Skip to content

Tietoa avoimen väylähaussa ja Oamk Highway haussa tutkinto-opiskelijaksi valitulle

Opiskelupaikan vastaanottaminen sekä ilmoittautuminen tehdään kirjautumalla Opintopolku-palveluun. Varmistaaksesi saamasi opiskelupaikan sinun tulee vastaanottaa opiskelupaikka ja ilmoittautua lukuvuodelle Opintopolku-palvelussa 2.8.2024 klo 15.00 mennessä.

Ilmoittautumisen vaihtoehdot

Lukuvuoden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva koko lukuvuoden
 • poissaoleva koko lukuvuoden
 • läsnäoleva syyslukukauden, poissaoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva syyslukukauden, läsnäoleva kevätlukukauden

Kevätlukukauden alussa opintonsa aloittava opiskelija:

 • läsnäoleva kevätlukukauden
 • poissaoleva kevätlukukauden

Vain läsnäolevaksi ilmoittautuneella opiskelijalla on oikeus opintojaksojen suorittamiseen, opinto- ja ateriatukeen sekä opiskelijakunnan jäsenyyteen liittyviin etuihin (mm. matka-alennuksiin).

Ensimmäisen lukuvuoden (1.8.-31.7./keväällä aloittava 1.1.-31.7.) poissaolo on mahdollista vain seuraavista lakisääteisistä syistä:

 • suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;
 • tarvitsee vapaata opinnoistaan lapsensa hoitamiseksi tämän syntymän tai adoption yhteydessä; tai
 • on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

Poissaolon edellytyksenä on, että toimitat asiakirjan poissaolosi lakisääteisestä syystä:

 • palvelukseenastumismääräys tai palvelustodistus,
 • Kelan todistus raskaus- tai vanhempainrahakaudesta tai jos todistusta ei vielä ole, lääkärintodistus raskaudesta. Myös muiden maiden viranomaisten vastaavat todistukset lakisääteisestä vanhempainvapaasta hyväksytään.
 • sairauspäivärahapäätös tai mikäli sellaista ei ole, lääkärintodistus. Lääkärintodistuksesta on ilmettävä, mikä sairaus tai vamma on kyseessä ja että kyseinen sairaus tai vamma estää opintojen aloittamisen. Opiskelijan oma ilmoitus ei ole riittävä selvitys.

Jos ilmoittaudut poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna sairauden tai vamman vuoksi, se kuluttaa kahden lukukauden poissaolo-oikeuttasi. Kevään osalta voit muuttaa läsnäolon poissaoloksi vain, jos syyslukukauden poissaolon perusteena ollut sairaus tai vamma jatkuu myös kevätlukukaudella. Muutoshakemus tulee tehdä 15.1. tai sitä seuraavaan arkipäivään mennessä. 

Poissaolo asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, naisten vapaaehtoisen asepalvelun, raskaus- tai vanhempainvapaan vuoksi on mahdollista missä tahansa vaiheessa opintoja, eikä se kuluta kahden lukukauden poissaolo-oikeutta. 

Voit lähettää poissaolotodistuksen sähköpostilla tai toimittaa postitse asiakirjoista jäljennöksen hakijapalveluihin. Toimitetut kopiot tuhotaan tarkistuksen jälkeen. Asiakirjat on toimitettava suomen-, ruotsin- tai englanninkielisinä. Mikäli et toimita asiakirjoja määräaikaan mennessä tai ne ovat puutteellisia, sinut kirjataan läsnä olevaksi opiskelijaksi.

Mikäli lähetät poissaolotodistuksesi sähköpostina, sinun tulee käyttää turvapostia:

 • Rekisteröi sähköpostiosoitteesi palveluun https://securemail.oulu.fi/.
 • Tämän jälkeen saat sähköpostiisi viestin, jonka lähettäjänä näkyy ”Turvaposti Oulun Yliopisto”. Viesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jolla tunnistaudut palveluun.
 • Kirjoita To-kenttään vastaanottajaksi jokot.oamk@oulu.fi ja Subject (aiheeksi) “Poissaolotodistus”.
 • Liitä viestiisi lääkärintodistus tai muu todistus.
 • Lähetä luottamuksellinen viesti palvelussa.

