Agrologi (AMK), maaseutuelinkeinot

Oletko sinä tulevaisuuden ruoan- ja energiantuotannon, ilmastoviisaiden ratkaisujen, kiertotalouden tai maaseudun yrittäjyyden asiantuntija? Hae opiskelemaan luonnonvara-alaa! Agrologin koulutus antaa sinulle monipuolisen maaseutuelinkeinojen asiantuntemuksen, jolla pärjäät kotimaassa ja ulkomailla. 

  Katso opiskeluinfo, jossa on mukana agrologiopiskelija (Instagram)

Agrologin koulutus

Agrologikoulutus on monipuolinen. Opintojen alussa painotetaan ammatillista perusosaamista, johon kuuluvat alkutuotannon biologiset perusteet ja prosessit sekä opiskeluvalmiudet. Opintojen edetessä ratkotaan maatilayrityksistä, sidosryhmiltä ja työpaikoilta nousevia ongelmia. Opit käyttämään erilaisia analysointi- ja suunnittelumenetelmiä maaseutuelinkeinojen piirissä. Projektimainen työskentely kytkee opiskelun työelämään, alan viimeisimpään tietoon ja tulevissa työtehtävissä tarvittavaan osaamiseen. Laaja hanketoimintamme tarjoaa oppimistehtäviä, opinnäytetyön aiheita sekä harjoittelupaikkoja.

Koulutuksen keskeisiä ammatillisia osaamisalueita ovat:

 • kestävä kasvituotanto
 • vastuullinen kotieläintalous
 • bioenergian tuotanto
 • monitavoitteinen metsätalous
 • maaseutuyrittäjyyden monialaiset mahdollisuudet
 • biokiertotalous
 • kierto- ja biotalous
 • ilmasto- ja ympäristövastuullisuus
 • maaseutuyrittäjyys ja johtaminen.

Harjoittelussa, joka suoritetaan maatiloilla ja maaseutuyrityksissä sekä muissa agrologin työtehtävissä, täydennät käytännön työtaitojasi ja tutustut tuleviin ammattitehtäviisi kotimaassa tai ulkomailla.

Tutkinto-ohjelmamme on joustava, ja jokainen opiskelija voi rakentaa yksilöllisen ammattiprofiilin tulevaa uraansa ajatellen. Työelämälähtöisissä projekteissa verkostoidut työelämään jo opintojen varhaisessa vaiheessa. Opiskelija voi suorittaa opintoja myös Oamkin muiden tutkinto-ohjelmien tai muiden kotimaisten ja ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnasta.

Mitä agrologi tekee?

Luonnonvara-ala on toimialana vakaa. Se turvaa sinulle hyvän työllistymisen, ja tarvetta on monenlaisille osaajille. Perusmaatalous teknistyy ja tuotantorakenne kehittyy kohti suurempia yksiköitä, joiden johtaminen on entistä vaativampaa. Silloin tarvitaan asiantuntijoita alkutuotantoon, kaupan alalle ja erilaisten palvelujen tuottamiseen. Samaan aikaan maaseudun elinkeinorakenne monipuolistuu ja yrittäjyyteen on tarjolla uusia mahdollisuuksia. Ympäristönäkökohtien sekä kiertotalouden kasvava painoarvo edistää niihin erikoistuvan agrologin työllistymistä.

Agrologin tyypillisiä ammattinimikkeitä ja työnantajia ovat esimerkiksi seuraavat:

 • itsenäinen maanviljelijä tai maaseutuyrittäjä
 • työntekijä tai työnjohtaja maaseutuyrityksessä
 • maaseutuasiamies tai maaseutujohtaja kuntien tai kaupunkien palveluksessa
 • asiantuntija tai esimies neuvontaorganisaatioissa
 • projektisuunnittelija tai projektipäällikkö hankkeiden palveluksessa
 • tarkastaja, suunnittelija tai esimies maaseutu- ja ympäristöhallinnossa
 • myyjä, tuotevastaava tai myyntipäällikkö kaupan alalla
 • opettaja, ohjaaja tai kouluttaja oppilaitoksissa ja koulutusorganisaatioissa
 • työntekijä tai toiminnanjohtaja erilaisissa maaseudun järjestöissä

Agrologiksi monimuotokoulutuksella

Voit opiskella agrologiksi päivä- tai monimuotokoulutuksella. Päivätoteutuksessa opiskelet pääsääntöisesti kampuksella lähiopintoina. Monimuoto-opiskelu on joustava vaihtoehto esimerkiksi, jos haluat opiskella työn ohessa. Monimuotototeutuksemme on lähes täysin verkon kautta tapahtuvaa opiskelua. Lähipäiviä on vähän, ja verkko-opetus rytmitetään vain tietyille päiville viikossa, mikä mahdollistaa opiskelun ja työn yhteensovittamisen. Monimuoto-opiskelu vaatii itsenäistä ja aktiivista otetta opiskeluun, jotta opintosi etenevät opiskeluryhmän mukana tavoiteajassa. Itsenäisen työskentelyn ohella pienryhmissä toteutettavat tehtävät ja työelämäprojektit ovat oleellinen osa monimuoto-opiskelua. Seuraava haku monimuotototeutukseen on syksyllä 2023.

