Skip to content

Bachelor of Health Care, Nursing, päivätoteutus

Tutkinto

Bachelor of Health Care / Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto

TutkintonimikeBachelor of Health Care / Sairaanhoitaja (AMK)
Laajuus/kesto

210 op / 3,5 vuotta

Tutkinto-ohjelma

Degree Programme in Nursing

Aloituspaikat

22

Opetusjärjestelyt

Opiskelu sisältää lähi- ja verkko-opiskelua koulussa, kotona, työpaikoilla ja tietoverkkojen välityksellä. Osa opiskelusta on itsenäistä, mutta parityöskentelyä ja opiskelua erilaisissa ryhmissä on paljon. Opiskelu edellyttää läsnäoloa sekä verkkoympäristöissä että lähiopetustilanteissa, erityisesti simulaatio-, toimenpide- ja muilla harjoitustunneilla. Harjoittelua on kaikissa opiskeluvaiheissa. Harjoittelupaikat voivat sijaita eri puolilla Suomea. Voit myös vierailla ulkomailla vahto-opiskelijana.

Opiskelijalta edellytetään oma-aloitteisuutta, tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta sekä kykyä ottaa vastuu omasta opiskelustaan.

Kampus

Kontinkankaan kampus

Kiviharjuntie 4, 90220 Oulu

Hakuaika

3.–17.1.2024 klo 15.00

Koulutus alkaa

Elokuu 2024

MuutaKoulutukseen vaadittava terveys ja toimintakyky

(linkki Uasinfo.fi -sivustolle)

Valintaperusteet

Hakukelpoisuudesta ammattikorkeakouluihin on säädetty ammattikorkeakoululaissa 932/2014. Hakukelpoisuuden ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin antavat:

  • suomalaisen lukion oppimäärä tai ylioppilastutkinto
  • International Baccalaureate -tutkinto (IB) tai IB-lukion oppimäärä, jonka lisäksi suoritettu IB-kokeissa vähintään 6 ainetta
  • European Baccalaureate -tutkinto (EB)
  • Reifeprüfung (RP) tai Deutsches Internationales Abitur -tutkinto (DIA)
  • 120 opintoviikon tai 180 osaamispisteen laajuinen suomalainen ammatillinen perustutkinto tai sitä vastaava aiempi vähintään 80 opintoviikon laajuinen suomalainen ammatillinen tutkinto
  • suomalainen opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto
  • näyttötutkintona suoritettu suomalainen ammatillinen perustutkinto, ammattitutkinto tai erikoisammattitutkinto tai niitä vastaava aikaisempi tutkinto
  • ulkomainen koulutus, joka asianomaisessa maassa antaa hakukelpoisuuden korkeakouluopintoihin
  • korkeakoulututkinto.

Mikäli hakijan suorittama pohjakoulutus on vielä kesken hakuvaiheessa, tulee se olla suoritettuna niin, että suoritettu tutkinto on tarkistettavissa tietokannoista tai todistusjäljennöksistä viimeistään 11.7.2024.

nglanninkielisessä koulutuksessa käytetään valtakunnallista International UAS Exam -valintakoetta. International UAS Exam on ammattikorkeakoulujen yhteinen digitaalinen valintakoe, joka tehdään etänä omalla tietokoneella. Valintakokeessa arvioidaan valmiuksia ammattikorkeakouluopintoihin ja sen suorituskieli on englanti. 

Valintakokeeseen osallistuvan on osoitettava vaadittava englannin kielen taito aiemmilla opinnoilla tai kielitestillä.

Tarkemmat tiedot International UAS Exam -valintakokeesta, valintakokeeseen vaadittavasta henkilöllisyystodistuksesta ja englannin kielen taidon osoittamisesta julkaistaan ammattikorkeakoulujen yhteisellä sivustolla www.uasinfo.fi

Oulun ammattikorkeakoulu edellyttää opiskelijaksi hyväksyttäviltä A2-tason suomen kielen taitoa.

Hakijoille järjestetään erillinen kielitaitotesti maaliskuussa 2024. Erilliseen kielitaitotestiin kutsutaan hakijat, joiden suomen kielen taitoa ei voida todentaa hakemuksen perusteella. Kielitaitotesti järjestetään online-kokeena.

Tarkempi ajankohta ja toteutustapa ilmoitetaan sähköpostitse lähetettävässä kutsussa.  

Hakuohjeet

Hakuohjeet yhteishaussa hakemiseen löydät täältä

 

Yhteystiedot

Lisätietoja hakemisesta ja valintaperusteista

Hakijapalvelut
puh. 029 448 9001
admissions@oamk.fi

Lisätietoja koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä

Cubelo Floro
Opintovastaava, Nursing
050 4410437

Karttunen Markus
Osaamispäällikkö, Hyvinvointi ja kulttuuri yhteinen
050 5947881