Skip to content

Opettajan opintojen kautta jakamaan omia kokemuksia

Seija Paasi aloitti ammatillisen opettajan opinnot kesäkuussa 2019. Valmistuttuaan hän haaveilee opettajan työstä ja siitä, että pääsisi jakamaan itselleen kertynyttä kokemusta sekä tietotaitoa myös muille.

Ammatilliseksi opettajaksi parhaillaan opiskeleva Seija Paasi on kouluttautunut Oulussa 1980-luvulla merkonomiksi ja 2000-luvun alussa sosionomiksi. Lisäksi hän on suorittanut ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon Helsingissä. Seijalta löytyy myös paljon monipuolista työkokemusta.

–Halusin palata Helsingistä Ouluun opiskelemaan ammatilliseksi opettajaksi, sillä omasta työhistoriastani on kertynyt niin paljon tavaraa selkäreppuun, että halusin päästä jakamaan siitä kokemuksia ja oppeja myös toisille.

Seijan mielestä opettajan työ on oiva tapa jakaa tietoa elämästä ja työskentelystä sekä sen haasteista myös muille.

Opintojen jälkeen Seija Paasi toivoo pääsevänsä tekemään opettajan töitä ja jakamaan sitä kautta omia oppeja ja kokemuksia muille.

Antoisaa ja vaihtelevaa opiskelua

Seija aloitti ammatillisen opettajan opinnot kesäkuussa 2019, ja hänellä on tavoitteena saada opinnot suoritettua ensi kevääseen mennessä. Hänen mielestään opiskelu on ollut todella antoisaa, vaihtelevaa ja sen kautta on oppinut monella tapaa uutta. Seija pitää myös siitä, kuinka hyvin vuorovaikutus toimii muiden ryhmäläisten kanssa.

–Meillä on todella mukava ja moniammatillinen ryhmä, mikä on mielestäni suuri rikkaus. Meidän ryhmästämme löytyy esimerkiksi tekniikan ja rakennusalan opiskelijoita, mitkä ovat minulle täysin vieraita aloja. Mielestäni on mahtavaa, kuinka paljon heidän kauttaan oppii uutta.

Hänen mielestään palkitsevinta opettajan työssä on se, kun oppiminen on iloista, ja opiskelija kokee oppineensa olennaiset asiat.

–Mielestäni on myös hienoa, kun saa tuotua opiskelijalle teorian lisäksi lihaa luitten ympärille elävästä elämästä.

Lähipäiviä sekä etäopiskelua

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa lähipäiviä on noin pari kertaa kuukaudessa ja muu aika kuluu itsenäiseen opiskeluun.

–Lähipäivät ovat hyvin tiiviitä ja vaihtelevia. Päivät voivat koostua esimerkiksi erilaisia ryhmätöistä ja teorialuennoista.

Seijan mukaan myös itsenäinen opiskelu on vaihtelevaa, ja se vaatii erityisesti itseohjautuvuutta.

–Koulutus on myös osaamisperusteista, joten saamme vapaasti valita, millä tavalla osoitamme osaamisen.

Tulevaisuuden haaveissa opettajan työt

Opintojen jälkeen Seija toivoo pääsevänsä tekemään opettajan töitä ja jakamaan sitä kautta omia oppejaan ja kokemuksiaan muille.

–En ole hirveästi ajatellut tulevaisuutta enkä revi siitä stressiä. Luotan siihen, että asiat aina järjestyvät. Olisi hienoa päästä tekemään mielekästä työtä, joka sekä haastaa että antaa.

Seija suosittelee ammatillisen opettajan koulutusta ihmisille, jotka haluavat oppia uutta ja jakaa omia kokemuksiaan tulevaisuuden tekijöille. Koulutus sopii hänen mielestään sekä nuorille että vanhemmille, jotka haluavat jakaa muille omaa tietotaitoaan.

–Kun opintojen alussa teimme osaamisen kartoitusta, niin ajattelin ensin, että se on aivan realistinen. Opintojen edetessä huomasin kuitenkin, että osaan paljon enemmän. Kannattaa rohkeasti tunnustaa omaa osaamistaan eikä aliarvioida sitä. Monelta löytyy paljon tietotaitoa, jota ei huomaa ennen kuin se pääsee käytäntöön. Rohkeasti hakemaan koulutukseen, haastamaan itseään ja tuomaan omaa osaamista muiden käyttöön, Seija kannustaa.