Kansainvälisyys agrologin opinnoissa

Vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla. Maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmalla on yhteistyöverkosto Euroopassa, mutta moni opiskelija on käynyt myös kaukomailla vaihto-opiskelijana ja erityisesti harjoittelemassa. Opiskelijamme ovat olleet vaihdossa esimerkiksi Mendel Universityssä Tsekissä, Slovakian maatalousyliopistossa Nitrassa tai Van Haal Larensteinissa Hollannissa.

Jatko-opiskelumahdollisuudet luonnonvara-alalla

Jatko-opinnot voivat olla ratkaisevia agrologin urakehityksen kannalta. Ne myös antavat mahdollisuuden päivittää ja laajentaa osaamista. Oulun ammattikorkeakoulussa voit suorittaa kaksivuotisen agrologin ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon (Agrologi YAMK), joka vastaa yliopiston maisterin tutkintoa.

Avoimen ammattikorkeakoulun tai Highway-opintojen kautta agrologiopintoihin

Voit suorittaa maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Suorittamalla 30 opintopistettä Avoimen ammattikorkeakoulun kautta voit hakea tutkinto-opiskelijaksi agrologin tutkintoon. Voit aloittaa opinnot myös polkuopintoina Avoimen ammattikorkeakoulun kautta. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista.

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi luonnonvara-alalta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa. Oamk Highwayssa toisen asteen opiskelija saa opiskelupaikan informaatioteknologiasta, tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Agrologiopiskelijoiden tarinoita

 • Pientilayrittäjyyttä luonnon kierron mukaan

  Pientilayrittäjyyttä luonnon kierron mukaan Viljelijä Armi Jokitalo opiskelee Oamkissa agrologiksi monimuotokoulutuksessa ja hoitaa maatilaansa Ylikiimingissä. Luonnonläheinen elämäntapa motivoi ja auttaa jaksamaan fyysisessä työssä. Perinteisesti...

 • Highway-opinnot avasivat oven Emmalle

  Highway-opinnot avasivat oven agrologin koulutukseen heti ammattikoulun jälkeen Highway-opinnot toivat Emma Piiraiselle paljon uutta tietoa, onnistumisen tunteita ja opiskelupaikan agrologin koulutuksesta. Eläintenhoitajaksi Kajaanissa valmistunut...

 • Agrologin opintoihin innosti alan lupaava työtilanne

  Agrologin opintoihin innosti alan lupaava työtilanne MTK Pohjois-Suomen toiminnanjohtaja Hanne Hurskainen toimii puheenjohtajana Oamkin alumnineuvottelukunnassa, joka perustettiin keväällä 2022. Hanne on suorittanut Oamkissa agrologin AMK- ja...

 • Viivi Virkkula: ”Ensin tuntui, etten ole lainkaan jyvällä”

  Viivi Virkkula: ”Ensin tuntui, etten ole lainkaan jyvällä” Viivi Virkkula valmistui Oamkista agrologiksi vuonna 2016. Musiikkilukion kasvatti pohti ensin, haluaisiko tehdä rakkaasta musiikkiharrastuksesta itselleen myös työn. Lopulta rakkaus ja...

 • Agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulusta

  Agrologiksi Oulun ammattikorkeakoulusta Heikki Leppävuori suuntasi jatko-opintoihin Oulun ammattikorkeakouluun. Nykyään hänellä on vakituinen työpaikka alalta. Kuva: Mikko-Pekka Karlin Agrologin opinnot Oulun ammattikorkeakoulussa vastasivat hyvin Heikki...

Oamk-podcast: agrologikoulutus

Agrologi on monipuolinen maaseudun asiantuntija

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.

Luonnonvara-alalla opiskellaan tulevaisuuden maaseudun asiantuntijoiksi

Podcastin kuuntelu sivulla tallentaa selaimeesi Spotifyn markkinointiin liittyviä evästeitä.