Luottamuksellisten viestien käsittelyyn käytetään Deltagon Sec@GW-palvelua.

Mikäli tarvitset todistusta saamastasi opiskelupaikasta, voit ottaa Oma Opintopolku -palvelusta kuvakaappauksen. Mikäli kuvakaappaus ei riitä, voit pyytää todistuksen osoitteesta avoinamk@oulu.fi.

Lain 257/2015 mukaan hakija saa ottaa vastaan vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. Kun otat opiskelupaikan vastaan, et ole tulevissa hauissa ensikertalainen.

Oamkissa avoimen opintonsa / Oamk Highway -opintonsa suorittaneiden students–tunnukset eivät muutu siirtyessä tutkinto-opiskelijaksi. Mikäli et saa käyttäjätunnuksiasi toimimaan, otathan yhteyttä ICT-palveluihin. Kun siirryt Oamkin avoimen opiskelijasta tutkinto-opiskelijaksi sinulle muodostetaan Peppiin tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus. Pystyt vaihtamaan opiskeluoikeuksien näkymää avoimen opiskelijan ja tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeuksien välillä Pepin oikean yläkulman Profiilit -osiosta. Avoimen opiskelijan profiili Pepissä suljetaan opintojen alkamisen jälkeen.

Peppi on Oamkissa käytössä oleva järjestelmä, jossa on kaikki opiskeluusi liittyvät perustiedot eli esim. läsnäolo- ja ilmoittautumistiedot, opintosuunnitelmat ja opintosuoritukset. Opiskelijana sinulla on oma työpöytä Pepissä, jonka kautta voit mm. tarkastella omia tietojasi, suunnitella opintojasi, tehdä hyväksilukuhakemuksen ja hakea opiskelutodistuksen. On tärkeää, että pidät yhteystietosi ajantasalla Pepissä, voit itse muuttaa niitä siellä. Pääset kirjautumaan Peppiin opiskelijatunnuksellasi heti opiskeluoikeutesi alettua, eli ensimmäisestä opiskelupäivästä lähtien.

Jos sinulla ei ole suomalaista verkkopankkitunnusta (tai suomalaisen operaattorin mobiilivarmennetta), voit hakea students-tunnuksen koulutuspalveluista. Jos haet tunnuksen koulutuspalveluista, sinun pitää todistaa henkilöllisyytesi, eli ota mukaan voimassa oleva passi, henkilökortti tai ajokortti.

Opiskelu ammattikorkeakoulussa edellyttää hyviä digitaalisia opiskelutaitoja sekä opiskelua hyödyttävien ja mahdollistavien digitaalisten palveluiden hallintaa. Digitaalisten opiskelutaitojen ja digitaalisten palvelujen hallinnan tueksi on rakennettu Moodleen Digistarttipaketti, jonka avulla opit käyttämään opiskelun kannalta välttämättömiä digitaalisia ohjelmia ja palveluita. 

Voit aloittaa Digistarttipaketin 1.8.2024. Voit tehdä Digistarttipaketin tehtäviä itsenäisesti omaan tahtiisi, sinulle sopivana ajankohtana. Tee Digistarttipaketti ennen opintojen aloituspäiviä. 

Kirjaudu Moodleen opiskelijatunnuksellasi ja salasanallasi osoitteessa http://oamk.fi/moodle. Lue tarvittaessa ICT:n ohjeet kirjautumisesta. Liity Digistarttipaketti 2024-2025 kurssialueelle (Linkki päivitetään kesällä). 

Digistarttipaketti on käytettävissäsi koko ensimmäisen lukuvuoden ajan. Voit tarvittaessa palata Moodle alustalle kertaamaan asioita lukuvuoden aikana. 

