Skip to content

Bachelor of Health Care, Nursing

Opiskele sairaanhoitajaksi englannin kielellä! Uusi koulutuksemme parantaa mahdollisuuksiasi työskennellä kansainvälisesti. Koulutukseen voivat hakea sekä suomalaiset että kansainväliset hakijat. Edellytämme kuitenkin opiskelijaksi hyväksyttäviltä A2-tason suomen kielen taitoa. Kansainväliset sairaanhoitajaopiskelijat osallistuvat intensiiviseen suomen kielen koulutukseen, jonka avulla he saavat paremmat valmiudet harjoitella ja työskennellä suomen kielellä. Hakijoille järjestetään erillinen kielitaitotesti maaliskuussa 2024. 

Sairaanhoitajan työssä tarvitset oma-aloitteisuutta, vastuullisuutta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon. Hoidat erilaisia asiakkaita itsenäisesti ja yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa. Osaat suunnitella, koordinoida ja kehittää hoitotyötä. Kykenet kantamaan vastuuta kokonaisuuksista ja johtamaan tiimejä. Laaja tietoperusta, organisointitaidot ja jatkuva kehittyminen ovat välttämättömiä. Sairaanhoitajan työ muuttuu ja kehittyy koko ajan muun muassa terveyspalvelujen ja teknologian kehityksen myötä.

Sairaanhoitajana et pelkää muutoksia, uusia ja yllättäviä tilanteita tai ihmisten erilaisuutta. Äkilliset muutokset potilaiden voinnissa vaativat ripeitä päätöksiä, toimintaa ja paineensietokykyä. Pitkäaikaisissa hoitosuhteissa suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys ovat tärkeitä. Sairaanhoitaja tarvitsee hyviä ihmissuhdetaitoja ja tilannetajua sekä asiakastyössä että yhteistyössä muun henkilökunnan ja omaisten kanssa. Sairaanhoitajan työ on joskus fyysisesti raskasta. Joudut kohtaamaan myös vaikeita tilanteita, joissa tarvitaan paljon henkisiä voimavaroja.

Sinulla on mahdollisuus syventää sairaanhoitajan osaamistasi hyödyntäen sekä Oulun että Oulaisten kampustemme tarjontaa. Voit suunnitella syventävän osaamisesi urasuunnitelmasi ja tulevaisuuden työelämän tarpeita vastaavasti useiden vaihtoehtoisten opintokokonaisuuksien pohjalta.

Sairaanhoitajan (AMK) ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu ammattihenkilö. Saat valmistuttuasi tutkintonimikkeen sairaanhoitaja (AMK). Koulutus antaa EU-direktiivien mukaisen sairaanhoitajan pätevyyden.

Sairaanhoitajan opintojen sisältö

Sairaanhoitajan opintoihin Oamkissa kuuluu toimenpide- ja simulaatioharjoittelua opintojen kaikissa vaiheissa. Opinnoissa on paljon itsenäistä opiskelua, ryhmä- ja verkkotyöskentelyä. Sairaanhoitotyön harjoittelu työpaikoilla kuuluu jokaiseen opiskeluvaiheeseen. Harjoittelussa tehdään usein vuorotyötä (myös viikonloppuisin) ja harjoittelupaikat voivat olla eri puolella Suomea. Harjoittelussa opitaan sairaanhoidon lisäksi ammatillista vastuuta ja työelämätaitoja.

Sairaanhoitajaopintojen ensimmäisen vuoden jälkeen osaat perusteet asiakkaan päivittäisestä auttamisesta sekä kansansairauksien ja kirurgisesta hoitotyöstä. Osaat myös antaa apua henkeä uhkaavissa tilanteissa. Jo alkuvaiheessa opintoihin sisältyy myös lääketieteellisiä ja luonnontieteellisiä opintoja. Toisen lukuvuoden aikana opit tutkimaan asiakkaan kokonaisvaltaisesti sekä perehdyt mielenterveys-, päihde- ja perhehoitotyöhön. Kolmannen vuoden opinnoissa opit ikääntyneiden hoitotyötä, vastaanottotyötä sekä johtamista ja päätöksentekoa.

