Skip to content

Pientilayrittäjyyttä luonnon kierron mukaan

Viljelijä Armi Jokitalo opiskelee Oamkissa agrologiksi monimuotokoulutuksessa ja hoitaa maatilaansa Ylikiimingissä. Luonnonläheinen elämäntapa motivoi ja auttaa jaksamaan fyysisessä työssä.

Perinteisesti maatalousyrittäjän ammatti kulkee viljelijöillä suvussa, ja tuleva ura on kirkkaana mielessä jo nuoresta. Armi Jokitalo on poikkeus tähän. Hänestä tuli viljelijä vasta aikuisena sen jälkeen, kun hän päätti perheineen ostaa pientilan maaseudulta Ylikiimingistä.

– Halu asua luonnon lähellä herätti myös halun tehdä töitä luonnon parissa vuoden kierron mukaisesti, Armi avaa syitä uramuutokselleen.

Hänellä ei ollut ennestään kokemusta maatalouden töistä, mutta maalaisympäristö ja rauhallinen elämäntyyli vetivät entistä sisustusalan yrittäjää pois kaupungista.

Asiantuntijuutta korkeakouluopinnoista

Seuraavaksi oli alettava tutkia kouluttautumisvaihtoehtoja, joilla uudella uralla pääsisi alkuun. Niistä Armi päätyi lopulta Oulun ammattikorkeakouluun. Agrologin opinnoissa kiinnostivat ennen kaikkea teoria ja tutkimus.

– Ajattelin, että käytännön työtä pääsee tekemään omallakin tilalla joka päivä, joten ammattiopinnot eivät tuntuneet niin kiinnostavilta. Halusin lähestyä alaa asiantuntijuuden kautta, Armi kertoo.

Monimuoto-opinnot olivat välttämättömyys, sillä töitä oli tehtävä samalla. Nyt kolme vuotta alaa opiskellut Armi kokee, että monimuoto sopii ennen kaikkea aikuisille opiskelijoille, jotka ovat erilaisissa elämäntilanteissa.

– Myös motivaatiota opintoihin on ollut hyvin paljon. Oppiminen ei ole perustunut siihen, että opettaja määrää opettelemaan jotain, vaan kaikki on lähtenyt omasta innostuksesta.

Opintoihin on kuulunut sähköisiä oppimisympäristöjä, etäluentoja ja ryhmätöitä. Lähiopetuksena taas on järjestetty vierailuja eri maatiloille ja laboratorio-opintoja, joista Armi on pitänyt erityisesti.

Joustavuus ja luonnosta nauttiminen auttavat jaksamaan

Luomuviljelys ja kestävä maatalous ovat teemoja, jotka kiehtovat Armia eniten, ja joita hän itsekin harjoittaa. Tulevaisuudessa hän haluaa tutkia omalla tilallaan pientilakulttuuria ja olla myös kehittämässä sitä.

– Haluan luoda omalla esimerkilläni mallia muille pientilallisille siitä, millaisia kestävät pientilat voivat olla.

Myös kouluttaminen kiinnostaa Armia. Maatalousyrittäjyyden ei hänen mielestään tarvitse tarkoittaa vain omalla tilalla viljelyä, vaan tietoa ja kokemusta voi jakaa myös ulospäin.

Mitään tiettyä muottia maatalouden alan ammattilaisille ei Armin mielestä ole. Hän ajattelee, että alan tulee olla monipuolinen ja väljä, ja siinä tarvitaan monenlaisia työntekijöitä.

– Ratkaisevaa on kuitenkin se, että nauttii luonnon keskellä olemisesta. Muuten ei jaksa työn fyysistä puolta, Armi muistuttaa.

Hän ajattelee, että viljelijän ammatissa luonnon arvostus ja sen syklissä eläminen on tärkeintä. Silloin työssä myös jaksaa parhaiten. Vaihtelevat säätilat ja kesät eivät kuormita, kun asennoituu siihen, että luonto elää omassa tahdissaan ja osaa ihmetellä sitä.

– Tällä alalla ei voi ajatella pelkästään teknisesti tai yrittää kontrolloida aivan kaikkea. Täytyy olla myös joustava.