Skip to content

Insinööri (AMK), sähkö- ja automaatiotekniikka

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tehtäväkenttä on laaja.  Valmistuttuasi voit työskennellä esimerkiksi sähkö- tai automaatioalan suunnittelutehtävissä, tehtaissa, voimalaitoksissa ja muissa tuotantolaitoksissa. Voit myös työskennellä myyntitehtävissä laitetoimittajalla, projektipäällikkönä tai esihenkilönä. Tervetuloa opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa Oulun ammattikorkeakouluun! 

Sähkö- ja automaatiotekniikan insinöörin tutkinnossa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: automaatiotekniikka ja sähkötekniikka. Ensimmäinen opintovuosi on kaikille sähkö- ja automaatiotekniikan opiskelijoille yhteinen. Tutustut molempiin suuntautumisvaihtoehtoihin alan opintojen ja vierailujen myötä. Valitset suuntautumisvaihtoehdon ensimmäisen vuoden aikana. Kummassakin vaihtoehdossa on opinnoissa paljon projektimuotoista työtä, ja kummallakin alalla työllisyystilanne on todella hyvä. Opintojen lopussa tehtävä opinnäytetyö on hyvin käytännönläheinen.

Ryhmätöiden kautta tutustut muihin opiskelijoihin ja luot kontaktiverkostoja. Tutoropettajat ja tutoreina toimivat opiskelijat neuvovat sinua kaikissa opiskeluun liittyvissä asioissa. Opettajillasi on vahva oman alansa työkokemus ja ajantasainen tieto työelämän tarpeista. Opintojesi tukena ovat myös opinto-ohjaaja ja opintopsykologi.

Opintojen alussa suoritat tärkeitä korttikursseja. Ensimmäisenä opiskeluvuotena tehdään myös työmaa- ja teollisuusvierailuja. Koululla käy lisäksi työnantajien edustajia kertomassa kesätyöpaikoista ja siitä, millaista insinöörin työ käytännössä on.

Osa opinnoista tehdään verkossa, mutta laboratorioharjoitukset ovat silti tärkeässä osassa. Niissä pääset tekemään ja näkemään käytännössä, miten monipuolista sähkö- ja automaatioinsinöörin työ on. Kesäisin suoritat opintoihin liittyvää työharjoittelua. 

Molemmissa suuntautumisvaihtoehdossa voit suorittaa tavanomaisen työharjoittelun lisäksi opintojesi loppupuolella erillisen tuotantopainotteisen työharjoittelun. Sen aikana pääset tutustumaan valitsemaasi työtehtävään käytännössä ja oppimaan sen erityispiirteitä. Pääset silloin myös näyttämään osaamistasi mahdolliselle tulevalle työnantajallesi.

Opintoihisi kuuluu myös vapaasti valittavia kursseja, jotka voit valita mielenkiintosi mukaan. Opiskele esimerkiksi talotekniikkaa, verkostosuunnittelua, yrittäjyyttä, ohjelmointia tai vieraita kieliä.

Valittavanasi on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa: 

Automaatiotekniikan suuntautumisvaihtoehto

Automaatiotekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet automaattisesti toimivien laitteiden ja järjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöönottotehtäviin sekä alan palvelutoimintaan. Opinnoissa tutustutaan mm. mittauksiin, tulosten analysointiin, säätöihin, Internetin käyttöön laitteissa ja teollisuudessa (IoT) sekä opitaan toimimaan projekteissa ja tiimeissä työelämän tapaan. Uusien digitaalisten oppimisympäristöjen myötä opiskelijat pääsevät harjoittelemaan teollisuuden kunnonvalvontaa, vianhakua ja sovellussuunnittelua teollisuudessa käytettävillä järjestelmillä. Pääset myös ohjaamaan linjastoa, säiliöitä ja pumppuja oppilaitoksen laboratoriossa.

Alan opinnoilla pääsee monenlaisiin tehtäviin.

Sami Ristiluoma, tuotantoinsinööri

Hain opiskelemaan automaatiotekniikkaa, koska se oli hyvä jatkumo elektroniikka-alan ammatillisille opinnoille.

Henri Jokkala. sähköautomaatiopäällikkö

Automaatioinsinöörinä voit toimia suunnittelijana luomassa uusien tehtaiden automatisointeja laitteineen ja ohjelmistoineen. Voit myös toimia kunnossapitotehtävissä vastaamassa tehtaan järjestelmien toiminnasta ja kehittämisestä tai projektissa vastaamassa projektipäällikkönä projektin budjetoinnista, aikataulussa pysymisestä ja toteutuksesta. Voit työskennellä myynti- ja hankintatehtävissä tai tuotekehitystehtävissä luomassa uusia järjestelmiä ja parantamassa vanhoja. Yksittäisen automaatioinsinöörin toimenkuva voi pitää sisällään useita erilaisia tehtäviä ja työuralla voi suuntautua oman mielenkiinnon mukaisiin tehtäviin. Tässä muutamia esimerkkejä automaatioalan insinöörien erilaisista tehtävistä:

 • automaatiosuunnittelija
 • automaatioinsinööri
 • käyttöönottoinsinööri
 • sähköautomaatiopäällikkö
 • tuotantoinsinööri
 • huoltopäällikkö
 • myyntipäällikkö
 • sovellusasiantuntija
 • projekti-insinööri
 • R&D insinööri.

