Skip to content

Ympäristövastuussa yhteistyöllä vaikuttavuutta

Ympäristövastuu tarkoittaa meillä suunnitelmallista kestävän kehityksen edistämistä. Kestävyys ja vastuullisuus näkyvät koulutuksessa, hankkeissa ja kampuksillamme. Arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia ja sitä, miten voimme arjessa vaikuttaa niin luonnon kuin rakennetun ympäristön kestävyyteen. Seuraamme säännöllisesti hiilijalanjälkeämme tavoitteenamme hiilineutraalisuus.

Varmistaa edullinen, luotettava, kestävä ja uudenaikainen energia kaikille.

Rakentaa kestävää infrastruktuuria sekä edistää kestävää teollisuutta ja innovaatioita.

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys.

Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Suojella maaekosysteemejä, palauttaa niitä ennalleen ja edistää niiden kestävää käyttöä.

Tukea vahvemmin kestävän kehityksen toimeenpanoa ja globaalia kumppanuutta.

Haukiputaan lukiolaisten ilmastolaskurille voitto kansainvälisessä kilpailussa – meiltä tukea ohjelmointiin

Koordinoimamme TIKO-silta-hanke ja tietojenkäsittelyn opiskelijamme osallistuvat lukiolaisten ilmastolaskuri -sovelluksen toteuttamiseen yhteistyössä Haukiputaan lukiolaisten kanssa. Järjestimme lukiolaisille työpajoja, joiden aikana valotimme ohjelmistotyön luonnetta ja aloitimme laskurisovelluksen suunnittelun. Mobile Project -opintojaksollamme opiskelijoistamme koostuva tiimi ryhtyi yhdessä lukiolaisryhmän kanssa toteuttamaan laskurisovellusta, josta syntyi kehitysversio opintojakson aikana. Sovelluksen kehitystyö jatkui lukiolaisvoimin keväällä 2021, ja sen jatkokehitystä tuettiin hankkeessa.   Lukiolaisten ilmastolaskurin avulla voi mitata ja laskea omaa ilmastojälkeä neljällä eri osa-alueella, jotka ovat ruoka, infra, liikenne ja asenne. Laskuri kysyy esimerkiksi, miten kuljet koulumatkasi, hankitko vaatteita käytettyinä ja syötkö kasvisruokaa. Mukana on myös haastetehtäviä. Sovellus kertoo syötettyjen tietojen jälkeen pistein, miten käyttäjä on onnistunut ja miten hän voi tehdä ilmastoa tukevia valintoja.  Kannustavana kuvaelementtinä ilmastolaskurissa esiintyy norppa, jonka jäälautta kasvaa positiivisten ilmastotekojen ansiosta. Tämä konkretisoi näkyviin, miten eri teoilla on merkitystä ilmastoon ja esimerkiksi siihen, että yhä useammalla norpalla on mahdollisuus selviytyä. Lukiolaisten ilmastolaskuri -sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Play-kaupasta.

Haukiputaan lukiolaiset saivat ilmastolaskurillaan hienon voiton kansainvälisessä Luma Start-kilpailussa

T arjoamme kestävän työ- ja opiskeluympäristön kampuksillamme

Olemme tehneet Kestävä ja vastuullinen kampusarki 2025 -toimenpideohjelman yhdessä Oulun yliopiston kanssa. Tavoitteenamme on pienentää hiilijalanjälkeämme 50 % vuoteen 2025 mennessä. Tutustu animaation avulla toimenpideohjelman pääkohtiin sekä siihen, miten sinä voit osaltasi vaikuttaa kestävään kampusarkeen. Pienillä teoilla kampusarjessa voimme kaikki osaltamme pienentää hiilijalanjälkeä. Meillä Oamkissa on tavoitteena olla hiilineutraali vuonna 2030.

Hiilijalanjälkemme pienenee

Hiilijalanjälki kertoo ilmastokuormasta eli siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja syntyy.  Olemme laskeneet kiinteistöjen ja matkustamisen hiilijalanjälkemme ensimmäistä kertaa vuonna 2020. Laskentamalli on sovittu Arenen (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston) hiilijalanjälki-työryhmässä, ja siihen ovat kaikki ammattikorkeakoulut sitoutuneet. Näin laskentatiedot ovat vertailukelpoisia keskenään. Lähtökohtana jokaisella ammattikorkeakoululla on pienentää omaa hiilijalanjälkeään.   Meillä Oamkissa laskennan lähtökohtavuosi on Kestävä ja vastuullinen kampusarki -toimenpideohjelman mukaisesti 2019, jolloin hiilijalanjälkemme on ollut 3 453 tCO2. Vuonna 2020 hiilijalanjälkemme oli 2 397 tCO2 eli se on kokonaisuudessaan 31% edellisvuotta pienempi.