Mikäli olet jo suorittanut Oamkin Digistarttipaketin avoimen opintojesi aikana, sinun ei tarvitse tehdä Digistarttipakettia uudelleen.

Tutkinto-opiskelijana teet opintojaksoilmoittautumiset Pepissä opintojen alkaessa. Huom! Opintojaksoilmoittautumiset voit tehdä vain uudella tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudella (eri opiskelijanumero Pepissä). Ilmoittautumiset pääset tekemään sen jälkeen, kun Koulutuspalveluissa on luotu sinulle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeus Peppiin.

Opintojaksoilmoittautumiset tehdään Pepissä HOPSin Ilmoittautumiset -välilehdellä ilmoittautumisaikana. Ohjeita ilmoittautumisten tekemiseen ja Pepin käyttöön.

Avoimen amkin opintojen hyväksilukeminen

Avoimessa AMKissa suorittamasi opinnot eivät automaattisesti siirry uudelle opiskeluoikeudelle Pepissä, vaan sinun tulee anoa suorittamistasi avoimen opinnoista hyväksiluvut tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudellesi. Ohjeet Pepissä tehtävään HOT-hyväksilukuhakemukseen. Tee hyväksilukuhakemus Pepissä opintojesi alkaessa. Oamk Highway-haun kautta valitut opiskelijat katsovat hyväksiluvut yhdessä tutkintovastaavan kanssa opintojen alkaessa.

Jos olet suorittanut avoimen opintosi Oamkissa, ota talteen avoimen opintosuorituksesi Pepin Tilaukset-välilehdeltä viimeistään elokuussa, sillä avoimen opiskeluoikeutesi päätetään noin kuukauden kuluessa tutkinto-opiskeluoikeutesi alkamisen jälkeen, etkä pääse sen jälkeen katsomaan avoimen suorituksiasi Pepistä.

Ohjeistus Tilaukset-toiminnon käyttöön.

Niin kauan kuin avoimen opiskeluoikeutesi on voimassa, pääset katsomaan avoimen suorituksesi Pepistä vaihtamalla profiilia avoimen opiskelijaksi sivun oikeasta ylänurkasta.  Opintosuoritukset pääset katsomaan tämänkin ajankohdan jälkeen Oma Opintopolusta. 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) vastaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitopalveluista.

Jos suoritat amk- tai yamk-tutkintoa ja ilmoittaudut läsnäolevaksi, tulee sinun maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu OmaKelassa oma-aloitteisesti lukukausittain. Lue ohje, miten maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Terveydenhoitomaksun eräpäivä on syyslukukaudella 30.9. ja kevätlukukaudella 31.1. joka lukuvuonna. 

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos opiskelijan sosiaaliturvasta vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Lisätietoa asiasta Kelan sivuilta

Ateriatuki

Olet oikeutettu Kelan ateriatukeen suorittaessasi korkeakoulututkintoa. Saat alennushintaisen aterian ateriatuen piirissä olevissa ravintoloissa näyttämällä voimalla olevaa opiskelijakorttia tai Kelan ateriatukikorttia.

Lisätietoa ateriatuesta ja opiskelijaravintoloista.

Opintotuki

Kela ei lähetä uusille opiskelijoille erillistä muistutusta opintotuen hakemisesta. Opintotukeen kuuluu opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Tee opintotukihakemus vasta sen jälkeen, kun olet ottanut opiskelupaikan vastaan ja uuden opiskelupaikkasi tiedot tulevat näkyviin Kelan verkkohakemukseen pohjatiedoiksi.

Opintotuki myönnetään hakemuksesta opintojen alussa yleensä koko tavoitteelliselle suorittamisajalle. Lukuvuosittainen tukiaika on syyskuusta toukokuuhun. Huom! Opintotukea ei voi hakea takautuvasti, vaan opintotuki myönnetään aikaisintaan hakemiskuukauden alusta lukien.

