Skip to content

Musiikkipedagogi (AMK), päivätoteutus

Tutkinto

Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto

Tutkintonimike

Musiikkipedagogi (AMK)

Laajuus/kesto

240 op / 4 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Musiikkipedagogin tutkinto-ohjelma

Aloituspaikat

25, joista vähintään 20 ensikertalaisille

Opetusjärjestelyt

Opetus toteutetaan pääsääntöisesti päiväopetuksena. Lähiopetuksen lisäksi opetusta järjestetään etä- ja verkko-opetuksena. 

Kampus

Linnanmaan kampus

Yliopistokatu 9, 90570 Oulu

Hakuaika

13.–27.3.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

Dokumentit

Opiskelijan tietokoneen vaatimukset


Valintakoeopas

Valintaperusteet

Aloituspaikoista 80 % on varattu ensikertalaisille. Ensikertalaiseksi katsotaan hakija, joka ei ole aiemmin suorittanut korkeakoulututkintoa tai ei ole vastaanottanut korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelupaikkaa syksyllä 2014 alkaneeseen koulutukseen tai tämän jälkeen.

Pohjakoulutusvaatimus 

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat: 

 • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
 • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
 • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
 • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
 • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
 • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
 • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
 • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
 • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

Ennakkotehtävä ja valintakoe

Opiskelijavalinta koostuu kahdesta vaiheesta. Ensimmäinen vaihe on karsiva ennakkotehtävä. Ennakkotehtävä sisältää perustietolomakkeen tehtävineen, joilla kartoitetaan hakijan musiikillista taustaa, tietoisuutta Oamkin musiikkipedagogikoulutuksesta ja musiikkipedagogin työtehtävistä sekä motivaatiota. Ennakkotehtävä arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Ennakkotehtävä ei vaikuta toisen vaiheen eli varsinaisen valintakokeen pistemäärään, mutta valintakokeen haastattelu perustuu osittain hakijan ennakkotehtävässä antamiin vastauksiin.

Ennakkotehtävä tulee palauttaa sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen musiikkipedagogi@oulu.fi 3.4.2024 klo 15.00 mennessä. Myöhässä saapuneita ennakkotehtäviä ei huomioida. Pelkän ennakkotehtävän palauttamista ei tulkita osallistumiseksi yhteishakuun, vaan hakijan tulee täyttää myös yhteishakulomake 13.–27.3.2024 klo 15.00 Opintopolku-palvelussa.

Kaikki ennakkotehtävän hyväksytysti palauttaneet hakukelpoiset hakijat kutsutaan valintakokeisiin, jotka järjestetään 13.–24.5.2024. Valintakokeella mitataan hakijan koulutettavuutta, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, motivaatiota sekä soveltuvuutta.

Valintakokeen osat ovat:

 • instrumentti-/pääaineen koe
 • haastattelu
 • musiikinteorian ja säveltapailun koe.

Instrumentti-/pääaineen koe sekä musiikinteorian ja säveltapailun koe järjestetään lähitoteutuksena Linnanmaan kampuksella ja haastattelu etänä. Etänä järjestettävään haastatteluun kutsutaan kaikki instrumentti- ja teoriakokeen hyväksytysti suorittaneet hakijat.

Valintakokeen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja valintakokeesta on saatava vähintään 50 pistettä. Kaikki valintakokeen osat on suoritettava hyväksytysti.

Valintakokeessa esitettävän ohjelman tulee vastata Oamkin musiikkipedagogikoulutuksen valintakoeoppaan mukaisia vaatimuksia. Valintakoeoppaassa kerrotaan myös lisätietoa valintakokeista, kuten valintakokeen osien kuvaus, arviointikriteerit ja tarkka pisteytys. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen valintakokeen perusteella ja osaamisalan resurssit huomioon ottaen.

Vain Oulun ammattikorkeakoulussa suoritettu valintakoe hyväksytään. Valintakoetulos on voimassa kyseisen haun ajan.

 

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9002
hakijapalvelut@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Mikkonen Janne
Opintovastaava, musiikkipedagogi Janne Mikkonen
050 4521621

Torvikoski Tanja
Lehtori, Sosiaaliala, kuntoutus ja kulttuuri
050 4668174