Skip to content

Opetusharjoittelu virtuaalikoulussa

Kirjoittajina Oamkin ammatillisen opettajankoulutuksen yliopettajat Pentti Hanhela ja Marja Koukkari.

Virtuaalikoulun ideana on tarjota joustava mahdollisuus osoittaa pedagogista osaamista poikkeuksellisena aikana, kun tavalliseen opetusharjoitteluun pääseminen on vaikeutunut.

Aluksi kartoitimme opiskelijoitamme, joilla opiskelu oli loppusuoralla ja Pedagogiikka II:n osaaminen osoittamatta. Lähetimme heille kutsun, jossa kerroimme tästä mahdollisuudesta. Kahdeksan kiinnostunutta löytyi ja pidimme heille infon, jossa kaikki halusivat sitoutua opiskelumuotoon.

Osaamisperusteisuuden mukaisesti jokaisen osaaminen kartoitettiin tavoitteisiin peilaten ja työskentelyn sisältö ja toteutus suunniteltiin opiskelijan henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.

Jokainen sai valita opetuksensa sisällön omalta osaamisalueeltaan muistaen, että kuulijat eivät olleet hänen oman alansa opiskelijoita (aiheen popularisointi). Parityöskentely (tiimiopettajuus) sallittiin, syntyi kaksi paria.

Loimme Moodle-ympäristön, jossa kaikilla opetusharjoittelijoilla on vastuu omasta opettajan roolin mukaisesta alueestaan teacher-oikeuksin. Jokaiselle varattiin myös oma AC-tila host-oikeuksin.

Opiskelijat jakoivat pedagogisen toteutussuunnitelman sekä ennakkomateriaalinsa ajoissa virtuaalikouluun osallistuville. Tuutorit varmistivat opiskelijoiden tavoitteiden mukaisen osaamisen hankkimisen ohjaus- ja arviointikeskusteluissa opetusharjoittelun eri vaiheissa.

Toteutussuunnitelmassa opettajaopiskelija kuvasi opetuksensa tavoitteet, opetusmenetelmät, ennakkotehtävät (joista osa kohdennettuja eri opiskelijoille), jakoi ennakkomateriaalilinkit ja kertoi käyttämänsä lähteet. Koko opetus perustui flipped classroom -ideaan ja vuorovaikutteiseen oppimiseen.

Opetustilanteissa aineistoja ei kahlattu läpi vaan aktivoivien pohjustusten jälkeen aiheisiin syvennyttiin, keskusteltiin ja paneuduttiin ennakkotehtävien tulosten esittelyyn. Ryhmän pienehkö koko mahdollisti kaikkien aktiivisen osallistumisen. Esitysten jälkeen esiintyjä(t) itsearvioiva(t) onnistumistaan asettamiinsa tavoitteisiin nähden. Kaikki osallistuivat vertaisarviointiin.

Jatkossa voinemme tarjota vastaavaa pedagogisen osaamisen näyttömahdollisuutta niille opiskelijoillemme, joilla jostain syystä on jo vahva ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön tuntemus tai ei ollenkaan tavoitteena pyrkiä ammatillisiin oppilaitoksiin tai ammattikorkeakouluihin opettajaksi.

Opetusnäyttöjä voisi mahdollisesti tarjota Amokin oman opiskelijaryhmän lisäksi kunkin opetusharjoittelijan oman alan opiskelijoille esim. Oamkin yksiköissä joko sopien yksiköiden opettajien kanssa tai mainostamalla sopivilla kanavilla. Virtuaalikoulussa tuutori on kuitenkin samalla ohjaava opettaja.

Lue myös opiskelijan kirjoitus Virtuaalikoulusta: https://blogi.oamk.fi/2020/05/08/virtuaalikoulu-opetusharjoittelun-toteutuksena/