Jos sinulle myönnetään aikuiskoulutustuki, voi sinulla olla oikeus myös opintolainan valtiontakaukseen. Lisätietoa aikuiskoulutustuen opintolainasta Kelan www-sivuilta.

Lisätietoa opintotuesta Kelan www-sivuilta.

Asumistuki

Yleinen asumistuki myönnetään ruokakunnalle. Voit hakea yleistä asumistukea, kun tiedät asumismenosi ja asumisolosuhteesi. Yleistä asumistukea voi saada ympäri vuoden riippuen ruokakunnan tuloista. Asumistukea voit saada takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. 

Lisätietoa yleisestä asumistuesta Kelan www-sivuilta.

Opetussuunnitelma on kokonaiskuvaus tutkinto-ohjelmasta, osaamistavoitteista ja vaadittavista opintosuorituksista. Löydät oman tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelman Opinto-oppaasta.

Onnea koulupaikastasi!  

Tutustu Opiskelijakunta OSAKOn Uuden opiskelijan oppaaseen osoitteesta http://www.osakoweb.fi/uudenopiskelijanopas/

Ammattikorkeakoulussamme toimii useita opiskelijajärjestöjä, jotka edustavat oman alansa opiskelijoita. He ovat mukana uusien opiskelijoiden orientoimisessa ja järjestävät heille tapahtumia heti ensimmäisinä viikkoina. Ota oman alasi opiskelijajärjestön Instagram seurantaan ja pysy ajan tasalla tapahtumista.

Arkko RyRakennusarkkitehtiopiskelijathttps://www.instagram.com/arkko_ry/
Kultti RyKulttuuriala – viestintä, musiikki ja tanssihttps://www.instagram.com/kulttiry/
Luva RyLuonnonvara-alan opiskelijathttps://www.instagram.com/luvaryvirallinen/
Osasto RySosiaali- ja terveysalan opiskelijathttps://www.instagram.com/OSASTOry/
Ote RyTekniikan opiskelijathttps://www.instagram.com/oteryvirallinen/
Outo RyTradenomiopiskelijathttps://www.instagram.com/Outory/
OIO RyOulun insinööriopiskelijathttps://www.instagram.com/oio_ry/
   
OsakoOulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (Kaikkien alojen opiskelijat)https://www.instagram.com/osakoweb

Löydät lisätietoja oman alasi opiskelijajärjestöstä https://osakoweb.fi/opiskelijajarjestot/

Oulun ammattikorkeakoulussa on käytössä Tuudo-mobiilisovellus opintojen ja opiskelijan arjen hallintaan. Pääset jo ilman Oamkin käyttäjätunnusta tutustumaan ammattikorkeakouluun ja opiskeluun mobiilisti, sekä seuraamaan uudelle opiskelijalle suunnattua hyödyllistä sisältöä. Sovelluksesta löytyvät myös kampuskartat, jotka ohjaavat oikeisiin tiloihin.

App Store: https://itunes.apple.com/app/tuudo/id1128326282

Mikäli tarvitset selvityksen / todistuksen tutkinto-opiskelustasi esim. TE-palveluita varten, voit pyytää sen Oamkin Koulutuspalveluista: study.oamk@oulu.fi.

Energia- ja ympäristötekniikka / Talotekniikka:

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä oman koulutuksesi opintovastaavaan elokuun alkupuolella. Opintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. 

Opintovastaava: Antti Kemppainen (antti.kemppainen@oamk.fi / 050 4739300).

Konetekniikka:

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä oman koulutuksesi opintovastaavaan viikolla 32 (5.8. alkava viikko). Opintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. 

Jos olet suorittanut avoimen amkin opinnot muualla kuin Oamkissa, osallistut orientaatiopäiville. Lisätietoa orientaatiopäivistä: https://oamk.fi/wp-content/uploads/2024/05/Konetekniikka_AMK_Linnanmaa.pdf

Opintovastaava: Timo Väyrynen (timo.vayrynen@oamk.fi / 040 6526826).

