Hybridituottaja 2026

Työkaluja ja osaamista kansainväliseen ja digitaaliseen tapahtumaympäristöön

Tervetuloa mukaan tuottajille suunnattuun täydennyskoulutukseen, joka sisältää monipuolisia opintoja, kansainvälisen leirin ja työharjoittelun Oulu2026-projekteissa. Osallistujat voivat suorittaa 5-30 opintopisteen laajuisen opintokokonaisuuden omien valintojensa mukaan.

Opintojaksojen tarkemmat sisällöt ja aikataulu päivittyvät kevään 2024 aikana.

Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kulttuurisäätiö. Hankkeen osarahoittaa Euroopan unioni ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen rahoittajina toimivat myös Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kulttuurisäätiö ja Oulun kaupunki.