Skip to content
Tapahtuma, jossa tunnelmallinen valaistus.

Hybridituottaja 2026

1.4.2023 - 30.9.2025

Taidealat

Kenelle täydennyskoulutus on suunnattu?

Täydennyskoulutus on suunnattu yli 18-vuotiaille, Pohjois-Pohjanmaalla asuville henkilöille, joilla on:

  • tuottamiseen liittyvä koulutustausta (toinen tai korkea-aste), tai
  • tuottamiseen liittyvää työ- tai muuta kokemusta.

Osallistujat voivat olla työssäkäyviä tai työttömiä. Opinnot ovat sivutoimisia. Koulutukseen valittujen työttömien hakijoiden tulee itse olla yhteyksissä omaan työllisyysasiantuntijaansa koulutuksen aloitukseen liittyen.

Hybridituottaja 2026 -opintojaksot

Hybridituottaja 2026 -hankkeen järjestämät opinnot on jaettu kuuteen eri opintojaksoon:

  1. Johdanto tapahtumatuottamiseen, 5 op
  2. Hybriditapahtuman muotoilu, 5 op
  3. Hybriditapahtuma liiketoimintana, 5 op
  4. Hybriditapahtuman toteuttaminen, 5 op
  5. Hybridituottaja Camp, 5 op
  6. Harjoittelu Oulu2026-projekteissa, 5 op

Voit valita opintojaksoista itsellesi sopivan kokonaisuuden. Suosittelemme kuitenkin valitsemaan ainakin opintojaksot 2-4. Mikäli sinulla ei ole aiempaa kokemusta tapahtumatuottamisesta tai koet, että tarvitset vielä vahvistusta osaamiseesi, voit osallistua Johdanto tapahtumatuottamiseen -opintojaksolle ennen varsinaisiin hybridituottajaopintoihin siirtymistä.

Luethan kaikkien opintojaksojen suorittamiseen liittyvät lisätiedot ennen kuin haet mukaan. Osa opinnoista suoritetaan verkossa ja osa kampuksella.

Johdanto tapahtumatuottamiseen, 5 op

Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei ole aiempaa kokemusta tapahtumatuotannosta. Tällä opintojaksolla opiskelijat perehtyvät tapahtumatuottamisen eri osa-alueiden perusteisiin, kuten viestintä, markkinointi, turvallisuus, logistiikka, tekniikka ja oheistoiminnot, ja niiden toteuttamiseen osana tuottajan työtä.

Suoritus- ja toteutustavat: Opintojakso suoritetaan itsenäisesti Moodle-alustalla. Opintojakso sisältää itsenäisiä tehtäviä, jotka koostuvat erilaisista verkkomateriaaleista kuten esim. videot, artikkelit, oppimistehtävät. Erillistä kontaktiopetusta opintojaksolla ei ole. Opiskelija perehdytetään opintojakson sisältöön ja toteutukseen Moodle-alustalla. Opintojakson orientaatio pidetään 4.6. Zoomin kautta ja tallennetaan Moodle-alustalle.

Suoritusaika: 4.6.-16.8.2024

Hakuaika: Päättynyt. Ilmoitamme seuraavan toteutuksen hakuajan syksyllä. Seuraava toteutus alkaa loppuvuodesta 2024.

Hybriditapahtuman muotoilu, 5 op

Opintojaksolla opiskelijat perehtyvät tapahtuman konseptointiin ja käsikirjoittamiseen sekä osallistamisen ja vuorovaikuttamisen eri keinoihin. Opinnoissa tutustutaan myös tapahtuman kestävyyteen ja saavutettavuuteen liittyviin näkökulmiin, sekä kansainvälisyyteen ja yleisötyöhön.

Suoritus- ja toteutustavat: Verkko-opetus ja itsenäiset oppimistehtävät Moodle-alustalla. Verkko-opetus järjestetään kerran viikossa 2 h kerrallaan. Opetuksesta tehdään myös tallenne.

Suoritusaika: 19.8.-27.9.2024

Hakuaika: 15.4.-4.8.2024

Hybriditapahtuma liiketoimintana, 5 op

Opintojaksolla keskitytään tapahtuman projektinhallinnalliseen ja liiketoiminnalliseen näkökulmaan, kuten budjetointiin ja rahoitukseen, riskienhallintaan sekä tekijänoikeuksiin ja sopimuksiin. Hybridituotanto lisää helposti tuotannon kustannuksia, mutta miten digitaalisuutta voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden kanssa? Miten striimaus tai tallennus vaikuttavat artistien sopimuksiin?

Suoritus- ja toteutustavat: Verkko-opetus ja itsenäiset oppimistehtävät Moodle-alustalla. Verkko-opetus järjestetään kerran viikossa 2 h kerrallaan. Opetuksesta tehdään myös tallenne.

Suoritusaika: 30.9.-8.11.2024

Hakuaika: 15.4.-4.8.2024

Hybriditapahtuman toteuttaminen, 5 op

Opintojakson keskiössä ovat hybridituotantojen digitaaliset välineet, teknologiat, studiotyöskentely sekä jälkituotanto. Hybriditapahtumien tuottajan on hyvä ymmärtää välineitä ja tekniikkaa, vaikka ei itse olisikaan kameran takana. Kokemus teknologian käytöstä voi antaa tuottajalle avaimet tuotantojen kehittämiseen.

Suoritus- ja toteutustapa: Opintojakso suoritetaan pääasiassa kontaktiopetuksessa Linnanmaan kampuksella sekä osittain itsenäisesti verkko-opintoina Moodle-alustalla. Kontaktiopetusta järjestetään kaksi kertaa viikossa, 4 tuntia kerrallaan. Yhteensä lähiopetuspäiviä on kymmenen. Lähiopetuspäivät vahvistetaan myöhemmin. Opintojaksoa ei voi suorittaa etäopiskeluna.

Suoritusaika: 11.11.-20.12.2024

Hakuaika: 15.4.-4.8.2024

Hybridituottaja Camp, 5 op ja harjoittelu Oulu2026-projekteissa, 5 op

Opintojaksoille osallistuneet opiskelijat pääsevät myös kokeilemaan hybridituotannon oppeja käytännössä Hybridituottaja Camp -opintojaksolla, jolla tuotetaan hybriditapahtuma demomaisesti intensiiviviikon aikana, sekä harjoittelu- tai työkokeilujaksoilla Oulu2026-projektien tuotannoissa.

Suoritustapa: käytännön harjoittelutyön tekeminen. Harjoittelu voidaan toteuttaa työkokeiluna. Osallistujat ovat itse yhteyksissä omaan työllisyysasiantuntijaansa työkokeilusta sopimiseksi.

Suoritusaika: sovitaan yksilöllisesti

Hakuaika: harjoitteluun on jatkuva haku (alkaa syksyllä 2024), Hybridituottaja Camp -haun tiedot julkaistaan myöhemmin.

Hakeminen

Haku vuoden 2024 opintoihin alkoi 15.4.2024. Järjestämme hybridituottaopinnot ensimmäisen kerran syksyllä 2024 ja toisen kerran keväällä 2025. Sitä ennen osallistujien on mahdollista suorittaa Johdanto tapahtumatuottamiseen -opintojakso.

Huom! Haku kesäkuussa 2024 alkavaan Johdanto tapahtumatuottamiseen -opintojaksoon on jo päättynyt ja valituille osallistujille ilmoitettu.

Voit tilata hankkeen uutiskirjeen, niin kerromme sinulle hankkeen ajankohtaisia uutisia.