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka / Rakennusarkkitehti:

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä oman koulutuksesi opintovastaavaan viikolla 33 (12.8. alkava viikko). Opintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. 

Jos olet opiskellut yksittäisiä opintojaksoja Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja ryhmässä, joka ilmoitetaan sinulle heinäkuussa sähköpostitse ja osallistut orientaatiopäiville. Lisätietoa orientaatiopäivistä: https://oamk.fi/wp-content/uploads/2024/05/Opintojen-aloitus_RYI24SPTAB.pdf

Opintovastaava: Pekka Kilpinen (pekka.kilpinen@oamk.fi / 050 5680919).

Sähkö- ja automaatiotekniikka:

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä oman koulutuksesi opintovastaavaan elokuun alkupuolella. Opintovastaavan kanssa käyt läpi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Valmistaudu tutustumalla tutkinto-ohjelmasi opetussuunnitelmaan ja HOT-hyväksilukuprosessiin. 

Opintovastaava: Satu Vähänikkilä (satu.vahanikkila@oamk.fi / 040 6645616).
 
Tietojenkäsittely

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Opintovastaava järjestää infotilaisuuden Teamsissa 13.8. klo 15-16, jossa käytte läpi esimerkiksi hyväksiluettavat opinnot ja henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS). Saat kutsun tilaisuuteen sähköpostitse heinäkuussa.

Opintovastaava: Tuula Harju (tuula.harju@oamk.fi / 050 5658502). 
 
Tietotekniikka:

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä oman koulutuksesi opintovastaavaan elokuun alkupuolella, jolta saat ohjeet opintojen hyväksilukuun.

Jos olet suorittanut yksittäisiä opintojaksoja Oamkissa, jatkat syksyllä opintoja ryhmässä, joka ilmoitetaan sinulle heinäkuussa sähköpostitse. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35). Ota yhteyttä elokuun alussa opintovastaavaan ja varaa aika HOPS-keskusteluun.

Opintovastaava: Kaisa Orajärvi (kaisa.orajarvi@oamk.fi / 050 5176758). 

Tervetuloa jatkamaan opintoja liiketalouden tutkinto-opiskelijana!

Opintosi jatkuvat joko vanhassa tai valitsemassasi osaamispolun mukaisessa ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti. Voit tarkistaa ryhmäkiinnityksesi Pepistä. Lukujärjestyksen mukainen opetus alkaa maanantaina 26.8.2024 (vko 35).

Jos sinulla on kysymyksiä opintojen jatkoon tai hopsin päivittämiseen liittyen, voit olla yhteydessä opintovastaavaasi tai uuden ryhmäsi tutoropettajaan lukukauden alussa.

HUOM! Muistathan hakea hyväksiluvut elokuun aikana uudelle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudelle. Avoimen amkin suoritukset eivät siirry automaattisesti tutkinto-opiskelijan profiilille. Ohjeistus löytyy tältä sivulta kohdasta Opintojaksoilmoittautumiset ja hyväksiluvut.

Jos olet opiskellut polkuopinnot Oamkissa lukuvuonna 2023–2024, jatkat syksyllä opintoja siinä ryhmässä, jossa suoritit polkuopintosikin. Opintosi jatkuvat viikolla 35 lukujärjestyksen mukaisesti. Lukkarit ovat nähtävillä valmistuttuaan lukkarikoneessa. Mahdollisissa opintojen jatkamiseen liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä opintovastaavaan. Opintovastaavat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa 5.8. alkaen. Katso myös mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tältä sivulta.  
Muistathan ladata avoimen opintosuoritusotteesi Pepistä ajoissa ennen avoimen opiskeluoikeuden päättymistä (tarvittaessa vaihda vetovalikosta avoimen profiili). Suurimmalla osalla polkuopiskelijoista avoimen opiskeluoikeus päättyy 31.7.24. 

