Skip to content

Ammatilliset opettajankoulutukset olivat vetovoimaisia jälleen

Ammatillisiin opettajankoulutuksiin oli ilahduttavan paljon hakijoita tänäkin vuonna. Valtakunnallinen hakijamäärä ammatillisiin opettajankoulutuksiin oli 4 559 ja aloituspaikkoja oli 1 582. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen 240 aloituspaikkaa tavoitteli yhteensä 857 hakijaa, joista 647 oli ensisijaisia. Yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 2,7.  

Taulukko 1. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen hakijamäärät koulutusaloittain ml. englanninkielinen erillisvalintaryhmä (ensisijaiset).

Eniten hakijoita Ouluun oli sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilta, kauppa- ja oikeustieteistä sekä tekniikan aloilta. Aloituspaikkoja oli tänä vuonna tarjolla eniten sosiaali- ja terveysalalle (23%) sekä tekniikan aloille (25%). Englanninkielisen erillisvalintaryhmän 20 aloituspaikkaa tavoitteli 50 hakijaa.

Ammatillinen opettajankoulutus on 60 opintopisteen kokonaisuus, joka on suunnattu ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen opettajille ja opettajaksi aikoville. Opiskelijat valittiin ammatilliseen opettajankoulutukseen hakupisteiden mukaisessa järjestyksessä koulutusalakohtaisista tai erillisvalintaryhmien muodostamista valintatapajonoista. Hakupisteytys on valtakunnallinen ja siis sama kaikissa opettajakorkeakouluissa.

Taulukko 2. Ammatillisten opettajakorkeakoulujen alimmat hyväksytyt pistemäärät ammatilliseen opettajankoulutukseen vuonna 2023.

Vuoden 2023 haussa humanistiselle alalle vaadittiin eniten hakupisteitä tullakseen valituksi. Hakupisteet vaihtelevat vuosittain riippuen hakijamäärästä. Mikäli koulutusalalla on suuri määrä hakijoita, alin pistemäärä voi nousta korkeaksi.

Vuoden 2023 haussa opiskelumuodoista eniten kiinnostusta osoitettiin verkko-opiskeluun. Myös monimuoto-opiskelu Oulussa ja Rovaniemellä oli suosittua.

Taulukko 3. Opiskelumuodot Oulun ammattikorkeakoulun ammattillisessa opettajankoulutuksessa 2023.

Opettajien jatkokoulutuksena tarjottavat ammatillisen erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset

Ammatillisiin erityisopettajankoulutuksiin valtakunnallisesti haki 483 ja aloituspaikkoja oli 153. Opinto-ohjaajankoulutukseen valtakunnallisesti haki 752 ja aloituspaikkoja oli 155.

Oulun ammatillisen erityisopettajankoulutuksen 20 aloituspaikkaa nähden oli 90 hakijaa, joista ensisijaisia oli 75. Yhden aloituspaikan ensisijainen hakijamäärä oli 3,7. Opinto-ohjaajankoulutuksen 20 aloituspaikkaa tavoitteli 131 hakijaa, joista ensisijaisia 88. Yhtä aloituspaikkaa kohden ensisijaisia hakijoita oli 4,4.

Taulukko 4. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen valtakunnalliset valintapisterajat.

Taulukko 5. Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen valtakunnalliset valintapisterajat

Seuraava haku ammatillisiin opettajankoulutuksiin on 3.–18.1.2024. Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisessa opettajakorkeakoulussa haussa mukana ovat ammatillinen opettajankoulutus, ammatillinen erityisopettajankoulutus ja opinto-ohjaajankoulutus. Lisätietoa koulutuksista, opiskelusta Amokissa ja opiskelijavalinnoista löydät verkkosivuiltamme www.oamk.fi/amok.