VETO – vauhtia erityiseen tukee osallistamalla Koulutuskeskus Brahessa!

Kuva: Raisa Aine

Koulutuskeskus Brahen opetus- ja ohjaushenkilöstö (n. 70 henkilöä) osallistui Oamk, Amokin pedagogisen henkilöstökoulutuksen järjestämään VETO (8 op) koulutuskokonaisuuteen, jonka tavoitteena oli vahvistaa osallistujien tietoutta ja osaamista erilaisista oppimisen haasteista ja kehittää omaa ja työyhteisön osaamista erilaisten oppijoiden oppimisen ja arjen tukemiseksi. Tavoitteena oli lisäksi kehittää oppimisen tuen käytänteitä ja yksilöllisiä oppimispolkuja ja näin edistää Koulutuskeskus Brahen opiskelijan ammatillisen osaamisen kehittymistä sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Koulutuskokonaisuus muodostuu viidestä teemawebinaarista ja niiden väliin sijoittuvasta pienryhmätyöskentelystä sekä päätöstapaamisesta. Teemawebinaareissa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita: erityisen tuen perusteet, tuki erityisissä oppimisvaikeuksissa (luki-, matematiikan ja hahmotusvaikeudet), saavutettava opiskelumateriaali ja oppimisympäristö, nepsy-tuki  sekä opiskelijan mielenterveyden ja jaksamisen tukeminen. Teemawebinaarien asiantuntijoina olivat lehtorit Eero Talonen, Minna Sandberg ja Tuula Savikuja.

Pienryhmissä, jotka kokoontuivat myös viisi kertaa, osallistujat määrittelivät erityisen tuen toimintojen kehittämiskohteet ja edistivät niiden saavuttamista. Tapaamiset tarjosivat mahdollisuuden teemawebinaareissa käsiteltyjen asioiden yhteiseen pohdintaan sekä kokemusten vaihtamiseen ja reflektioon osaamisen ja ymmärryksen syventämiseksi. Osallistujat osoittivat osaamisen kehittymisen oppimispäiväkirjan avulla. Pienryhmien vetäjinä toimivat Raisa Aine, Ulla Mäntykangas ja Sanna Virtanen sekä erityisen tuen asiantuntijana Pirjo Hiltunen.

Päätöstapaamisessa, joka kokosi yhteen osaamisen kehittymisen ja kehittämistyöt, saimmekin kuulla osallistujilta huikeita erityistä tukea vahvistavia toimintamalleja, hyviä käytänteitä ja arjen ideoita, joita jaettiin yhteiseen käyttöön! Antirasismista ja moninaisuudesta oppilaitoksessa asiantuntijapuheenvuoron tilaisuudessa piti yhdenvertaisuusasiantuntija Maryan Abdulkarim.

Koulutuskokonaisuus toteutettiin Ytot vauhtiin, Osallistu ja osallista – tehdään yhdessä etätiimissä sekä Entä jos – erityisestä tuesta toimintaan -hankkeista, joita rahoittaa Opetushallitus. 

Lisätietoja: Ulla Mäntykangas, ulla.mantykangas@oamk.fi