Skip to content

Telulainen – Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-alan lehti  

Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan ja luonnonvara-ala yksikkö julkaisee Oamk_Telulainen -lehteä, jossa esitellään tekniikan ja luonnonvara-alan koulutustamme sekä tehdään tki-työtämme tunnetuksi.

Haluamme lehdellämme lisätä tietoisuutta, minkälaisia opinnäytteitä valmistuvat opiskelijamme toteuttavat elinkeinoelämän tarpeisiin. Opinnäytetöitä käsittelevät artikkelit antavat näkemystä myös siitä, millainen merkitys amk-koulutuksella on paikalliseen työelämään. Artikkelit avartavat näkökulmaa, millaisiin työtehtäviin ja yrityksiin valmistuneet tekniikan ja luonnonvara-alan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet tulevat työllistymään. Tämä edistää nykyisten ja tulevien opiskelijoidemme uskoa työllistymisestä ja halua hakeutua opiskelemaan kiinnostavaa ammattialaa.

Koulutukseen liittyvien artikkeleiden lisäksi julkaisemme artikkeleita tekemästämme TKI-työstä, jota teemme yhdessä alueen elinkeinoelämän kanssa. Toteuttamamme tki-työ mahdollistaa alueen yritysten kilpailukyvyn kasvattamisen, uusien teknologioiden käyttöönoton kannattavasti ja investointien lisäämiseksi Oulun alueelle. Ensimmäiset lehdet julkaistiin vuonna 2020 ja ne ovat luettavissa Issuu-palvelussa.

Lehden ISNN-tunniste on 2670-2835.

 

2023 
  
Vol 4 Nro. 1 
2022 
 Vol 3 Nro.2Telun yhteisnumero
 Vol 3 Nro. 1Telun yhteisnumero
2021 
Vol 2 Nro. 5Rakennus-, energia- ja talotekniikan erikoisnumero
Vol 2 Nro. 4Telun yhteisnumero
Vol 2 Nro. 3Sähkö-, automaatio- ja konetekniikan erikoisnumero
Vol 2 Nro. 2Telun yhteisnumero
Vol 2 Nro. 1Luonnonvara-alan erikoisnumero
2020 
Vol 1 Nro. 2Tekniikan ja luonnonvara-ala yksikön lehti
Vol 1 Nro. 1Ensimmäinen numero

Vol. 3

  

Yksikön yhteinen julkaisu 1/2022. Lue lehti Issuu-palvelussa.

Vol. 2

 

Rakennus-, energia- ja talotekniikan erikoisnumero 4/2021. Lue lehti Issuu-palvelussa.

  

Sähkö-, automaatio- ja konetekniikan erikoisnumero 3/2021. Lue lehti 

Lisätietoja lehdestä: Mira Kekkonen, mira.kekkonen@oamk.fi