Skip to content
Tapahtuma, jossa tunnelmallinen valaistus.

Hybridituottaja 2026

01.4.2023 - 30.9.2025

Taidealat

Ajankohtaista


Pandemia pakotti kulttuurialan siirtymään digitaaliseen toimintamalliin ilman kenraaliharjoituksia. Esitysten taltioinnit ja verkkolähetykset tyydyttivät pandemian alkukuukausien aikana kulttuurialan ammattilaisten tarvetta pysyä töissä kiinni ja yleisön kulttuurinälkää, kun yhteiskunta sulkeutui ja ihmiset eristäytyivät toisistaan ja ympäröivästä maailmasta. Pandemian edetessä kävi ilmeiseksi, että kulttuurin digitaalisuus ei voi tarkoittaa vain elävien esitysten levittämistä verkon kautta.

Tavoitteet

Hybridituottaja 2026 -hankkeen tavoitteena on vastata erityisesti tapahtumatuotantoalan vahvistamiseen. Edistämme hankkeella tuottajien osaamista ja verkostoitumista, sekä työvoiman saantia alueella. Hankkeen myötä lisäämme monimuotoisten opintojen tarjontaa. Hankkeen avulla tuemme jatkuvan oppimisen mahdollistavia koulutusrakenteita ja uusien oppimisympäristöjen kehittämistä. Hanke edistää osallistujien liiketoimintaosaamista, yrittäjyyttä sekä digitaalisia taitoja osana hybridituottajaopintoja. Lisäksi luomme hankkeen avulla tuottajille tai tuottajan työkokemusta omaaville henkilöille polkuja työelämään.

Toimenpiteet

Kehitämme hankkeessa täydennyskoulutuksen, joka sisältää viisi opintojaksoa. Järjestämme täydennyskoulutuksen kaksi kertaa hankkeen toiminta-aikana. Lisäksi tarjoamme osallistujille mahdollisuuden työharjoitteluun Oulun kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyvissä projekteissa. Teemme hankkeessa myös kartoituksen tuottajan työssä tarvittavasta osaamisesta. Kartoituksen tulokset ovat täydennyskoulutuksen sisällön pohjana.

Rahoitus ja yhteistyö

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulu ja Oulun kulttuurisäätiö. Hankkeen osarahoittaa Euroopan unioni ja rahoituksen on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen rahoittajina toimivat myös Oulun ammattikorkeakoulu, Oulun kulttuurisäätiö ja Oulun kaupunki.