Hiilijalanjälkeemme on vaikuttanut vahvasti muutto Linnanmaalle. Vuonna 2020 hankintojen päästöt ovat samansuuruiset kuin kiinteistöjen päästöt, koska olemme hankkineet uusia kalusteita muuton yhteydessä. Hankinnat on tehty vastuullisesti ja näkökulmana on, että kalusteiden elinkaari tulee olemaan pitkä. Kiinteistöjen päästöluku pieneni puolestaan vuodesta 2019, koska Linnanmaan osalta vuokranantaja SYK on kompensoinut päästöt.

Kiinteistöissä isoin hiilijalanjälki muodostuu lämmityksestä. Oulun seudulla lämmitykseen käytetään tällä hetkellä paljolti turvetta, jonka hiilijalanjälki on suuri. Käyttämämme sähkö on suurimmaksi osaksi vihreää sähköä. Matkustamisen hiilijalanjälki on vuonna 2020 huomattavasti pienempi kuin vuonna 2019 pandemian vuoksi, ja sen päästöissä merkittävin osuus muodostuu lennoista. Hankintojen hiilijalanjälki on suuri vuonna 2020 Linnanmaan kampuksen kalustamisen vuoksi. Tavoitteena on, että matkustamisen hiilijalanjälki saadaan pysymään kohtuullisena myös pandemiatilanteen normalisoiduttua. Tähän pyrimme esimerkiksi etäyhteyksien hyödyntämisellä. Hankinnoissa tärkeänä näkökulmana on jatkossakin vastuullisuus ja ympäristöystävällisyys. 

 

Tuemme henkilöstömme kestäviä valintoja liikkumisessa ja matkustamisessa

Haluamme mahdollistaa henkilöstöllemme kestävät valinnat arjessa liikkumisessa ja työmatkustamisessa. Meillä on kampuspolkupyöriä, joita voi käyttää liikkumiseen paikasta toiseen kesken työpäivän. Työmatkustamisessa on puolestaan käytössä junassa extraluokka, jossa on hyvin tilaa ja rauha työskennellä matkan aikana. Valitsemalla junan on työmatkan hiilijalanjälki huomattavasti pienempi kuin lentäen.

Kuoresta gurmeeta – lähikalaa ruokapöytään

Palkitsemme vuosittain Oamkissa Vuoden julkaisun. Tänä vuonna halusimme antaa kunniamaininnan julkaisulle Kuoretta ruokapöytään – kyllä, kiitos! Kuoreen matka kalastajalta kuluttajalle, jonka on toimittanut Marja-Liisa Järvelä. Lähikala kuore eli norssi on yksi esimerkki vastuullisista ruokavalinnoista, joilla voimme jokainen pienentää omaa hiilijalanjälkeämme. Opas on mainio esimerkki siitä, kuinka niinkin arkisesta asiaa kuin alueemme lähikalasta voidaan kertoa elävästi ja monipuolisesti lähteitä ja lukijoita kunnioittaen. Opas on sekä tekstisisällöltään että visualisoinniltaan erittäin onnistunut, ja kertoo kuoreen matkan kalastuksesta aina ruokapöytään asti.

Kestävän kehityksen viikkoa ja valtakunnallista yhteistyötä

Olemme järjestäneet syksyllä 2020 yhdessä Oulun yliopiston, OSAKOn ja OYY:n kanssa kestävän kehityksen viikon, jonka teemana oli pohjoinen kestävyys. Osana viikkoa järjestimme myös korkeakoulujen kansallisen Kestävän kehityksen foorumin (Keke-foorumi) kokouksen.  

Syksystä 2021 lähtien olemme olleet mukana Arenen kestävyys ja vastuullisuus -työryhmän kolmessa alatyöryhmässä, jotka ovat koulutus, osaamisen kehittäminen ja hiilijalanjälki. Työryhmissä on hiottu yhteisesti Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaa, tehty kysely osaamisen kehittämisestä ja sovittu yhteisestä hiilijalanjälkilaskentamallista. Yhteistyöllä saamme lisättyä vaikuttavuuttamme ympäristöasioissa.