Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Luonnonvara-alalla on tarvetta monenlaisille osaajille. Agrologin koulutus antaa sinulle monipuolisen maaseutuelinkeinojen asiantuntemuksen, jolla pärjäät kotimaassa ja ulkomailla.

Seuraava haku 15.–30.3.2023.

Info opinnoista

Kiinnostaako opiskelu luonnonvara-alalla? Tiedätkö, miten monipuolinen on agrologin ammatti ja miten voit olla vaikuttamassa tulevaisuuden ruoan ja raaka-aineiden tuotantoon sekä ympäristöasioihin? Järjestimme infon 14.3.

Katso tallenne 

Agrologin koulutus

Agrologikoulutus on monipuolinen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista, johon kuuluvat alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit. Opintojen edetessä ratkotaan yrityksistä, sidosryhmiltä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Opit käyttämään erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maaseutuelinkeinojen piirissä. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun elinkeinoelämään, alan viimeisimpään tietoon ja tulevissa työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Laaja hanketoimintamme tarjoaa oppimistehtäviä, opinnäytetyön aiheita sekä harjoittelupaikkoja.

Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat:

 • kasvituotanto
 • kotieläintalous
 • bioenergia
 • metsätuotanto
 • maaseudun monialayrittäjyys
 • kierto- ja biotalous
 • ympäristönhoito
 • yrittäjyys ja johtaminen.

Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkinto-ohjelmamme on joustava, ja jokainen opiskelija voi rakentaa yksilöllisen ammattiprofiilin tulevaa uraansa ajatellen. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Päiväryhmän opiskelija työskentelee pääosin kampuksen tiloissa. Monimuotoryhmiin pidetään yhteyttä verkon kautta ja lähiopetusta on vähän.

Mitä agrologi tekee?

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen, ja tarvetta on monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä, joiden johtaminen on entistä vaativampaa. Silloin tarvitaan asiantuntijoita alkutuotantoon, kaupan alalle ja erilaisten palvelujen tuottamiseen. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen on tarjolla uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien sekä kiertotalouden kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Agrologin tyypillisiä ammattinimikkeitä ja työnantajia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • itsenäinen maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
 • työntekijä tai työnjohtaja maaseutuyrityksessä
 • maaseutuasiamies tai maaseutujohtaja kuntien tai kaupunkien palveluksessa
 • asiantuntija tai esimies neuvontaorganisaatioissa
 • projektisuunnittelija tai projektipäällikkö hankkeiden palveluksessa
 • tarkastaja, suunnittelija tai esimies maaseutu- ja ympäristöhallinnossa
 • myyjä, tuotevastaava tai myyntipäällikkö kaupan alalla
 • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa
 • työntekijä tai toiminnanjohtaja erilaisissa maaseudun järjestöissä

Kansainvälisyys agrologin opinnoissa

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmalla on yhteistyöverkosto Euroopassa, mutta moni opiskelija on käynyt myös kaukomailla vaihto-opiskelijana ja erityisesti harjoittelemassa. Opiskelijamme ovat olleet vaihdossa esimeriksi Mendel Universityssä Tsekissä, Slovakian maatalousyliopistossa Nitrassa tai Van Haal Larensteinissa Hollannissa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet luonnonvara-alalla

Jatko-opinnot voivat olla ratkaisevia agrologin urakehityksen kannalta. Ne myös antavat mahdollisuuden päivittää ja laajentaa osaamista. Oulun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kaksivuotisen agrologin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Agrologi YAMK), joka vastaa yliopiston maisterin tutkintoa.

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi luonnonvara-alalta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa. Oamk Highwayssa  toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka informaatioteknologiasta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Agrologiopiskelijoiden tarinoita

 • Viivi Virkkula: ”Ensin tuntui, etten ole lainkaan jyvällä”

  Viivi Virkkula: ”Ensin tuntui, etten ole lainkaan jyvällä” Viivi Virkkula valmistui Oamkista agrologiksi vuonna 2016. Musiikkilukion kasvatti pohti ensin, haluaisiko tehdä rakkaasta musiikkiharrastuksesta itselleen myös työn. Lopulta rakkaus ja...

 • Agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulusta

  Agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulusta Heikki Leppävuori suuntasi jatko-opintoihin Oulun ammattikorkeakouluun. Nykyään hänellä on vakituinen työpaikka alalta. Kuva: Mikko-Pekka Karlin Agrologin opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa vastasivat hyvin Heikki...

 • Agrologiksi monimuotokoulutuksella

  Agrologiksi monimuotokoulutuksella Pia Oja lähti opiskelemaan agrologiksi, koska hän halusi oppia lisää mielenkiintoisesta alasta. Hän halusi opiskella alaa nimenomaan monimuotototeutuksella, jolloin lähiopetuspäiviä on vähän. Pia aloitti...

Oamk-podcast: agrologikoulutus

Agrologi on monipuolinen maaseudun asiantuntija

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.

Luonnonvara-alalla opiskellaan tulevaisuuden maaseudun asiantuntijoiksi

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.