävissä. Ajoneuvoihin liittyvän lainsäädännön tunteminen tukee osaamistasi myös muissa autoalan asiantuntijatehtävissä kuten jälkimarkkinoinnissa. Myös uudenlaiset auto- ja työkoneteknologiat haastavat ammattilaiset laajentamaan osaamistaan.

Tutkinnon osaamistavoitteet on määritelty yhdessä työelämän kanssa. Koulutus on käytännönläheistä ja tarjoaa ratkaisuja yritysmaailman muuttuviin tarpeisiin. Autoalan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen sinulla on myös näyttöä analysointikyvystäsi sekä kokemusta alan vaativasta kehitysprojektista. Valitun opiskelijaryhmän odotetaan olevan autoalan tuntevia ammattilaisia, joilla on hyvät edellytykset toteuttaa haastava autoalan kehittämisprojekti.

Valmistuttuasi insinööriksi (YAMK) kykenet

 • koulutuksen avulla tunnistamaan innovointi- ja liiketaloudellisia mahdollisuuksia autoalalla
 • suunnittelemaan, testaamaan ja toteuttamaan autoalan kehittämisprojekteja
 • toimimaan aktiivisesti kehittämistehtävissä eri sidosryhmien kanssa
 • kokoamaan ammatillisia verkostoja.

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK) on nimensä mukaisesti ylempi korkeakoulututkinto, joka antaa saman kelpoisuuden kuin yliopiston maisteritutkinto. Käytämme Oulun ammattikorkeakoulussa YAMK-tutkinnosta myös nimeä Master-tutkinto.

Osa opinnoista on yhteisiä muiden alojen YAMK-tutkintoa suorittavien kanssa. eli tutustut ja verkostoidut myös muiden alojen asiantuntijoihin. Monialaisissa tiimeissä on mukana liiketalouden, tekniikan, kulttuurin ja sosiaali- ja terveysalan Master-opiskelijoita. Pääset tiimeissä perehtymään strategiaan ja henkilöstöjohtamiseen, palvelumuotoiluun, hankintaosaamiseen, yrittäjyyteen, yhteistoiminnalliseen kehittämiseen, projektin johtamiseen sekä myynti- ja asiakasosaamiseen.

Autoalan tutkinto-ohjelmaan (60 op) sisältyvät opinnot ovat:

 • Ammatillisen erikoistumisen opinnot 15 op
  • Katsastajakoulutuksen yleisjakso 5 op
  • Sähkö- ja hybridivoimansiirtojärjestelmät 5 op
  • Liikkuvankaluston hydrauliikka 5 op
 • Monialaiset ja valinnaiset opinnot 15 op
  • Strateginen henkilöstöjohtaminen 5op
  • Palvelumuotoilu 5 op
  • Tilastomenetelmien soveltaminen 5 op
  • Yhteiskehittämisen menetelmät 5op
  • Projektin johtaminen 5 op
  • Myynti- ja asiakasosaaminen 5 op
  • Hankintaosaaminen 5op
  • Yrittäjyys 5 op
  • Digitaalien markkinoinnin suunnittelu ja johtaminen 5 op
  • Laadullisten menetelmien soveltaminen 5 op
 • Opinnäytetyö 30 op

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita myös muista korkeakouluista.

Opiskele autoalan YAMK-tutkinto verkossa

Opiskelet tutkinnon pääosin verkko-opintoina. Lähipäiviä on opiskelijan omista tavoitteista riippuen enintään neljä keväällä ja neljä syksyllä. Lähipäivät ovat käytännönläheisiä ja opiskelu toteutetaan verkko-oppimisympäristössä. Opinnot edellyttävät sinulta vahvaa sitoutumista, aktiivista itsenäistä työskentelyotetta ja valmiutta osaamiseen jakamiseen ja ryhmätöihin.

