Skip to content

Vauhdista mukaan digitaalisten taitojen erikoistumiskoulutukseen

Oulun ammattikorkeakoulun Digiope-erikoistumiskoulutus (30 op) tarjoaa toisen asteen ammatillisen koulutuksen, lukioiden, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön opettajille sekä muulle oppilaitosten henkilökunnalle mahdollisuuden syventää digipedagogisia taitoja asiantuntijoiden sekä vertaisten tuella. Koulutuksessa tunnistetaan työelämän tarpeita sekä kehitetään omaa ja työyhteisön osaamista erilaisten autenttisten tehtävien kautta.  

Digi- ja verkkopedagogiikan asiantuntijat lehtori Minna Pesonen ja lehtori Janne Vahtola hyppäsivät mukaan Digiope-koulutuksen toteutukseen lennosta. He ovat osallistuneet koulutuksen asiantuntijapuheenvuoroihin sekä eri organisaatioista tulevien osallistujien tehtävien arviointiin. 

Verkko-oppimisen muotoilun konkarina ja pedagogisesti perustellun yhteisöllisen verkko-oppimisen suunnittelun kouluttajana toiminut Minna aloitti Oamkin Ammatillisen opettajakorkeakoulun digilehtorina joulukuun alussa. Hän on kouluttanut aikaisemmin digitaitoja yliopistossa ja vapaan sivistystyön kentällä. Minna on ilahtunut Digiope-koulutuksen pedagogisesti perustelluista, oppijalähtöisistä ja erilaiset vuorovaikutuksen mahdollisuudet huomioon ottavista kehittämistehtävistä.  Koulutukseen sisälle rakennettu vertaispalauteen antaminen ja saaminen avartaa loistavasti osallistujien näkemyksiä kehitystyöstä myös muissa kuin omassa organisaatiossa sekä voi nostaa esille aivan uusia, tuoreita ideoita omaan kehitystyöhön palautteen kautta.  Koulutuksessa hyödynnetty osaamismerkein ohjattu työskentelymalli on kiinnostava tapa toisaalta osoittaa ja toisaalta arvioida osaamista. 

Janne Vahtola on vielä Minnaa tuoreempi kasvo Digiope-erikoistumiskoulutuksen opettajatiimissä. Helmikuussa Oamkin Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa aloittanut Janne toivoo tuovansa mukanaan osaamista digitaalisten taitojen erikoistumiskoulutukseen erityisesti digitaalisen median hyödyntämisen näkökulmasta oppimisen välineenä. Jannella on pitkä kokemus media-alan opetustehtävissä työskentelystä niin toisella asteella kuin korkeakoulussakin. Videon ja audion hyödyntäminen erilaisilla digitaalisilla alustoilla on pedagogisesti usein perusteltua: tästä yhtenä esimerkkinä Janne mainitsee podcastien hyödyntämisen ajasta ja paikasta riippumattomana oppimisen alustana, joka voidaan yhdistää helposti muuhun tekemiseen vaikkapa juoksutreenin yhteyteen lenkkipolun varrelle. Digitaaliset taidot yhdistettynä luovuuteen mahdollistavatkin oppimisen mahdollistamisen mitä mielenkiintoisimmilla tavoilla. Oamkissa käytössä olevat osaamismerkit ovat myös tästä hyvä käytännön esimerkki, koska yhtenä tapana voi olla oppimisen pelillistäminen.    

Minna ja Janne jatkavat Digiope-koulutuksen arvioinnin tehtävissä sekä suunnittelevat koulutukseen sisältyvää verkon välityksellä toteutettavaa Hackathon- tapahtumaa. Hackathonin tavoitteena on nopea ja intensiivinen ideoiden synnyttäminen ja ratkaisuideoiden tuottaminen. Teemana on ajankohtainen tekoäly ja sen mahdollisuudet oppimisessa ja koulutuksessa. Tapahtuman suunnittelu on ollut innostavaa, sillä tapahtuman teema on erittäin ajankohtainen ja varmasti hyödyllinen koulutuksen osallistujille. 

Lehtori Minna Pesonen   
minna.pesonen@oamk.fi

Lehtori Janne Vahtola

janne.vahtola@oamk.fi