TUOKIO – Turvallisuusosaamisen kasvattaminen palveluyrityksissä

TUOKIO-hankkeessa parannettiin yritysten turvallisuusmuotoilu- ja vastuullisuusosaamista ja tuettiin yritysten kykyä kehittää turvallisia ja vastuullisia palveluja asiakkailleen. Hankkeessa yhdistyivät muotoilu- ja liiketoimintaosaaminen, turvallisuus ja vastuullisuus. Kohderyhmänä olivat erityisesti virkistys-, hyvinvointi-, ohjelma- ja kulttuuripalveluita tarjoavat mikro- ja pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla. 

Hankkeessa tuotettiin ja kehitettiin konkreettisia työkaluja turvallisuuden ja vastuullisuuden kehittämiseen yrityksille. Työpajat ja koulutukset suunniteltiin ja toteutettiin kohderyhmän tarpeiden mukaiseksi ja niissä kohtautettiin kohderyhmäyritysten asiakkaat ja yritykset kehitystyöhön. Hankkeen toiminnassa tuotiin aktiivisesti esiin kohdeyritysten asiakasnäkökulmaa ja palveluiden tuvallisuutta ja vastuullisuutta kehitettiin asiakaslähtöisesti. 

Hanke päättyy lokakuussa 2023.

Muotoillaan yhdessä turvallisia ja vastuullisia palveluita!