Jos olet opiskellut Oamkissa yksittäisiä opintojaksoja, sinun tulee osallistua uusien opiskelijoiden orientaatioviikolle (viikko 34). Opinnot alkavat ma 19.8. aloittavan tutkintoryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Näet aloittavien ryhmien ryhmätunnukset tältä sivulta. Lukkarit ovat nähtävillä valmistuttuaan lukkarikoneessa.  Orientaatioviikon jälkeen opinnot jatkuvat opintovastaavan määrittelemässä ryhmässä. Tämä ryhmä on ilmoitettu sinulle sähköpostilla tai kerrottu alla olevissa tutkinto-ohjelmakohtaisissa tiedoissa. Mikäli ryhmätunnuksesi suhteen tai opintojen jatkamiseen liittyen on kysyttävää, ole yhteydessä opintovastaavaan. Opintovastaavat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa 5.8. alkaen.  Katso myös mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tältä sivulta. 
Muistathan ladata avoimen opintosuoritusotteesi Pepistä ajoissa ennen avoimen opiskeluoikeuden päättymistä (tarvittaessa vaihda vetovalikosta avoimen profiili). Suurimmalla osalla lukuvuoden 2023-2024 opiskelijoista avoimen opiskeluoikeus päättyy 31.7.24. 

Jos olet opiskellut avoimen opintosi jossain muussa ammattikorkeakoulussa, sinun tulee osallistua uusien opiskelijoiden orientaatioviikolle (viikko 34). Opinnot alkavat ma 19.8. aloittavan tutkintoryhmän lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestys on nähtävillä lukkarikoneessa viimeistään opintojen alkua edeltävällä viikolla. Näet aloittavien ryhmien ryhmätunnukset tältä sivulta ja voit hakea lukujärjestystä kyseisellä ryhmätunnuksella. Orientaatioviikon jälkeen opinnot jatkuvat opintovastaavan määrittelemässä ryhmässä. Tämä ryhmä on ilmoitettu sinulle sähköpostilla tai kerrottu alla olevissa tutkinto-ohjelmakohtaisissa tiedoissa. Mikäli ryhmätunnuksesi suhteen tai opintojen jatkamiseen liittyen on kysyttävää, ole yhteydessä opintovastaavaan. Opintovastaavat ovat pääsääntöisesti tavoitettavissa 5.8. alkaen. Katso myös mahdolliset tutkinto-ohjelmakohtaiset tiedot tältä sivulta.  

Mikäli olet valmistumassa, löydät lisätietoja tutkinnon hakemisesta täältä. Tarvittaessa voi olla yhteydessä opintovastaavaan opintoihin liittyvissä asioissa. 

  
Aloittavien tutkintoryhmien ryhmätunnukset ja opintovastaavat: 
 
Bioanalytiikka: BIO24SM, Katja Nummilinna 

Bachelor of Health Care, Nursing: ENP24SP, Floro Cubelo 

Ensihoito: ENS24SP, Raija Rajala 

Fysioterapia: FTK24SM, Marika Tuiskunen 

Kätilötyö: KAT24SP, Minna Manninen 

Optometria: OPT24SP, Leila Kemppainen 

Radiografia ja sädehoito: RAD24SM, Kaisa Marttila-Tornio 

Sairaanhoitotyö, Oulainen: OHS24SM, Maarit Kaskela 

Sairaanhoitotyö, Oulu: SAI24P, Maarit Kaskela 

Sosiaaliala: SOS24SPA ja SOS24SPB, Merja Savolainen 

Suun terveydenhuolto: STH24SP, Anna-Leena Keinänen 

Terveydenhoitajatyö TEH24SP, Sanna Sandström 

Toimintaterapia: TTK24SM, Kaija Nevalainen 
   

Opintovastaavien sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi

Tutkinto-ohjelmakohtaisia tietoja 

Kaikista tutkinto-ohjelmista ei ole ilmoitettuna lisätietoja. Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 
 
Ensihoito: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä.  
Mahdollisissa lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 
 
Fysioterapia: 
Polkuopiskelijat jatkavat samassa ryhmässä opintoja kuin polkuopintojenkin aikana. Opinnot alkavat oman ryhmän lukujärjestyksen mukaan. 