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehto

Sähkötekniikan suuntautumisvaihtoehdon opintosi täyttävät laajimman sähköpätevyyden, S1, koulutusvaatimuksen. Voit suorittaa opintojen loppuvaiheessa sähköturvallisuustutkinnon, joka yhdessä alan työkokemuksen kanssa oikeuttaa sinut johtamaan kaikenlaisia sähkötöitä (lukuun ottamatta hissitöitä).

Sähkötekniikan opinnoista saat hyvät valmiudet turvallisten ja energiatehokkaiden sähköjärjestelmien suunnitteluun ja käyttöön. Opinnoissa keskitytään sähköiseen talotekniikkaan sekä sähkövoimatekniikkaan. Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia kiinteistöjen sähköteknisiin järjestelmiin ja sähkösuunnitteluun liittyvien tehtävien lisäksi sähkön tuotantoon, siirto- ja jakeluverkkoihin sekä sähkökäyttöihin liittyvissä työtehtävissä. Opintoihin sisältyy myös ohjaus- ja automaatiotekniikkaa, jota voit soveltaa älykkäissä sähköverkoissa, energiatehokkaissa sähkökäytöissä sekä asumismukavuutta ja turvallisuutta edistävissä sähköteknisissä ratkaisuissa. Opintoihisi kuuluu runsaasti projektimaisia opintojaksoja ja suunnittelua. Opintojen loppuvaiheessa olevassa projektissa pääset tekemään yhteistyötä oikean yrityksen kanssa.

 

Sähkötekniikka on kasvava ala, jolla on hyvät työllisyysnäkymät. Urakehitys on myös nopeaa, kun ottaa avoimin mielin kaiken tiedon vastaan ja on kiinnostunut siitä mitä tekee.

Joona Kupila, sähkösuunnittelija

Ammattikoulun jälkeen halusin jatkaa opiskelujani, sillä en kokenut yksitoikkoisen “mökkisähköistämisen” olevan minun juttuni vaan halusin päästä työskentelemään suurjännitepuolella sellaisissa tehtävissä, joissa pääsen itse sekä suunnittelemaan että toteuttamaan töitä.

Kalle Mäkelä, kunnossapitoinsinööri

Sähköinsinöörit työelämässä

Sähkötekniikan insinöörejä työllistävät suunnittelutoimistot, urakointi- ja kunnossapitoyritykset, energia- ja sähköverkkoyhtiöt sekä teollisuusyritykset Suomessa ja ulkomailla. Sähköinsinöörin työ voi olla suunnittelua, testausta, kehitystehtäviä, asiantuntijatehtäviä, urakointia, kunnossapitoa, myynti- ja ostotehtäviä sekä esihenkilö- ja johtotehtäviä. Tässä muutamia esimerkkejä siitä, millaisissa tehtävissä meiltä valmistuneet sähköinsinöörit toimivat:

 • kunnossapitoinsinööri
 • sähkösuunnittelija
 • maastosuunnittelija
 • yksityisyrittäjä
 • dokumentointi-insinööri
 • työmaainsinööri
 • projektipäällikkö
 • tekninen johtaja
 • opettaja.

Kansainvälisyys sähkö- ja automaatiotekniikan opinnoissa

Voit suorittaa osan opinnoistasi ulkomailla opiskelu- tai harjoitteluvaihdossa. Mahdollisia vaihtokohteita ovat Saksa, Hollanti, Ruotsi, Tšekki. ja Irlanti. Kansainvälistä kokemusta tuovat myös kampuksellamme opiskelevat ulkomaalaiset tutkinto- ja vaihto-opiskelijat sekä vierailevat ulkomaiset opettajat..

Avoin ammattikorkeakoulu

Voit suorittaa alemman ammattikorkeakoulun opintoja myös Avoimessa ammattikorkeakoulussa. Lisätietoja Avoimen ammattikorkeakoulun opinnoista. 

Voit myös varmistaa opiskelupaikkasi sähkö- ja automaatiotekniikasta jo lukiossa tai opiskellessasi ammatillista tutkintoa, jos koulusi on mukana Oamk Highway -pilotissa.  Oamk Highway -mallissa toisen asteen opiskelijalle luvataan opiskelupaikka tekniikasta tai luonnonvara-alalta, jos hän suorittaa opiskeluaikanaan Oamkin määrittelemät 15 opintopistettä sekä toisen asteen koulutuksen. Opinnot voi suorittaa milloin vain toisen asteen opintojen aikana ja ne ovat opiskelijalle maksuttomia.  Katso, onko koulusi mukana Oamk Highway -pilotissa.

Katso alumnimme eli Oamkista valmistuneen Kari Kokon haastattelu

Oamk-podcast: sähkö- ja automaatiotekniikan koulutus

Sähkö- ja automaatiotekniikassa korostuvat toiminnallisuus ja ongelmanratkaisu