Sairaanhoitotyön syventävät opinnot (30 op) suoritetaan kahden viimeisen lukukauden aikana tai kun olet suorittanut opintoihin kuuluvan osaamisen arvioinnin. Voit hyödyntää sekä Oulun että Oulaisten kampusten tarjontaa:

  • akuutti- ja kiireetön avohoitotyö
  • gerontologinen hoitotyö
  • lasten, nuorten ja perheen hoitotyö
  • mielenterveys- ja päihdehoitotyö
  • perioperatiivinen hoitotyö
  • sisätautien ja kirurginen hoitotyö
  • tehohoitotyö
  • palliatiivinen ja saattohoitotyö 
  • patient safety for future healthcare professionals.

Syventäviin opintoihin kuuluu myös valinnaisia lääketieteen opintoja ja 12 viikkoa harjoittelua. Voit hankkia lisävalmiuksia tulevaisuuden työtehtäviin valitsemalla vapaasti valittavia opintoja (7 op) syventävien opintojen tarjonnasta tai esimerkiksi laajasta hoito- ja viestintäteknologian opetustarjonnasta.

Vaadittava suomen kielen taito

Oulun ammattikorkeakoulu edellyttää opiskelijaksi hyväksyttäviltä A2-tason suomen kielen taitoa. Koska taitovaatimus poikkeaa valtakunnallisesta valintakokeesta, järjestetään hakijoille erillinen kielitaitotesti maaliskuussa 2024. Erilliseen kielitaitotestiin kutsutaan kaikki valintakokeen ensimmäisen vaiheen hyväksytysti suorittaneet hakijat, joiden suomen kielen taitoa ei ole voitu vielä todentaa. Kielitaitotesti järjestetään online-kokeena. Tarkempi ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.

Kansainvälisyys ja vaihto-opiskelu

Kansainväliseen vaihtoon lähteminen on erinomainen tapa kartuttaa kansainvälistä kokemusta ja ottaa enemmän irti opiskeluajasta. Perinteisen vaihto-opiskelun lisäksi sinulla on mahdollista suorittaa myös työharjoitteluvaihto ulkomailla.  Oulun ammattikorkeakoulu on mukana Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelmassa, jonka kautta voit hakea opiskelu- tai harjoitteluvaihtoon EU-maiden ja ETA-maiden kohteisiimme. Meillä on myös kahdenvälisiä sopimuksia EU:n ulkopuolella, mukaan lukien Kiina ja Japani ja Etelä-Korea. Vaihto-opintoja ja harjoittelujaksoja ulkomailla suositellaan vasta kolmannen opiskeluvuoden aikana.

Sairaanhoitajan jatko-opiskelumahdollisuudet

Valmistumisesi jälkeen voit jatkaa opintoja sairaanhoitajan ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.  Voit myös hakea opiskelemaan yliopistoon esimerkiksi terveystieteiden tiedekuntaan ja suorittaa terveystieteiden maisterin tutkinto. Lisäksi sinun on mahdollista hakea ammatilliseen opettajakorkeakouluun, jossa voit hankkia pätevyyden esimerkiksi ammattikorkeakoulun opetustehtäviin sosiaali- ja terveysalalla tai toisen asteen koulutuksessa. 

Our lecturers have national and international experiences

“As an immigrant nurse myself, I deeply understand the needs of the international nursing students. The Degree Programme in Nursing at the Oulu University of Applied Sciences is designed to address the needs and challenges of foreign nursing students to help them integrate into the nursing workforce in Finland. I have handled international nursing students in my clinical and academic nursing career from different parts of the world so you will be in good hands.”

Floro Cubelo, MPH, RN, BSN Senior Lecturer

“I have lived in several parts of Africa doing voluntary works during my younger years. I have a broad experience in nursing both in low and high-income countries including Kenya, Sweden and Norway. From primary health care services to tertiary level of care in Intensive Care and Anesthesia Nursing, you will have the best experience in your nursing studies in Northern Finland.”

Markus Karttunen, PhD, RN Head of Education, Field of Nursing and Paramedic

“Back in the day I did my Bachelor´s Degree in Nursing in an international degree programme in Nursing in Finland. Therefore, studying nursing in English in an international group is very familiar to me. During my Bachelor and Master level studies, I have spent some time abroad for example in South Africa and Slovenia. Internationality is close to my heart, and I have active companionships within various higher education institutes in Europe. What comes to nursing; evidence-based practice, critical thinking and high quality of nursing care are very important to me.”

Kirsi Myllykangas, MHSc, RN Senior Lecturer