Kätilötyö: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä  
Mahdollisissa lisäkysymyksissä voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 

Röntgenhoitaja: 
Lisätietoa opintojen aloituksesta täältä  

Sairaanhoitaja, Oulu: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä 

Sovi HOPS-aika ennen lukukauden aloitusta opintovastaavalta laittamalla sähköpostia: 

Opintovastaava Maarit Kaskela, maarit.kaskela@oamk.fi p. 050 596 8162   

(tavoitettavissa 31.7.24 alkaen)  
 
Sairaanhoitaja, Oulainen: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä  

Sovi HOPS-aika ennen lukukauden aloitusta opintovastaavalta laittamalla sähköpostia: 

Opintovastaava Maarit Kaskela, maarit.kaskela@oamk.fi p. 050 596 8162    
(tavoitettavissa 31.7.24 alkaen)  


Sosiaaliala: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä 

Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 

merja.savolainen@oamk.fi puh. 0505644565 
 
Suuhygienisti: 
Lue lisätietoa opintojen aloituksesta täältä  
Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 
 
Terveydenhoitaja: 
Lue lisätietoja opintojen aloituksesta täältä  
Tarvittaessa voit olla yhteydessä opintovastaavaan. 

Tervetuloa aloittamaan opinnot tutkinto-opiskelijana!

Jatkat opintojasi samassa ryhmässä lukujärjestyksen mukaisesti, ellei muuta ole opintovastaavan kanssa sovittu. Jos sinulla on kysyttävää opintojesi jatkon suhteen, ota yhteyttä opintovastaavaasi.

HUOM! Muistathan hakea hyväksiluvut elo-syyskuun aikana uudelle tutkinto-opiskelijan opiskeluoikeudelle. Avoimen amkin suoritukset eivät siirry automaattisesti tutkinto-opiskelijan profiilille. Ohjeistus löytyy tältä sivulta kohdasta Opintojaksoilmoittautumiset ja hyväksiluvut.

Onnittelut tutkinto-opiskelijan paikasta! 

Aloittavan uuden opiskelijan muistilista: 

 • Ota vastaan opiskelupaikka Oma Opintopolku -palvelussa ja ilmoittaudu.
 • Tutustu opintojesi aloituspäivien ohjelmaan ja materiaaliin. 
 • Tee Digistarttipaketti ennen opintojen alkua. 

Hyväksiluvut:  

Avoimessa AMKissa suorittamasi Highway-opinnot eivät automaattisesti siirry uudelle opiskeluoikeudelle Pepissä, vaan katsotte yhdessä opintovastaavan kanssa hyväksiluvut opintojen alkaessa.  

Energia- ja ympäristötekniikan/Talotekniikan opintovastaava: Antti Kemppainen
Konetekniikan opintovastaava: Timo Väyrynen
Luonnonvara-alan opintovastaava: Hanna Laurell 
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opintovastaava: Pekka Kilpinen
Sähkö- ja automaatiotekniikan opintovastaava: Satu Vähänikkilä
Tietojenkäsittelyn opintovastaava: Tuula Harju 
Tieto- ja viestintätekniikan opintovastaava: Kaisa Orajärvi – Opintovastaava lähettää ohjeet hyväksilukujen tekoon.

Tutkintovastaavien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@oamk.fi

Aloituspäivien materiaalit:

Oamkin kampukset: Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. 

Lisätietoja kulkukortista 

Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat  Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa.   

Oulu Campus Navigator:

Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin. 

