Työelämäpedagogeja Pohjois-Suomeen

Rovaniemen koulutuskuntayhtymän yksitoista opettajaa ja ohjaajaa osallistui keväällä 2020 alkaneeseen Työelämäyhteistyön monet mahdollisuudet -valmennukseen (3 op). Valmennus käynnistyi osaamiskartoituksella, jossa hyödynnettiin aikaisemmissa hankkeissa kehitettyä työelämäpedagogista osaamiskarttaa. Osaamiskartoituksen pohjalta suunniteltiin yhdessä osallistujien kanssa valmennuksen sisällöt ja koulutuksen toteutustapa. Koronatilanne määritteli toivomamme lähipäivät yhteistoiminnallisiksi webinaareiksi, joita toteutettiin kolme. Osallistujat valitsivat organisaatiostaan työelämäpedagogiikkaan liittyvän kehittämiskohteen, jota kouluttajien verkko-ohjauksessa edistettiin lokakuuhun asti. Viimeisessä webinaarissa osallistujat esittelivät kehittämistehtävänsä. Osallistujista suurin osa työskenteli Valma- ja Telma-koulutuksissa, joten tehtävät painottuivat vaativan erityisen tuen opiskelijan tai haasteellisten opiskelijoiden ohjaamiseen työpaikoilla. Kehittämisen tuloksena syntyi suunnitelmia siitä, kuinka työpaikkaohjaajia valmennetaan ohjaamaan vaativaa erityistä tukea tarvitsevia opiskelijoita sekä erinomaisia selkokielisiä materiaaleja opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajan käyttöön. Kehittämistehtävissä rakennettiin myös työelämälähtöisiä tapoja ja mallinnuksia yhteistyöhön.

Osallistujien palautteita:”Toisten tehtävien kuuleminen vahvisti minua, sain erittäin hyviä ideoita omaan työhöni!””Mehän voisimme käyttää samanlaista työkirjaa, kun omat opiskelijamme hakevat työelämäpaikkaa.””Opiskelijan kirjallinen kuvaus omasta itsestä ja konkreettiset ohjeet mm. puhelinkeskusteluun ja sähköpostin lähettämiseen ovat erinomaisia ideoita.””Työpaikat ovat hyvin sitoutuneet opiskelijan ohjausta ja arviointia tukeviin kehittämisprosesseihin.””Nämä kehittämistehtävät pitää saada kaikille hyödynnettäviksi ja johtajille tietoon. Haluamme palata puolen vuoden päästä taas keskustelemaan, miten asiat ovat edenneet.””Opimme paljon toinen toistemme työstä ja erilaisista työelämäyhteistyön mahdollisuuksista.”

Jatkamme usean vuoden ajan pidettyä ja edelleen hyvin ajankohtaista työelämäpedagogiikka-valmennusta (5 op) vuonna 2021 Minusta tulee työelämäpedagogi -nimellä. Tarvitset työelämäpedagogista osaamista, jos työskentelet oppilaitoksen ja työelämän rajapinnassa sekä koordinoit ja kehität yhteistyötä joko oppilaitoksen tai työelämän näkökulmasta.

• Työpaikalla tapahtuva koulutus ja arviointi ovat nykyisin vahvasti keskiössä ammatillisessa koulutuksessa. • Työelämän oppimisympäristöjä ja toimintatapoja on tarpeen kehittää, jotta opiskelijan ohjaus ja arviointi olisi niissä mahdollisimman sujuvaa.• Työpaikoilla kaivataan tukea ja osaamista pedagogiseen ohjaustehtävään. • Opettaja tarvitsee osaamista yhä laajempaan sidosryhmäyhteistyöhön ja useiden erilaisten asiakasryhmien ohjaamiseen.

Minusta tulee työelämäpedagogi! -valmennuksen kohderyhmänä ovat yhteistyötä koordinoivat ja kehittävät ammatillisen koulutuksen opettajat, heidän työyhteisönsä ja työelämän edustajat.

Koulutuksen alussa arvioidaan työelämäpedagogisen osaamiskartan avulla osallistujien ja heidän organisaatioidensa osaamis- ja kehittämistarpeet. Koulutuksen sisällöt ja toteutustapa tarkennetaan sen pohjalta. Koulutus tuottaa uusia tapoja toteuttaa työpaikalla tapahtuvaa koulutusta, lisää alueellista verkostoitumista sekä koulutuksen järjestäjien kesken että työpaikkojen kanssa. Kouluttajina ovat Amokin lehtorit Kati Korento ja Erja Kotimäki.

Tervetuloa opiskelemaan työelämäpedagogiksi!