Opinnäytetyö eli Master-työ

Opintoihin kuuluu 30 opintopisteen laajuinen työelämää kehittävä tutkimuksellinen kehittämistehtävä eli Master-työ, joka aloitetaan heti opintojen alussa. Opinnäytetyö on tyypillisesti työelämälähtöinen kehittämistehtävä, jonka voit toteuttaa työpaikallasi, valitsemassasi kohdeyrityksessä tai vaikka oman yrityksesi aloitussuunnitelmana. Voit tehdä opinnäytetyösi myös Oamkin hankkeessa.

Opinnäytetyö vaatii sinulta systemaattista tutkivaa otetta, sisällön asiantuntijuutta, tehtävänrajausta, menetelmällistä osaamista, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä esittämis- ja julkaisutaitoja.

Mitä autoalan asiantuntija tekee?

Tutkinto antaa sinulle valmiudet työskennellä vaativissa autoalan asiantuntijatehtävissä, johtotehtävissä sekä esihenkilönä yksityisen, julkisen tai kolmannen sektorin palveluksessa. Osaat toimia myös projektipäällikkönä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa sekä yrittäjänä.

Ammattinimikkeitä voivat olla esimerkiksi:

 • jälkimarkkinointipäällikkö
 • korjaamopäällikkö
 • katsastusalan yrittäjä
 • logistiikkajohtaja.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen (PT) mukaan ylemmän AMK-tutkinnon suorittaminen voi nostaa työntekijän vuosiansioita jopa tuhansilla euroilla.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Voit suorittaa osan opinnoistasi englannin kielellä tai hakeutua kansainväliseen opiskelijavaihtoon. Opinnoissa käytetään kansainvälistä tutkimus- ja asiantuntijakirjallisuutta. Osaamisteemojen sisällä käsitellään kansainvälisyyteen liittyviä aihealueita, kuten kansainvälistä viestintää ja henkilöstöjohtamista sekä kansainvälistyvän yrityksen markkinointia.

Pätevyys ja jatko-opintomahdollisuudet

Koulutus antaa sinulle ylemmän korkeakoulututkinnon pätevyyden (EQF7). Koulutus tukee myös jatko-opintomahdollisuuksiasi yliopistossa ja Ammatillisessa opettajankoulutuksessa.
Opintojen aikana on mahdollista opiskella ajoneuvojen katsastustoimintaa nykyaikaisessa ja kehittyvässä ympäristössä sekä suorittaa kevyiden ajoneuvojen katsastajan tutkinto.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Lue opiskelijatarinoita

 • Autoalan YAMK-opinnoista työkaluja koulutuksen kehittämiseen 31.8.2020

  Autoalan YAMK-opinnoista työkaluja koulutuksen kehittämiseen Marko Hyyryläinen haaveilee autoalan koulutuksen kehittämisestä Pohjois-Suomessa. Hän lähti hakemaan eväitä haaveensa toteuttamiseen Oamkin autoalan ylemmästä ammattikorkeakoulututkinnosta. – Olen koko työurani ajan opiskellut ja kokenut, että haluan päästä urallani eteenpäin ja pätevöityä lisää. Tämä koulutus avaa varmasti uusia ovia alan koulutuksen kehittämiseen, Marko sanoo. Ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kohti veti myös intohimo alaa kohtaan. Marko on kerännyt…

 • Autoalan YAMK-tutkinto laajensi osaamista ja toi uusia verkostoja 31.5.2021

  Autoalan YAMK-tutkinto laajensi osaamista ja toi uusia verkostoja Hilla Saaranen haki opiskelemaan autoalan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kehittääkseen itseään lisää. Hänen mielestään parasta koulutuksessa oli mahdollisuus rakentaa opinnoista juuri itselle sopiva kokonaisuus. Hilla Saarasen mielestä opintojen paras anti oli se, että opinnoista sai räätälöidä juuri itseään parhaiten hyödyttävän kokonaisuuden. Kuva: Antti J. Leinonen Jo pitkään autoalalla työskennellyt Hilla Saaranen innostui heti, kun…