Pysäköinti kampuksilla:

Oamkin opiskelijana voit käyttää Oamkille merkittyjä autopaikkoja. Sinun tulee hakea käyttöoikeus autopaikkaan. Oamkilla on sekä maksuttomia kylmiä autopaikkoja että maksullisia lämmityspaikkoja. Ohjeet autopaikan käyttöoikeuden hakemiseen Linnanmaan kampukselle opiskelijaintra Oivassa. Opiskelijaintraan kirjaudut students.oamk.fi -käyttäjätunnuksella.

Lukuvuoden alussa elo-syyskuussa voit pysäköidä Oamkin kylmille autopaikoille myös ilman käyttöoikeutta.

Huomioithan, että Oamkin opiskelijana et saa pysäköidä Oulun yliopiston autopaikoille. 

Koulutuspalvelut:

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk@oulu.fi Koulutuspalveluiden puhelinpalveluajat ma – pe klo 10-12: – Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous) – Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala) Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. Linnanmaan käyntiosoite on Yliopistokatu 9. Sijainti 7 C siipi, 1. krs. Hakijapalvelut

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi Puhelin: 029 448 9002, ma-to klo 9-13. Postiosoite: Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405 90101 OULU

Oamkin kampukset: 

Linnanmaan kampuksella on informaatioteknologian, tekniikan, liiketalouden, kulttuurin ja luonnonvara-alan koulutuksemme sekä ammatillinen opettajankoulutus. Oamkin opiskelijana voit hankkia Linnanmaan kampukselle ympärivuorokautisen 24/7-kulkuoikeuden. Lisätietoja kulkukortista 

Sosiaali- ja terveysalan kampukset sijaitsevat Oulussa (Kontinkangas) ja Oulaisissa.   

Oulu Campus Navigator:
Oulu Campus Navigator on sisätilanavigointiin tarkoitettu mobiilisovellus Linnanmaan kampuksella, joka on ladattavissa Google Playsta ja App Storesta. Campus Nav Sovellus mahdollistaa kampuksen käyttäjille oman sijainnin paikantamisen, tilojen hakemisen sekä oikean reitin löytämisen haluttuun tilaan. Sovellus ei vaadi kirjautumista, eikä sillä seurata yksittäisten käyttäjien sijaintia. Sovelluksen toiminta perustuu kampuksen käytäville asennettujen Bluetooth-lähettimien signaaleihin. 

Pysäköinti kampuksilla:

Oamkin opiskelijana voit käyttää Oamkille merkittyjä autopaikkoja. Sinun tulee hakea käyttöoikeus autopaikkaan. Oamkilla on sekä maksuttomia kylmiä autopaikkoja että maksullisia lämmityspaikkoja. Ohjeet autopaikan käyttöoikeuden hakemiseen Linnanmaan kampukselle opiskelijaintra Oivassa. Opiskelijaintraan kirjaudut students.oamk.fi -käyttäjätunnuksella.

Lukuvuoden alussa elo-syyskuussa voit pysäköidä Oamkin kylmille autopaikoille myös ilman käyttöoikeutta.

Huomioithan, että Oamkin opiskelijana et saa pysäköidä Oulun yliopiston autopaikoille. 

Koulutuspalvelut:

Oamk-lähipalvelut tavoitat sähköpostitse study.oamk@oulu.fi
Koulutuspalveluiden puhelinpalveluajat ma – pe klo 10-12:
– Linnanmaan kampus puh. 029 448 9210 (Tekniikka ja luonnonvara-ala, Informaatioteknologia, Kulttuuri ja Liiketalous)
– Kontinkankaan ja Oulaisten kampus puh. 029 448 9211 (Sosiaali- ja terveysala)
Palvelupisteet sijaitsevat Linnanmaan ja Kontinkankaan kampuksilla. Linnanmaan käyntiosoite on Yliopistokatu 9. Sijainti 7 C siipi, 1. krs. 

Hakijapalvelut

Hakijapalvelut tavoitat sähköpostitse hakijapalvelut(at)oamk.fi
Puhelin: 029 448 9002, ma-to klo 9-13.
Postiosoite: Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk), Hakijapalvelut, PL 405 90101 OULU